Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Fryderyk Chopin (1810-1849)

  

 

chopin

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.      Chopin / oprac. Władysław Dulęba. - Kraków. - Polskie Wydawnictwo Muzyczne. – 1975 M 78

2.      Chopin żywy: w swoich listach i w oczach współczesnych / oprac. Adam Czarkowski, Zofia Jeżewska. - Warszawa: PIW, 1956   M 929

3.      Iwaszkiewicz Jarosław: Chopin. - Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1976  M 78

4.      Iwaszkiewicz Jarosław: Pisma Muzyczne. -Warszawa: ,, Czytelnik '', 1983  M 78

5.      Jeżewska Zofia: Chopin w kraju rodzinnym . - Warszawa: Wydaw. PTTK ,, Kraj'', 1985 M 929

6.      Jeżewska Zofia: Fryderyk Chopin. - Warszawa: ,, Interpresss”, 1979  M 78

7.      Jeżewska Zofia: Warszawskim szlakiem Chopina. - Warszawa: Zakład Wydawniczo – Propagandowy PTTK, 1979  M 78

8.      Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie: antologia / zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewki .- Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980  M 78

9.      Mayzner Tadeusz: Chopin . -Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987  M 78

10.  Ratajczak Józef: Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1989   M 929

11.  Smoter J. M.: Spór o ,, listy” Chopina do Delfiny Potockiej . -Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976  M 78

12.  Waldorff Jerzy : Wielka gra : rzecz o konkursach Chopinowskich . - Warszawa: ,, Iskry”, 1985 M 78

13.  Wawrzykowska – Wierciochowa Dionizja: Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzyńskiej / Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986  M 929

14.  Wierzyński Kazimierz: Życie Chopina . - Kraków  : Wydaw. Literackie, 1978  M 78

15.  Zamoyski Adam: Chopin. - Warszawa: PWN, 1990   M 929

 

Artykuły  z czasopism

1.      Adamczyk Ewa: Projekt edukacyjny. Chopinalia 2010 // Wychowanie Muzyczne w Szkole // 2010, nr 5, s. 31-45

2.      Bziuk Elżbieta:  ,,Fryderyk Chopin – sławny polski kompozytor''. Scenariusz zajęć całodniowych dla klasy III szkoły podstawowej // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2010, nr 4, s. 56-63

3.      Chaciński Jarosław: Odkrywając rodzimość Fryderyka Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 231-23

4.      Chilewicz Karol: Fryderyk Chopin – życie i twórczość. Test dydaktyczny //  Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 1, s. 43-44

5.      Chocyk Blanka: Czapki z głów, panowie – oto geniusz. Konspekt lekcji muzyki o Chopinie // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 14-16

6.      Chyła– Szypułowa Irena: Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej // Nauczanie Początkowe. -2008/2009, nr 4, s. 48-54

7.      Cyran Maria : Fryderyk Chopin i jego demoniczny ,, anioł stróż'' // Język Polski w Liceum .- 2009/2010, nr 3, s. 40-50

8.      Dębska Danuta: Chopin znany i nieznany – gra dydaktyczna // Wychowanie muzyczne w Szkole. - 2010, nr 2, s. 40-41

9.      Dębska Danuta: Frycyk Chopin – gra dydaktyczna // Wychowanie muzyczne w Szkole.-2010, nr 2, s. 25-39

10.  Dudek Aleksandra: Śladami Chopina – ekskursje i wojaże po Polsce // Wychowanie Muzyczne w  Szkole. - 2010, nr 3, s. 12-18

11.  Dudek Aleksandra: Śladami Chopina – podróże po Polsce // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 4-11

12.  Dudek Aleksandra: Śladami Chopina – w hołdzie // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 4-12

13.  Dudek Aleksandra: Śladami Chopina -  Warszawa  // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 2, s. 13-20

14.  Dudek Aleksandra: Śladami Chopina – Żelazowa Wola, Brochów // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 1, s. 9-13

15.  Dudek Marek: Gra dydaktyczna ,, Poznaj Chopina'' // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 32-44

16.  Dzięcioł Zofia: ,, Panowie, czapki z głów, oto geniusz'' – scenariusz lekcji muzyki dla klasy VI // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 64-67

17.  Gozdecka Barbara: W obrazach Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 67-69

18.  Grążawska Katarzyna: Fryderyk Chopin – scenariusz uroczystości z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2010, nr 5, s. 46-57

19.  Grochowska Dorota: XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 30-38

20.  Jachimczak Barbara Wanda: ,, Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku... '', czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno  - muzyczny do realizacji w szkole średniej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-28

