Smaller Default Larger

Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)

 

 

 

polski nowelista, powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury(1905) za całokształt twórczości

 

 

 

 

sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

Bibliografia podmiotu

Bibliografia podmiotu

 1. Sienkiewicz Henryk: Baśnie i legendy.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978    
 2. Sienkiewicz Henryk : Krzyżacy . T. 1.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 3. Sienkiewicz Henryk : Krzyżacy. T. 2.- .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.

       4.Sienkiewicz Henryk : Listy z podróży do Ameryki . - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1978.

 1. Sienkiewicz Henryk : Nowele. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.

       6.Sienkiewicz Henryk : Nowele. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.

      7.Sienkiewicz Henryk : O Ameryce.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952.

      8.Sienkiewicz Henryk : Ogniem i mieczem.- Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2007

 1. Sienkiewicz Henryk : Pan Wołodyjowski.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987.
 2. Sienkiewicz Henryk : Potop. T. 1.- . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
 3. Sienkiewicz Henryk : Potop. T. 2.- . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

     12.Sienkiewicz Henryk : Potop. T. 3.- . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

      13.Sienkiewicz Henryk : Quo vadis.- Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2006.

 1. Sienkiewicz Henryk : W pustyni i w puszczy. - Kraków : Wydaw. Greg, 2009.
 2. Sienkiewicz Henryk : Wybór nowel i opowiadań ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

 

Bibliografia przedmiotu

 1. Bortnowski Stanisław : "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
 2. Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja : "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
 3. Bujnicki Tadeusz : Sienkiewicz i historia : studia . - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981
 4. Bujnicki Tadeusz : Trylogia Sienkiewicza : na tle tradycji polskiej powieści historycznej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1973
 5. Czapliński Władysław : Glosa do Trylogii. - Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
 6. Eustachiewicz Lesław : "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983  
 7. Górka Olgierd : "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna ; oprac., opsłowiem i przypisami opatrzył Wiesław Majewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1986  
 8. Henryk Sienkiewicz : Materiały rocznicowe / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966
 9. Inglot Jacek: Poznać Sienkiewicza: przewodnik literacki. -Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016].
 10. Habryn Anna : Krzyżacy Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972
 11. Nofer Alina : Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959 M - SIENKIEWICZ
 12. Nofer- Ładyka Alina : Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965 12. Nowele Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001  
 13. O "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / wyboru prac krytycznych dokonał Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958
 14. Kolińska – Sochaczewska Krystyna : Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977
 15. Korniłowiczówna Maria : Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1972
 16. Korniłowiczówna Maria : Szlakiem Henryka Sienkiewicza.- Warszawa : Wydaw. PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] "Kraj", 1988
 17. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002  
 18. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza / oprac. zespół redakcyjny. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2009]  
 19. Krzyżanowski Julian : Henryk Sienkiewicz.- Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1972
 20. Krzyżanowski Julian : Sienkiewicz a Warszawa.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 21. Krzyżanowski Julian : Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981
 22. Krzyżanowski Julian : Twórczość Henryka Sienkiewicza. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976
 23. Majchrowski Stefan : Pan Sienkiewicz.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966  
 24. Majchrowski Stefan : Sienkiewicz : opowieść biograficzna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975  
 25. Potop Henryka Sienkiewicza / oprac. Magdalena Selbirak. - Toruń : Wydawnictwo Literat, cop. 2009  
 26. Sienkiewicz : odczyty / red. Julian Krzyżanowski et al. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960
 27. Stawar Andrzej : Pisarstwo Henryka Sienkiewicza . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960  
 28. Sydor Jerzy, Wierzejski Leszek : Szlakiem bohaterów "Trylogii" : przewodnik turystyczno-historyczny. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987
 29. Szczublewski Józef : Żywot Sienkiewicza.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989
 30. Szweykowski Zygmunt : Trylogia Sienkiewicza : i inne szkice o twórczości pisarza. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973
 31. Tropami Henryka Sienkiewicza / red. Teresa Kaczorowska. - Ciechanów : Związek Literatów Polskich. Oddział, 2006  
 32. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962
 33. Wachowicz Barbara : Marie jego życia.- Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985  
 34. Wilkoń Aleksander : O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem . - [S.l.] : Uniwersytet Jagielloński, 1976
 35. Żabski Tadeusz : Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979  

