Smaller Default Larger

Dział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Metoda projektów jedną z metod aktywizujących w nauczaniu

                                                                       za lata 2000-2009

 

Hasła : Metoda projektów

           Metody aktywizujące ( pedagog.)

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Chałas Krystyna : Metoda projektów i jej egzemplikacja w praktyce : w poszukiwaniu

strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły. - Warszawa : Wydaw. Nowa Era, 2000      M 371.3

2. Helm Judy Harris : Mali badacze : Metoda projektu w edukacji elementarnej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Polska Federacja Dzieci i Młodzieży, 2003   M 372.3

3. Mikina Agnieszka : Jak wdrażać metodę projektów ? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. - Kraków : Impuls, 2004   M 371.3

4. Szymański Mirosław : O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. - Warszawa : Żak, 2000   M 371.3

5. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Gołębniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006   M 371.3

 

Artykuły

 

1. Adamczyk Grzegorz : Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii //

Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 4 s. 227-229

2. Bajarska-Przydatek Aleksandra : Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania. Nauczanie metodą projektu // Jęz. Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 65-70

3. Bajarska-Przydatek Aleksandra : Nauczanie metodą projektu // Jęz. Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4 s. 80-86

4. Belcar Bożena : Projekt jako metoda nauczania // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3 s. 24-25

5. Błażejewska Halina : Metoda projektu // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9 s. 12

6. Borowiecka Marta : Metoda projektu na matematyce // Matematyka. - 2000, nr 1 s. 39

7. Brejniak Andrzej : Metoda projektów w kształceniu zawodowym // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 2 s. 3-5

8. Chmielniak Joanna : Realizacja ścieżek metodą projektów // Nowa Szkoła, 2003 nr 4, s. 45-48

9. Chomiuk Aleksandra : Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum // Jęz. Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1 s. 21-28

10. Dembek Zdzisław : Metoda projektów w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 4 s. 12-15

11. Denicka Irena : Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej // Jęz. Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4 s. 76-79

12. Gal Dorota : Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina // Jęz. Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 13-18

13. Goźlińska Elżbieta : Czy metoda projektu, to metoda wiodąca w zreformowanej szkole? // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 5 s. 34-40

14. Grabowska Dorota : Projekt jako metoda aktywizująca // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9

15. Klasińska Barbara : Stara, dobra metoda projektów // Edukacja i Dialod. - 2007, nr 5, s. 8-11

16. Klasińska Barbara : Z teorii i praktyki metody projektów // Nauczanie Początkowe. -

2002/2003, nr 1 s. 67-73

17. Klisowska Małgorzata : Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1 s. 33-37

18. Krawczuk Krystyna : Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego // Jęz. Polski w

Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3 s. 44-49

19. Krawiec Joanna : Dlaczego warto pracować metodą projektu // Jęz. Obce w Szkole. - 2005, nr 2 s. 97-99

20. Kreto Barbara : Metoda projektu w edukacji ekologicznej // Aura. - 2000 nr 7, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 70 s. 7-8

21. Kryk Gabriela : Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7 s. 32-35

22. Kucharzyk Joanna : Metoda projektów w szkole o profilu technicznym sposobem na zainteresowanie literaturą // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 139-143

23. Łozińska-Zięborak Bernadetta : Projekt europejski – praca metodą projektów w szkole technicznej // Jęz. Obce w Szkole. - 2006, nr 2 s. 178-183

24. Macioszek Alicja, Warzyszak Bożena : Metoda projektów w praktyce. Jak przygotowywaliśmy obchody Dni Patrona? // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12 s. 10-11

25. Maliszewska Anna : Metoda projektu // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3 s. 4

26. Matylla-Jaworska A. : Metoda Projektów w procesie nauczania zagadnień ekologicznych // Chemia w Szkole. - 1997, nr 3 s. 188-189

27. Mezglewska Bogusława : Projekt na lekcji języka niemieckiego // Jęz. Obce w Szkole. - 2003, nr 1 s. 109-112

28. Mikołajczyk Małgorzata : Metoda projektu // Matematyka. - 2002, nr 1 s. 9-10

29. Nauczanie – uczenie się metodą projektów // Szkoła Zawodowa. - 1995 nr 3 s. 2-4

30. Okła Grażyna : Metoda ptojektów w nauczaniu historii // Wiadomości Historyczne. -

2000, nr 1 s. 38-44

31. Pipan-Guzikowska Marzanna : Projekt w nauczaniu języków obcych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9 s. 31-35

32. Przybyło Barbara : Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej // Jęz. Obce w Szkole. - 2005, nr 2 s. 68-73

33. Ranoszek Ewa : Metodyka projektu w aktywizowaniu uczniów // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4 s. 200-202

34. Sawicka Wiesława : Sole wokół nas – scenariusz lekcji metodą projektu // Chemia w Szkole. - 2001, nr 4 s. 205-206

35. Seredyński Andrzej : Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z zastosowaniem metody projektów // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. - 2002, nr 2 s. 5-10

36. Serwicka Marlena : Kilka uwag o pracy metodą projektu // Jęz. Obce w Szkole. - 2003, nr 1 s. 160-162

37. Sieńczewska Małgorzata : Metoda projektów w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1 s. 14-19

38. Strzemecka Tamara : Projekt – metodą aktywizującą i integrującą // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7 s. 22-25

39. Szymański Mirosław : Z historii metody projektów // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2 s. 3-26

40. Śliwa Ewa : Projekt jako metoda nauczania // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5 s. 26-27

41. Śmigielski Jerzy : Metoda projektów w edukacji // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2

s. 46- 49

42. Tomczyk-Gąstoł Izabella : Przeprowadzamy lekcje metodą projektu // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7 s. 54-55

43. Trojan E. : Projekt jako skuteczna metoda kształcenia (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 12, s. 22-23

43. Urbańczyk Małgorzata : Zalety i wady projektu – jednej z aktywnych metod nauczania // Jęz. Obce w Szkole. - 2002, nr3 s. 59-60

44. Wesołowska Renata, Pawliczak Hanna : Metoda projektu // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9 s. 18

45. Wieczorek Barbara : Ratujmy kasztanowce : metoda projektu // Życie Szkoły. - 2006, nr 5 s. 36-40

46. Wilczek Anna : Potencjał projektu // Jęz. Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4 s. 73-79

47. Wołoszyn-Korczyk Agnieszka : Metoda projektów w nauczaniu przyrody // Nowa Szkoła. 2001, nr 9 s. 44-46

48. Wójcicka Elżbieta : Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10 s. 1-5

49. Wyszyńska Krystyna : Czym jest metoda projektów? // Życie Szkoły. - 2001, nr 9

s. 549-552