Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Feminizm

Hasła: Feminizm, Emancypacja kobiet, Ruchy społeczne

Wydawnictwa zwarte

 1. Beauvoir Simone de: Druga płeć. - Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007
 2. Castells Manuel: Siła tożsamości. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008  
 3. Kobiety niepokorne: reformatorki, buntowniczki, rewolucjonistki: herstorie / pod redakcją Izabeli Desperak i Ingi Kuźmy.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
 4. Krzyżanowska Natalia: Kobiety w (polskiej) sferze publicznej. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
 5. Kuklińska Katarzyna Lidia: Polskie singielki: płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet. - Warszawa : Difin, 2012  
 6. Płeć w życiu publicznym: różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
 7. Renzetti Claire M: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
 8. Ulicka Grażyna: Nowe ruchy społeczne: niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

Artykuły z książek

 1. Feminizm // W: Dziubka Kazimierz i in.: Idee i ideologie we współczesnym świecie. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008.- S. 76-87
 2. Górnikowska – Zwolak Elżbieta: Feminizm // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. –S. 1122-1130
 3. Szacka Barbara: Feminizm i ruchy kobiece // W: Szacka Barbara: Wprowadzenie do socjologii.- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2008.- S. 357-363  
 4. Titkow Anna: Feminizm // W: Encyklopedia socjologii. T 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Andrzej Kojder et al.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 213-219    
 5. Ulicka Grażyna: Ruchy kobiece // W: Ulicka Grażyna: Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 71-89

Artykuły z czasopism

 1. Biskup Radosław: Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie // Wiadomości Historyczne.- 2006, nr 4, nr 48-52
 2. Brach-Czaina Jolanta: Progi polskiego feminizmu // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 343-357
 3. Braidotti Rosi: Podmiot o feminizmie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1/2, s. 9-25
 4. Brzozowska Dorota: Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim // Język Polski.- 2003, nr 4-5, s. 273-278
 5. Ecler – Nocoń Beata: Zaułek męsko – damskiej rywalizacji // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 7, s. 54-57
 6. Gałaś Mieczysław: Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu // Edukacja.- 2001, nr 1, s. 29-44
 7. Górnikowska- Zwolak Elżbieta: Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej // Edukacja.- 2001, nr 1, s. 18-28
 8. Gryglicka-Rewera Małgorzata: Głosowanie dla kobiet // Mówią Wieki.- 2005, nr 7, s. 26-31
 9. Kopciewicz Lucyna: Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2005, nr 4, s. 141-153
 10. Kraskowska Ewa: Feministyka w nauce i literaturze // Polonistyka.- 1998, nr 6, s. 352-358
 11. Kusiak Alicja: O kobiecej historiografii // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 119-132
 12. Maynard Mary: Feministyczne badania socjologiczne // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 75-95
 13. Pakszys Elżbieta: Feminizm w poszukiwaniu współczesnej tożsamości kobiet. Cztery wymiary // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 45-53
 14. Węgierek Monika: Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 417-449