 

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Bialic Lucyna , Rozlach Ewa : Benefis Litwosa. Scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza // Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 3, s. 23-28
 2. Chodyń Anna : Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza ,,Quo vadis’’? (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły.- 2006, nr 12, s. 9-10
 3. Cyran Maria : Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych // Język Polski w Liceum.- 2009/2010, nr 2, s. 20-33
 4. Figiel Martyna: Sienkiewiczowska biblioteka // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 10, s. 4-8
 5. Figiel Martyna: Sienkiewiczowskie miejsca w Polsce // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 6, s. 11-16
 6. Figiel Martyna: Sienkiewicza podróże po świecie // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 7-8, s. 14-18
 7. Galiniak Bożena i in. : Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole.- 2005, nr 11, s. 10-11
 8. Gorzelana Joanna: Stylizacja archaiczna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza // Język Polski w Gimnazjum.- 2016/2017, nr 2, s. 9-18
 9. Jachimczak Barbara Wanda: Byłem, Nobla zabrałem, wróciłem. Scenariusz słowno-muzyczny // Biblioteka w szkole. - 2016, nr 9, s. 38-39
 10. Koc Krzysztof : Czy Kali może być ,,Inny’’ czyli ,, W pustyni i w puszczy’’ w szkole // Polonistyka.- 2007, nr 8, s. 45-52
 11. Korab Marlena : W pustyni i w puszczy. Czytać, nie czytać? Sąd nad lekturą // Biblioteka w Szkole.- 2015, nr 1, s. 35-37
 12. Lasoń – Tumialis Alina : Quo vadis człowieku XXI wieku? // Biblioteka w Szkole.- 2004, nr 6, s. 26-28
 13. Łojek Mieczysław : Aforystyka Henryka Sienkiewicza // Język Polski w Liceum.- 1995/1996, nr 4, s. 68-74
 14. Maciejek Alicja : Śladami wędrówki Stasia i Nel. Projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 11, s. 13-14
 15. Mameła Maria : Pokonam trudności jak Staś. Polecenia konkursowe // Biblioteka w Szkole.- 2014, nr 3, s. 20-21
 1. Nurkowski Krzysztof : Prawda historyczna i fikcja literacka ( powieści ,,W pustyni i w puszczy’’ H. Sienkiewicza) // Język Polski w Szkole. -2008/2009, nr 4, s. 84-88
 2. Podniesińska Barbara : Henryk Sienkiewicz (życie i twórczość). Scenariusz apelu // Biblioteka w Szkole.- 1991, nr 3, s. 11-14
 3. Podniesińska Barbara : Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość (konkurs dla szkół ponadpodstawowych) // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 3, s. 5-7
 4. Podniesińska Barbara : Miał serce czułe, kochające… // Biblioteka w Szkole.- 1996, nr 4, s. 3-5
 5. Podniesińska Barbara : Na tej ziemi się urodził… Scenariusz spotkania poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi // Biblioteka w Szkole.- 1996, nr 3, s. 8-11
 6. Szewczyk – Haake Katarzyna : Podróżny romantyczny i rozważny. O ,,Listach z podróży do Ameryki’’ Henryka Sienkiewicza // Polonistyka.- 2012, nr 2, s. 10-17
 7. Trojan Elżbieta: Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza.- 2016, nr 3, s. 37-40
 8. Wiśniewski Grzegorz : Uczta u Nerona : scenariusz przedstawienia (na podstawie ,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza) // Wszystko dla Szkoły.- 2005, nr 7-8, s. 21-22
 9. Witek Janina : Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości "W pustyni i w puszczy" dla uczniów klasy V szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 16-17
 10. Wróblewski Maciej : Sport w Trylogii? O Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej // Polonistyka.- 2010, nr 4, s. 31-35