Smaller Default Larger

Dział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Metody i formy pracy w przedszkolu

                                                                          za lata 1982-2004

 

Hasła : Nauczanie początkowe - metody

          Wychowanie przedszkolne metody

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Awgulowa Janina, Świętek Wacława : Małe formy sceniczne w pracy przedszkola. - Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1982   M 372.3

2. Bogdanowicz Zofia : Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli. - Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1990   M 372.3

3. Buszkowski Igor : Zabawy plastyczne : dla dzieci w wieku przedszkolnym. - Warszawa : Żak, 2008   M 372.3

4. Chauvel D., Michel V. : Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji. - Warszawa : Cyklady, 1999   M 372.3

5.Fure Elke : Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia. - Kielce : Jedność, 2004   M 792

6. Gry i zabawy z przedszkolakiem i uczniem / red. nacz Jerzy Modrzewski. - Białe Błota : Kartex, 2001   M 372.3

7. Helm Judy Harris, Katz Lilian G. : Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej. - Warszawa : CODN, 2003   M 372.3

8. Machucka Bożena : Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. - Kraków : Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002   M 372.3

9. Megrier D. : Zabawy teatralne w przedszkolu : 100 propozycji. - Warszawa : Cyklady, 2000    M 372.3

10. Okoń Wincenty : Zabawa a rzeczywistość. - Warszawa : Żak, 1995   M - OKOŃ

11. Parnowska- Kwiatkowska Maria : Zajęcia artystyczno - techniczne w przedszkolu. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959    M 372.3

12. Wege vom Brigitte : Zabawy aktywizujące w przedszkolu. T. 1. - Kielce : Jedność, 2005    M 372.3

13. Wege vom Brigitte : Zabawy Aktywizujące w przedszkolu. T.2. - Kielce : Jedność, 2005    M 372.3

 

Artykuły

 

1. Arciszewska Ewa : Indywidualizacja nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 303-305

2. Aleksiak Małgorzata, Całus Jadwiga : Metoda dobrego startu i ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 343-345

3. Bereda Ewa : Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 125-128

4. Chmielewska Elżbieta : Metoda Glenna Domana jako alternatywna propozycja nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 2, s. 84-90

5. Czarnecka Ewa : Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s. 553-556

6. Drogosz Elżbieta : Jeszcze raz o metodzie Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 461- 463

7. Gniewkowski Wacław : Ćwiczenia ruchowe według metody K. Orffa // Wychowanie wPrzedszkolu. - 1990, nr 8, s. 432-433

8. Gryń Alina : Bawimy się w malarzy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 116-117

9. Grzybowska Adela : Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa // Wychowanie w Przedszkolu . - 2003, nr 2, s. 102-103

10. Kamecka Ewa : Praca z sześciolatkiem... od A do Z // Wychowanie w Przedszkolu . - 2004, nr 6, s. 37- 43

11. Kowalik – Olubińska Małgorzata : Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349

12. Krupa Małgorzata : „Mamo, tato na zabawę czas'' // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 365-366

13. Kujawa Irena : Małe formy sceniczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 7, s. 426-429

14. Leciej Urszula : O metodzie dobrego startu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 333-335

15. Lubowiecka Jadwiga : Metoda problemowa już w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 8, 339-346

16. Morzyszek – Banaszczyk Ewa : Twórcze zabawy przedszkolaków. Zaciekawienie światem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 598-601

17. Nastarewicz Sława : Warsztaty artystyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7,  s. 555-556

18. Nawrocka Barbara : Edukacja sześciolatków : zabawa z trójkątem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 31-32

19. Orzechowska – Mikulska Grażyna : ''Zaraziłam się'' Weroniką Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 356-365

20. Piesek Barbara : Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 690-692

21. Polcyn Katarzyna : Zaciekawić dzieci książką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 94-95

22. Polcyn Katarzyna : Bawimy się w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. -1996, nr 6, s. 346-347

23. Raczek Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 4, s. 202-207

24. Rudecka Elżbieta : Zaproszenie do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 617-619

25. Sikorska Iwona : Jeden dzień z życia przedszkolaka Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367

26. Skwarek Jolanta Ewa : Origami w edukacji i terapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 594-598

27. Stępień Ewa : Zabawy metodą Karola Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3,s. 170-171

28. Trojak Ewa : Gimnastyka twórcza w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 380-381

29. Trojanowicz – Kasprzak Maria : Uczynić je aktywnymi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 520-527

30. Truchta Barbara : Techniki Twórczego myślenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 285-291

31. Turowska Danuta : Uczymy czytać // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 688-689

32. Uszyńska – Jarmoc Janina : Metody wspierania aktywności edukacyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 3-11

33. Walczak Dorota : Motylowe drzewo czy drzewiasty motyl // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 25-27

34. Wasiukiewicz Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 8, s. 467-473

35. Ziółkowska – Sobecka Marta : Zabawa z literaturą // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 387-393