Smaller Default Larger

Dział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Edukacja dziecka dwujęzycznego

                                                                        za lata 1998-2008

 

Hasła : Dwujęzyczność

           Języki - nauczanie

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

1. Baumgartner Bogumiła : Przeżyć dwujęzyczność : jak wychować dzieckodwujęzyczne. Kraków : Wyd. Harmonia, 2008   M 37.018.1

2. Bouvet Danielle : Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998   M 376

 

Artykuły

 

1. Bawej Izabela : Nauczanie języka obcego w klasach dwujęzycznych : klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 55-58

2. Będkowska -Obłąk Marzena : Efektywność rozwoju kompetencji gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 95-101

3. Cieszyńska Jadwiga : O dwujęzyczności polskich dzieci w Austrii // Język Polski. - 2003, nr 2 s. 116-122

4. Czarnecka -Cicha Barbara : Nowa matura w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 86-88

5. Dudek Marek : Kwalifikacje nauczycieli w nauczaniu bilingwalnym // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 37-40

6. Dybowska Agnieszka : O nauczaniu w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 2 s. 55-56

7. Dzięgielewska Zuzanna : Problematyka nauczania języka i przedmiotów w klasachdwujęzycznych – licea z językiem francuskim // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 79-82

8. Dźwierzyńska Ewa : Kilka uwag o nauczaniu języków obcych w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 200-202

9. Granica Teresa : Nauczanie dwujęzyczne w liceach z wykładowym językiem francuskim // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3 s. 250-258

10. Iluk Jan : Nauczanie dwujęzyczne w Polsce na tle międzynarodowych rozwiązań organizacyjnych Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 68-76

11. Iluk Jan : Problemy kształcenia dwujęzycznego w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 27-36

12. Kamińska Krystyna : Dwujęzyczność – wyzwanie współczesności // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 522-529

13. Kubiak Bogusław : Dwu- i wielojęzyczność dzieci // Języki Obce w Szkole.- 2003, nr 6 s. 39-49

14. Makulska Teresa : Blaski i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 53-56

15. Multańska Małgorzata : Nauczanie dwujęzyczne w Polsce – stan prawny // Języki Obce w Szkole. -2002, nr 6 s. 89-90

16. Multańska Małgorzata : Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 77-79

17. Multańska Małgorzata : Szkoły z klasami dwujęzycznymi // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 91-94

18. Mysiakowska Anna : Szkoła dwujęzyczna // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12 s. 28-29

19. Piegzik Wioletta : Nauczanie ku dwujęzyczności // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 23-27

20. Przybylska - Gmyrek Jadwiga : Informacja o organizacji i funkcjonowaniu dwujęzycznych

liceów ogólnokształcących w polskim systemie oświatowym // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 3 s. 215-219

21. Przybylska – Gmyrek Jadwiga : o nauczaniu dwujęzycznym w reformowanym systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 4 s. 298-301

22. Przybylska – Gmyrek Jadwiga : Uwagi na temat doskonalenia organizacji nauczania w klasachdwujęzycznych polskich liceów ogólnokształcących // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 3, s. 213-218

23. Rochowski Piotr : Szkolnictwo dwujęzyczne na pograniczu polsko – niemieckim // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 208-209

24. Sadowska – Gronert M. : Wokół dyskusji na temat dwujęzyczności // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 10-17

25. Strachanowska Maria : Interkulturowi czy bilingwalni? // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 107-113

26. Szczucka – Smagowicz Monika : Dwujęzyczność z perspektywy ucznia : o międzynarodowym sympozjum dla młodzieży // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6 s. 216-218

27. Szelągowska Krystyna : Kilka uwag o nauczaniu dwujęzycznym historii // Języki Obce w Szkole. -2002, nr 6 s. 205-206

28. Świątek Artur : Zjawisko dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słownictwa u osób dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4 s. 3-6 (Bibliografia)

29. Wiśniewska Hanna : Konferencje na temat liceów dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3 s. 287-288

30. Żurek Jolanta : Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 120-122