21.  Jachimczak Barbara Wanda: Słuchając muzyki Chopina. Scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 29-31

22.  Jastrzębska - Gzella Hanna: Edukacja regionalna na lekcjach sztuki // Drama. -2006, z. 49, s. 21-24

23.  Jastrzębska - Gzella Hanna: ,, Gdzie skarb twój, tam serce twoje '': o muzyce F. Chopina // Drama. - 2006, z. 50, s. 33-36

24.  Jurczenia Włodzimierz: ,,Fryderyk Chopin  na obczyźnie'' – montaż słowno – muzyczny // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 51-55

25.  Kiwała Honorata, Podbilska Agnieszka: Gra dydaktyczna ,, Podchody'' // Wychownaie Muzyczne w Szkole.- 2010, nr 3, s. 45-50

26.  Klukowski Bogdan: Europa i jej Chopin // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 2, s. 27-28

27.  Kołodziej Lidia: Wędrówki śladami Fryderyka Chopina // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 41-42

28.  Kruczoń Władysław: ,,I like Chopin'' – scenariusz projektu edukacyjnego // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 31-50

29.  Kuncewicz  - Dygała Danuta: Kapelusze z głów, panowie  - oto geniusz. Konspekt lekcji w gimnazjum  z języka polskiego , muzyki i  plastyki // Biblioteka w Szkole.  - 2000, nr 1, s. 4-5

30.  Leksowska Lidia, Supronowicz Iwona: ,, Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem obywatel świata''. Scenariusz wieczoru poetycko – muzycznego z okazji 150 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 13-15

31.  Literska Barbara: Chopin w szkole XXI wieku // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 4-11

32.  Mechanisz Janusz: Fryderyk Chopin 2010 // Wychowanie w Przedszkolu .- 2010, nr 3, s. 16-18

33.  Mechanisz Janusz: O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2005, nr 5, s. 7-17

34.  Mieczkowska Beata , Sewera Wojciech: Możliwości wykorzystania pakietów multimedialnych na lekcjach muzyki w gimnazjum // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 42-47

35.  Mierzyńska Renata: Fryderyk Chopin – artysta znany na całym świecie // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 3, s. 19

36.  Modrzewska Grażyna: ,, Geniusz'' – gra dydaktyczna // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 68-77

37.  Orlińska Ewa: Słowo o  tych, którzy go pojęli, choć nie znali // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 4, s. 5-17

38.  Orzeł Danuta: W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Montaż słowno – muzyczny // Poradnik Bibliotekarza. -1999, nr 11, s. 22-26

39.  Pałka Barbara: Fryderyk Chopin i inni wielcy kompozytorzy polscy. Test dydaktyczny  // Wychowanie muzyczne w Szkole. - 2010, nr 1, s. 40-42

40.  Pytlik Jolanta: ,, To są czary, pewno czary!'' - poznajemy dzieła Fryderyka Chopina.  Scenariusz zajęć w klasie I // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 5157

41.  Smoleńska Zielińska Barbara: Dzieciństwo Chopina // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 9-16

42.  Socha Renata: Z wizytą u Frycyka – scenariusz uroczystości szkolnej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 58-61

43.  Sołtysik Agnieszka: Testy wiedzy ogólnopolskiego konkursu ,, Kompozytor sercu najbliższy'' // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 65-80

44.  Strutyńska Barbara: Spotkania z muzyka // Wychowanie Muzyczne w Szkole .- 2008, nr 5, s,48-53

45.  Szczepańska Monika: Chopin – geniusz muzyczny. Gra planszowa //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 5, s. 66-76

46.  Trojan Elżbieta: Fryderyk Chopin – kompozytor, pianista, pedagog (zestawienie bibliograficzne ) // Wszystko dla Szkoły . - 2009, nr 10, s. 22-23

47.  Wiaderek Maria: Etiuda. Sztuka inspirowana muzyką Szopena // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 26-27

48.  Wolniewicz Hanna: Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świeci(scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 20-21

49.  Wrona Mariusz: Kolekcja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Roku Chopinowskim // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 3-6

50.  Zakrzewska Anna: Puzzle i quizy – pomysł na zajęcia multimedialne o Fryderyku Chopinie // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2010, nr 5, .s 62-65

 

Dokumenty elektroniczne

 

1. Chopin [DVD] / red. Bolesław Pawica. - Łódź: Wytwórnia Pomocy Dydaktycznej, [2008]

2. Nagrania z XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Warszawa – październik 2005. - Warszawa: Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, 2006