Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Muzyka i taniec w pracy z dziećmi

                                                                           za lata 1990-2005

 

Hasła : Muzyka - nauczanie

            Taniec - metody

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Bonna Beata : Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005   M 372.878

2. Bonna Beata, Michalski Andrzej, Szubertowska Elżbieta : Wybrane problemy edukacji muzycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003   M 372.878

3. Burowska Zofia : Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1980              M 372.878

4. Burowska Zofia : Współczesne systemy wychowania muzycznego. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1976   M 372.878

5. Ciechan Zbigniew : Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990        M 372.878

6. Dadak-Kozicka Krystyna : Śpiewajże mi jako umiesz : muzykowanie w szkole według koncepcji Kodalya. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1992         M 372.878

7. Frołowicz Elżbieta : Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2008   M 372.878

8. Graban Joanna, Sprawka Romana : Trening słuchu : ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007   M 372.3

9. Lewandowska Kinga : Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1978   M 372.878

10. Lipska Ewa, Przychodzińska Maria : Drogi do muzyki : Metodyka i materiały repertuarowe. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999   M 372.878

11. Ławrowska Romualda : Muzyka i ruch. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1991   M 372.878

12. Majewski Robert : Wiosenne nutki : Piosenki i scenariusze zajęć umuzykalniających dla przedszkoli. - Płock : “Iwanowski”, 2000   M 372.878

13. Nowe trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005   M 372.878

14. Przychodzińska Maria : Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. -Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1989   M 372.878

15. Smoczyńska-Nachtman Urszula : Muzyka dla dzieci : umuzykalnianie według koncepcji Carla Orffa. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1992   M 372.878

16. Smoczyńska-Nachtman Urszula : Zabawy i ćwiczenia przy muzyce. - Warszawa : COK, 1987   M 372.878

17. Stadnicki Andrzej : Logorytmika i choreorytmika : poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły specjalnej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1987      M 376

18. Taniec w edukacji dzieci i młodzieży : podręcznik dla nauczycieli / pod red. Bożeny Siedleckiej, Wojciecha Bilińskiego. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2003   M 372.879.6

 

Artykuły

 

1. August Jadwiga : Jak uczę dzieci rozumieć muzykę // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 2, s. 102-103

2. Bielak Magdalena : W muzycznej krainie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 610-611

3. Bochenek Marcin : Integracja grupy w zabawach rytmiczno - tanecznych // Lider. - 2001, nr 4, s. 30

4. Brzana Mirosław : Muzyka a rozwój dziecka // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 149-151

5. Czarniecka Renata : Ćwiczenia muzyczno - ruchowe i tańce w klasach I-III szkoły podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 14-22

6. Gąsior Halina : Rodzaje zabaw rytmicznych i umuzykalniających // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 574-578

7. Gierczak-Śliwińska Anna : zajęcia muzyczno - ruchowe z rekwizytami i instrumentami perkusyjnymi jako czynnik ułatwiający wprowadzenie problemów muzycznych w klasach wczesnoszkolnych // Nauczanie Początkowe. - 1994/95, nr 1 s. 116-123

8. Hoffman-Lipska Ewa : Muzyka w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 4-9

9. Januszewska-Warych Maria : Ćwiczenia muzyczno - ruchowe z dziećmi sześcioletnimi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 140-145

10. Kisiel Mirosław : Dobrze mówię – pięknie śpiewam // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 3-8

11. Kisiel Mirosław : Zajęcia umuzykalniające w przedszkolnych grupach specjalnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 125-129

12. Klimas-Kuchtowa Ewa : O konieczności wczesnego umuzykalniania // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 62-67

13. Kmieć Danuta, Jankowska Halina : Wiosenne spotkania z muzyką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s. 170-172

14. Kołodyńska Iwona : Zabawy muzyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 296-298

15. Lech Małgorzata : Muzyka w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 34- 37

16. Magda Marzenna : Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 103-109

17. Marszałek Celina : Rola tańca w rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 104-108

18. Musielak Beata : Muzyka blisko dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 37(165)-40(168)

19. Nowociński Władysław : Umuzykalnianie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 3 s. 170-177

20. Politowicz Anna : Spotkanie z panią nutką // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 4, s. 139-244

21. Różańska Dorota : Tańce i zabawy rytmiczno - taneczne na lekcjach wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 10, s. 37-39

22. Siudak Urszula : Umuzykalnianie dzieci trzyletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6,  s. 342-344

23. Słomińska Ewa : Muzyka w naszym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. -1997, nr 6, s. 360-361

24. Suświłło Małgorzata : Rola zabaw muzycznych w rozwoju społecznym trzylatka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 2, s. 67-72

25. Śliż Małgorzata : Zabawa szarfą i grzechotkami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 5, s. 295-298

26. Uchyła-Zroski Jadwiga : Sposoby realizacji oraz przykłady zajęć muzycznych rozwijających kreatywność uczniów klas niższych // Nauczanie Początkowe. - 1996/97, nr 4s. 93-97

27. Zarzycka Irena : “Podróże z Panem Kleksem na Muzykolandię”. Propozycja audycji umuzykalniających // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 33-41

28. Zwadoń-Szulc D. : Propozycje zajęć muzycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 152-153

29. Zwolińska Ewa : Zajęcia muzyczne usprawniają funkcje percepcyjno - motoryczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 5, s. 267-272