Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Mobbing, bullying- formy prześladowania

 

 

Hasła: Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie

           Prześladowanie w miejscu pracy

 

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Chomczyński Piotr: Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008    M  316

2.      Dambach Karl E.: Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003  M   Patologie

3.      Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata, Banasik Przemysław: Jak wygrać z mobbingiem?. - Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004   M 316

4.      Kędziora Karolina: Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008   M 34

 

5.      Kozak Stanisław: Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : Difin, 2009   M 159.9

6.      Litzke Sven M, Schuh H.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007     M  159.9

7.      Marciniak Jarosław: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015  M 316

8.      Olweus Dan: Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007   M Patologie

9.      Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012  M Patologie

10.      Warszewska-Makuch Małgorzata:  Ocena ryzyka mobbingu w pracy. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2012  M  33

11.  Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009  M Patologie

12.  Zych Małgorzata: Mobbing w polskim prawie.- Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2007    M 34

 

Artykuły z książek

 

1. Pospiszyl Irena: Mobbing // W: Pospiszyl Irena: Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. – S. 278-294   M  Patologie

 

Artykuły z czasopism

 

1.      Brodacka-Adamowicz Ewa: Mobbing to prześladowanie w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002 nr 3 s. 17-22

2.      Brudnik-Dąbrowska Maria: Bullying - osaczanie w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 8, s. 27-33

3.      Brudnik-Dabrowska Maria: Mobbing w szkole // Życie Szkoły. - 2014, nr 9, s. 27-30

4.      Brytek Anna: Fenomen mobbingu : czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 25-27

5.      Chojnacka Kaja: Mobbing w szkole // Remedium.- 2016, nr 2, s. 10-12

6.      Chorab Monika: Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42

7.      Dmitruk-Sierocińska Katarzyna: Bullying w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.65-66

8.      Goetz Magdalena: Mobbing w szkole //  Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 24-27

9.      Graj Cezary: Mobbing-szkolna rzeczywistość? // Nowa Szkoła. - 2004 nr 4 s. 49-50

10.  Grzesiak Ewa: Mobbing wśród nauczycieli // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 14-22

11.  Grzywa – Bilkiewicz Agnieszka: Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów // Nowa Szkoła. - 2005 nr 6 s.49-51

12.  Hoffmann Sylwia: O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 26-30

13.  Kochelak Julia: Mobbing - terror psychiczny w szkole // Edukacja i Dialog. - 2007 nr 1 s. 12-16

14.  Kołodziejczyk Jakub: Jak przemóc szkolną przemoc // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 78-87

15.  Krawczonek Magdalena: Zjawisko mobbingu // Dyrektor Szkoły. - 2006 nr 1 s. 18-19

16.  Kwiatkowski Piotr, Szecówka Adam: Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) // Szkoła Specjalna. - 2005 nr 5 s.331-341

17.  Macko Maciej: Bullying-przemoc szkolna. Rozpoznawanie i zapobieganie // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 80-88

18.  Mazurowska Renata: Lepszym źle //  Charaktery. - 2006 nr 10 s. 28-30

19.  Miedzik Monika: Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce // Polityka Społeczna. - 2008 nr 3 s. 31-34

20.  Nowak Lidia Teresa: Asertywność w bibliotece. [Cz. 1-2] // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 28-31 ; nr 7/8, s. 43-46

21.  Olweus Dan: Mobbing : fala przemocy w szkołach : jak ją powstrzymać // Szkoła Specjalna. - 2000 nr 1 s. 61-62

22.  Paszkiewicz Aneta: Zjawisko mobbingu w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 19-25

23.  Piekarska Anna: Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 49-60

24.  Prusko Ludmiła: Mobbing niszczy osobowość // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 61-64

25.  Sajewicz – Radtke Urszula: Przeciw zastraszaniu  // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 69-77

26.  Tłuściak-Deliowska Aleksandra: Bullying uprzedzeniowy i jego rodzaje // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 16-21

27.  Wiśniewska Anna: Przeciwko przemocy w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004 nr 6 s. 68-71

28.  Wojciechowski Mirosław: Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 28-33

29.  Zajdel Krzysztof: Mobbing w szkole i w domu // Edukacja i Dialog. - 2003 nr 10 s. 62-65

 

30.  Zielińska-Sroka Aneta: Nauczyciele i mobbing // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-15

 

Materiały audiowizualne

 

1.     . Mobbing [Film] - Sosnowiec : PROJEKT-KOM, [2009]    F  1002