Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Innowacje pedagogiczne

za lata 1999-2012

 

Hasło : Innowacje

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Barański Czesław : Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.   M 371.1

2. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000.  M  371.3

3. Gribble David : Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia .- Kraków : "Impuls", 2005  M 371.3

4. Knapik Aldona: Studenci o innowacjach pedagogicznych  - raport z badań // W: Edukacja  - szkoła – nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – S. 87-98  M 37.01/.08

5. Kotarba – Kańczugowska Marta : Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009.  M 37.01/.08

6. Kujawiński  Jerzy : Postęp  pedagogiczny w szkole. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.  M 371

7. Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu / pod red. nauk. Jana Grzesiaka. - Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny ; Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009.  M  371.1

8. Okoń Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.  M  - OKOŃ

9. Pedagogika alternatywna: dylematy teorii i praktyki/  red. nauk.  Bogusław Śliwerski- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998.  M  37.01/.08

10. Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.  M   37. 01/.08

11.Półturzycki Józef : Innowacja pedagogiczna //  W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003.  M  37(03)  - czytelnia

12. Radziewicz Julian : Edukacja alternatywna : o innowacjach mikrosystemowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.  M  37.01/.08

13.Rusakowska Daniela : Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.  M 371.1

14. Sowiński Andrzej J. : Pedagogiczny sens innowacji w wychowaniu // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. – S. 196-208  M 371.3

15. Śliwerska Wiesława, Śliwerski Bogusław : Edukacja w wolności. - Kraków : "Impuls", 1996.   M  37.01/.08

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Arciszewska Ewa : Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych // Nowa Szkoła. -2008, nr 10, s. 8-18

2. Bartodziej Danuta : Innowacja – drogą do podwyższenia jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 9, s. 51-53

3.  Bąbel Przemysław : Twórczy nauczyciel // Nauczanie Początkowe. -2003/2004, nr 2, s. 12-16

4.  Bielski Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Lider. – 2004, nr 2, s. 8-9

5.  Bojarska Lucyna : Co zmienić w polskiej oświacie? // Dyrektor  Szkoły. – 2008, nr 3, s. 10-12

6.  Borawska Iwona : Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. -2001, nr 3, s. 145-148

7.  Ekiert  - Grabowska Dorota : Kierowanie zmianą // Nowa Szkoła. – 1994, nr 1, s. 10-14

8.  Fazlagić Jan A. : Szkoła przyjazna dla ludzi kreatywnych // Edukacja i Dialog. -2008, nr 5, s. 16-17

9. Giza Teresa : Innowatyka pedagogiczna  - zmiany w teorii i praktyce // Nauczanie Początkowe.- 2003/2004, nr 2, s. 17-20

10. Giza Teresa, Walasek Barbara : Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzanych innowacji //  Edukacja. – 2003, nr 2, s. 69-81

11. Grelowska Wanda : Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie pierwszej // Nauczanie Początkowe. -2003/2004, nr 2, s. 40-44

12. Jung – Miklaszewska Joanna : Jakie innowacje są wprowadzane przez szkoły ? // Nowa Szkoła. – 1994, nr 2, s. 73-76

13. Kazimierowicz  Marek : Innowacyjność nauczycieli // Nowa Szkoła. – 2008, nr 1, s. 4-8

14. Kocór Maria : Jakich zmian potrzebuje polska szkoła? // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 7/8, s. 28-36

15. Kosiba Grażyna, Madejski Eligiusz : Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno – badawcza nauczycieli wf // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 5/6, s. 14-16

16. Kozak Ewa : Funkcjonowanie i rozwój // Edukacja i Dialog. -2006, nr 2, s. 11-14

17. Króliczek Jadwiga, Pawlita Helena : ,,Gdy przedszkole pustoszeje…” // Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 7/8, s. 106-107

18. Maciejewska Jadwiga, Durda Marek : Szkolne procedury jakości // Dyrektor Szkoły. -2003, nr 9, s. 6-7

19. Majewska – Opiełka Iwona : Innowacja w oświacie // Edukacja i Dialog. -2009, nr 4, s. 6-9

20. Mańka Joanna : Edukacja czytelnicza i medialna. Innowacja pedagogiczna  // Biblioteka w Szkole.  – 2007, nr 10, s. 6-9

21. Ostrowska Urszula : Nauczyciel jako badacz  - między ideą a realnością // Edukacja.- 1999, nr 2, s. 50-58. Bibliogr.

22. Polasiak Grażyna, Gałka – Frejowska Marzena  : Twórcze poznawanie świata (pomysł na program innowacyjny) // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 9, s. 11-12

23.Rękawek Anna : Innowacje w szkole // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 13-14

24. Rusakowska Daniela : Innowacje pedagogiczne w świetle obowiązujących przepisów // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 33-36

25. Sawiński Julian P. : Innowacje a pseudoinnowacje // Edukacja i Dialog. -1994, nr 7, s. 20-23

26. Strycharska – Gać Berta : Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 45-49

27. Woźniak Agata : Sposoby organizacji lekcji wychowania fizycznego – motywacją uczniów do większej aktywności fizycznej // Lider.- 2004, nr 6, s. 19-21