Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

 

Hazard

 

 

HASŁA : UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

               GRY  HAZARDOWE

 

 

 

Wydawnictwa zawarte

 1. Cungi Charly: Stawić czoło uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. -Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007.
 2. Griffiths Mark : Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 3. Lelonek-Kuleta Bernadeta: Psychospołeczne korelaty uzależnień od gier hazardowych. -Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2012.
 4. Niewiadomska Iwona: - Lublin: Wydaw. KUL: "Gaudium", 2005.
 5. Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne / redakcja naukowa Bogusław Habrat. -Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2016.

 

 

Artykuły z książek

 1. Augustynek Andrzej : Hazard // W : Augustynek Andrzej : Jak walczyć z uzależnieniami ?. – Warszawa : Difin, 2011.- S. 63-70.
 2. Cekiera Czesław: Hazard // W: Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław: Człowiek a patologie społeczne.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.- S. 160-185.
 3. Cungi Charly: Patologiczny hazard // W: Cungi Charly : Stawiać czoło uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard.- warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2007.- S. 271-273.
 4. Kazaniecka Anna: Zagrożenia związane ze światem hazardu - w świetle doświadczeń krupiera // W: Życie w społeczeństwie ryzyka: nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Walancik, Maciej Witkowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.- Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016.-S. 123-132.
 5. Ogińska – Bulik Nina : Patologiczny hazard // W : Ogińska - Bulik Nina : Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość. -Warszawa : Difin, 2010. –S. 158-186.
 6. Silczuk Andrzej, Bogusław Habrat: Zaburzenia uprawiania hazardu // W: Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne / redakcja naukowa Bogusław Habrat.- Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2016. –S. 83-218.

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 4, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII.
 2. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 5, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII.
 3. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 6, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII.
 4. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 7/8, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XXXII- XXXV.
 5. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 9, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII.
 6. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 10, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII.
 7. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 11, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII.
 8. Brzezińska Małgorzata : Hazardzista wierzy w cud // Charaktery .- 2005, nr 9, s. 39-41.
 9. Buczny Jacek: Zwiększanie samokontroli w terapii uzależnienia od hazardu // Świat Problemów. - 2019, nr 12, s. 17-20.
 10. Cierpiałkowska Lidia: Sojusz terapeutyczny a efektywność terapii osób z zaburzeniami zachowania związanymi z hazardem // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2018, nr 3, s. 6-11.
 11. Dzik Bartłomiej : Częściej wygrywam, więcej przegrywam // Charaktery .- 2005, nr 4, s. 36-38.
 12. Hoffmann Beata : Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym // Nowa Szkoła.- 2010, nr 2, s. 34-41.
 13. Hoffman Beata : Uzależnienie od hazardu - specyfika, przyczyny, terapia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 23-30.
 14. Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu?/ oprac. red. // Remedium.- 2011, nr 11, s. 21.
 15. Lelonek-Kuleta Bernadeta: Hazard seniorów - problem wieloaspektowy // Świat Problemów. - 2019, nr 6, s. 21-24.
 16. Malczewski Artur : Młodzież i hazard // Remedium.- 2011, nr 11, s. 8-9.
 17. Maryl – Wójcik Małgorzata, Wójcik Szymon : Hazard online wśród dzieci i młodzieży// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 18-27.
 18. Pawłowska Sylwia: "Lott boxy" - wirtualne skrzynki z niespodzianką czy problemami ? // Remedium. - 2020, nr 9, s. 22-24.
 19. Pisarska Agnieszka i in.: Młodzież o hazardzie //Serwis Informacyjny Narkomania.- 2015, nr 4, s. 28-32.
 20. Prajsner Mira : W kręgu uzależnień behawioralnych - nałogowy hazard // Remedium. -2012, nr 6, wkładka s. 1-3.
 21. Prajsner Mira : Polacy i hazard – wyzwania obszarze edukacji, badań i terapii // Remedium.- 2011, nr 11, s. 4-6.
 22. Pyżalski Jacek: Łódzki kwestionariusz problemów hazardowych wśród adolescentów. Założenia i wybrane wyniki // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2016, nr 4, s. 41-47.
 23. Ruszpel Maja: Odpowiedzialna gra // Świat Problemów.- 2019, nr 4, s. 29-32.
 24. Skowron Agata : ABC zachowań ryzykownych // Remedium. -2009, nr 3, dod. ,,Pomarańczowe Forum ‘’ s. XVI-XVII.
 25. Szymański Andrzej: Uprawianie gier hazardowych przez piłkarzy // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2020, nr 2, s. 12-18.
 26. Tucholska Stanisława : Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 14-20.
 27. Wieczorek Łukasz, Dąbrowska Katarzyna: Pozytywne i negatywne aspekty terapii identyfikowane przez osoby z zaburzeniami hazardowymi // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 1, s. 31-36.
 28. Woronowicz Bohdan T : Hazard – wyzwaniem dla profilaktyki // Remedium.- 2011, nr 11, s. 1-3.