Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

       Biblioteka Pedagogiczna

           w  Ciechanowie

 

 

 

MASS MEDIA W EDUKACJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

Hasła : Środki masowego przekazu

            Telewizja - socjologia

             Wartość - socjologia

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 

1.   Ejsmont Marek, Kosmalska Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005   M  316

2.  Gajda Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005   M 004

3.  Grzesiak Ewa, Janicka-Szyszko Renata, Steblecka Magdalena : Edukacja medialna : scenariusze zajęć. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005   M  37.01/.08

4.  Huk Tomasz : Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły . – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2011  M  37.01/.08

5.   Lisowska-Magdziarz Małgorzata : Pasażer z tylnego siedzenia : media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym. – Warszawa Wydaw. Akademickie. Oficyna Wydaw. Łośgraf – Wiesław Łoś, 2010   M  316

6.   Musioł Marcin : Media w procesie wychowania. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008   M  37.01/.08

7.  NOWE media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005  M  316

8.   PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005   M  004

9.   Rittelmeyer Christian : Dzieciństwo w opresji : pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa. - Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2009   M  37.01/.08

 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

 

1.  BARAŃSKA Anna : Koszty zdalnej edukacji. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 68-72

2.  BRZEZIŃSKA,  Ewa :Media a edukacja  // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 2, s. 7

3.  BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko w świecie mediów // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 2-9

4.  CHODOROWSKA-CHAMIEC Małgorzata : Dylematy wychowania w świetle telewizji // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53

       5.   GRODECKA Ewa : Młodzież a mass media // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s.   

              48-49  

      6.   JATULEWICZ Elżbieta : Co słychać w regionie? : rola mediów w edukacji

             regionalnej dzieci i   młodzieży // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 29-31  

    7.   KARBOWNICZEK Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania

           dzieci // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 7, s. 395-397  

    8.   KOSEK-NITA Bogumiła, RAŚ Danuta : O problemach profilaktyki społecznej //

           Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 20-23

   9.   KOZAK Ewa : Ekspresyjne sceny przemocy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s.

          31-34 .  

  10.   KOZIEJ,  Sławomir : Rola multimediów w edukacji XXI wieku //  Edukacja

           Medialna. – 2002, nr 3, s. 31–36

  11.   KUBIAK Barbara : Gry komputerowe - przyjaciel czy wróg? // Nowa Szkoła. - 2005,

           nr 3, s. 58-60  

  12.  KURDYBACHA Beata : Rola mass mediów w kształtowaniu obyczajowości

          seksualnej. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 1, s. [115]-124  

  13.  LOEWE Iwona : Definicje i definiowanie w reklamie // Język Polski. - 2004, z. 1, s.

          29-34  

  14.  MANDAL Eugenia : Pisma pod specjalnym nastrojem // Charaktery. - 2005, nr 10,

         s. 29-30  

  15.  MORBITZER Janusz : W świecie mediów // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.

         3(515)-5(520)

   16.  PTAK Justyna : Wychowanie przez film i do filmu // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s.

        28-32  

   17.  RĘKAWEK Anna : Jak stawić czoło rzeczywistości wirtualnej? // Dyrektor Szkoły. -

          2005, nr 7/8, s. 100-103

   18.  SZYMAŃSKA Bernadeta : O mediach, przez media, dla mediów. - Bibliogr. //

          Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 54-59  

  19.  TOBOŁ Sebastian : Niebezpieczny Internet // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.

          15(527)-17(529)

  20.  WALCZAK Marian : Komercja w mediach. Człowiek w świecie mediów. - Bibliogr. //

          Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 2, s. 10-12  

  21.  WALCZAK Marian : Media w edukacji współczesnego człowieka. Człowiek w

         świecie mediów. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 1, s. 11-14  

  22.  WALCZAK Marian : Wirtualny świat telewizji. Człowiek w świecie mediów. Cz. 2 //

          Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 2, s. 13-16  

  23.  WIŚNIEWSKA Anna : Nie tylko podręcznik i tablica... // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s.

          45-48