Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

E – Learning

                                                                          za lata 2001-2009

 

Hasła : Nauczanie na odległość

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Akademia on -line / red. nauk. Jerzy Mischke. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, 2005     M  004

2. Bednarek Józef, Lubina Ewa : Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki. Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2008    M  371.3

3. Clarke Alan : E – learning : nauka na odległość. Warszawa : Wyd. Komunikacji i Łączności, 2007    M  004

4. Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie / red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków : Wyd. UJ, 2003    M  02

5. Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia / pod red. Marii Kajdasz- Aouil, Andrzeja Michalskiego, Elżbiety Podoskiej -Filipowicz. Bydgoszcz : Wyd. Kazimierza Wielkiego, 2005     M  37.01/.08

6. Gocłowska Barbara, Łojewski Zdzisław : Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie. Lublin. Wyd. UMCS, 2008     M  37. 01/.08

7. Grzejszczyk Elżbieta : Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e – Edukacji. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2007    M  37.01/.08

8. Juszczyk Stanisław : Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2003    M  004

9. Lubina Ewa : E- learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli. W : Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Kraków : Impuls, 2008      M  371.1

10. Musiał Emilia : E- learning – nowoczesne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczyciela. W : Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Kraków : Impuls, 2008   M  371.1

11. Osiński Zbigniew : Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń : Mado, 2005    M  004

12. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Impuls, 2005     M  004

13. Szabłowski Stanisław : E - learning dla nauczycieli. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2009      M   37.01/.08

13. Szlosek Franciszek : Szkoła wirtualna. W : Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. Barbary Baraniak. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007      M   377

14. Woźniak Jacek : e – Learning w biznesie i edukacji. Warszawa : Wyd. Akademickie i profesjonalne spółka zoo, 2009    M  37.01/.08 

15. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2005   M  004

16. Wybrane zagadnienia e- edukacji / praca pod red. Leszka Rudaka. Warszawa : Wyd. Naukowo-Techniczne, 2009    M  37.01/.08

17. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak i in. Warszawa : Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2006    M  37.01/.08

 

Artykuły

 

1. Barańska Anna : Koszty zdalnej edukacji // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 68-72

2. Barańska Anna : Zdalne nauczanie zawodu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62-66

3. Bąbel Przemysław, Pitala Magdalena : Nauczyciel w sieci // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97-104

4. Bednarek- Michalska Bożena, Wołodko Anna : Biweb Ikonka – dwa projekty – rządowy i bibliotekarski // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 9, s. 7-10

5. Bednarek -Michalska Bożena : E- learning dla szkół i bibliotek // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 1-7

6. Burewicz Andrzej : Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 11-13

7. Czaplikowska Renata : Kurs online Multimedia -Fuhrerschein dla nauczycieli języka niemieckiego – doświadczenia tutora // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 103-107

8. Czyż Anna : Wirtualny Uniwersytet // Edukacja Medialna. - 2002, nr 4, s. 21-29

9. Dąbrowski Marcin : E – learning 2.0 – przegląd technologii i praktycznych wdrożeń : cz. 1 // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 10-15

10. Dąbrowski Marcin : E – learning 2.0 – przegląd technologii i praktycznych wdrożeń : cz. 2 // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38-43

11. Dobrowolski Józef : Tutor i uczeń w e- nauczaniu // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-85

12. Drzewińska Anna : Internetowe kursy języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 65-71

13. Falkowska Marzena : MuStLearenIT : technologia informacyjno- komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach, czyli lekcje języka angielskiego przez Internet // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 102-106

14. Grabowska Anna : Galanet : internetowa szansa dla miłośników języków romańskich // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73-75

15. Karczewska Dorota : Platforma MOODLE // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61-64

16. Krok Ewa : Zdalne nauczanie w dobie spo9łeczeństwa informacyjnego // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 17-21

17. Krzywka Andrzej : Syndrom mechanicznej pomarańczy : zagrożenia w edukacji w sieci // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 30-37

18. Kwiatkowska Izabela : E- learning i nowe media w polityce Unii Europejskiej // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 21-27

19. Lorens Roman : Czas na e- learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13

20. Lorens Roman : E – szkoła : serwis społecznościowy // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 6-8

21. Malinowski Mariusz : Edukacja przez Internet – najwyższa konieczność // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18-19

22. Mieszkowska Anna, Skład Marcin : Portret uczestnika kursów internetowych : dla kogo nauka przez Internet najlepsza // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89-100

23. Nagórski Roman : Edukacja na odległość. Cz. 1 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 23-27

24. Nagórski Roman : Edukacja na odległość. Cz. 2 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7-8, s. 7-11

25. Romanowska- Kruszyńska Barbara : Realizacja projektu językowego w ramach Akcji eTwinning // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 85-88

26. Rzeczkowska Barbara : Zdalne nauczanie – nowe formy edukacji // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 5-6

27. Szeląg Anna : E – learning : kształcenie na odległość // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 5-6

28. Trzaskowski Tadeusz : Społecznościowo! Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 6-7

29. Urbanowicz Katarzyna : E – learning dla seniorów : Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 30-31

30. Wach- Kąkolewicz Anna : Kształcenie zdalne przez Internet // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1 s. 25-29

31. Wieczorek Anna : E – learning i multimedia we wczesnym nauczaniu języka angielskiego? : dlaczego nie? // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21-24

32. Wieczorkowska Grażyna : Blaski i cienie uczenia w sieci // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105-112

33.Zajdel Krzysztof : Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e – learning // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38-41

 

 

Dokumenty elektroniczne

 

1. Edukacja nowego wieku. Kas. 1[Film] / autor wideofilmów i katalogu Henryk Konieczny , Barbara Puszczewicz. Warszawa : Telewizja Polska ; MEN, 1998 F 504

2. Edukacja nowego wieku. Kas. 2[Film] / autor wideofilmów i katalogu Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz. Warszawa : Telewizja Polska ; MEN, 1998 F 505