Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)

 

HASŁA:   ZESPÓŁ POALKOHOLOWGO USZKODZENIA PŁODU

                 DZIECKO Z FAS

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Hryniewicz Danuta : Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007  
 2. Jadczak – Szumiło Teresa : Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008
 3. Jadczak-Szumiło Teresa, Kałamajska-Liszcz Katarzyna, Liszcz Krzysztofa: Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji. -Warszawa : Fundacja Poza Schematami, 2018
 4. Liszcz Krzysztof : Dziecko z FAS w szkole i w domu. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011  

 

 

Artykuły z książek

 1. Borkowska Magdalena: Konsekwencje picia alkoholu przez kobiety w ciąży – dziecko z FASD w środowisku rodzinnym // W: Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu / redakcja naukowa Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016.- S. 147-157
 2. Cierpiałkowska Lidia : Alkoholowy zespół płodowy // W : Cierpiałkowska Lidia, Ziarko Michał : Psychologia uzależnień : alkoholizm. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. – S. 275-277

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Bojarska Lucyna : Dzieci z FAS w szkole… // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 11, s. 27-29
 2. Bojarska Lucyna : I dzieci z Fas w przedszkolu // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 11, s. 29-30
 3. Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg / oprac. Olga Dziewałtowska // Świat Problemów.- 2002, nr 3, s. 39-41
 4. FAS – od diagnozy do terapii / oprac. MAR // Remedium.- 2008, nr 6, s. 12
 5. Ilnicka Magdalena : One nie potrafią sobie tego darować // Świat Problemów.- 2002, nr 3, s. 6-8
 6. Jadczak- Szumiło Teresa : Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji // Remedium.- 2015, 9, s. 4-5
 7. Klecka Małgorzata: Objawy i wczesne rozpoznanie FAS // Niebieska Linia.- 2006, nr 3, s. 7-9
 8. Komorowska Marta : Diagnoza FAS w praktyce // Remedium.- 2007, nr 11, s. 6-7
 9. Komorowska Marta : Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD // Remedium.- 2007, nr 9, s. 24-25
 10. Komorowska Marta : Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD // Remedium.- 2007, nr 12, s. 6-7
 11. Kot Urszula : Dzieci z syndromem FAS // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 3, s. 60-61
 12. Liszcz Krzysztof: Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym // Niebieska Linia.- 2006, nr 3, s. 12-13
 13. Narażanie płodu na działanie alkoholu a mózg / oprac. Olga Dziewałtowska // Świat Problemów. – 2002, nr 3, s. 39-41
 14. Nie piję za jego zdrowie / oprac. MAR // Remedium.- 2007, nr 10, s. 12
 15. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca.- 2009, nr 6, s. 20-21
 16. Pawłowska - Jaroń Halina : Płodowy zespół alkoholowy – zagadnienia mowy i percepcji // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 2, s. 113-120
 17. Piwko Krystyna : Alkoholowy zespół płodowy (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) // Lider.- 2008, nr 1, s. 24-25
 18. Przystałowska Magdalena : Płodowy Zespół Alkoholowy // Remedium.- 2006, nr 10, s. 31-32
 19. Sierosławski Janusz : Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo // Świat Problemów.- 2002, nr 3, s. 4-5
 20. Skwarczek Beata : Epidemiologia FAS – cz. 1 // Remedium.- 2014, nr 2, s. 23-25
 21. Skwarczek Beata : Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP – cz . 2 // Remedium.- 2014, nr 7-8, s. 5-7
 22. Skwarczek Beata : Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA // Remedium.- 2014, nr 6, s. 10-11
 23. Skwarczek Beata : Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym // Remedium.- 2014, nr 5, s. 18-19
 24. Skwarczek Beata : Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS – Cz. 2 // Remedium.- 2014, nr 4, s. 7-9
 25. Terlikowska Jolanta :FASD – problem, którego nie widać // Remedium.- 2015, nr 9, s. 1-3
 26. Tomanik Małgorzata: FASD w Kolumbii Brytyjskiej. Cz. 1 // Remedium.- 2017, nr 5, s. 10-11
 27. Tomanik Małgorzata: FASD w Kolumbii Brytyjskiej. Cz. 2 // Remedium.- 2017, nr 6, s. 24-26
 28. Trojan Elżbieta : Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) - wybór bibliografii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 4, s. 63-64