Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Ocenianie kształtujące

 

HASŁO : OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Kubiczek Bożena: Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2018
 2. Ocenianie kształtujące : doskonalenie kształcenia w szkole średniej / Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. - Warszawa : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, cop. 2006  
 3. Ocenianie kształtujące po polsku : kurs dla doradców metodycznych - teoria i praktyka : scenariusze zajęć / aut. Grażyna Szyling [et al.]. ; red. Marta Choroszczyńska, Klemens Stróżyński. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
 4. Parczewski Piotr: Nauczycielskie systemy oceniania : trafność oceniania na lekcjach języka angielskiego / Piotr Wojciech Parczewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
 5. Sterna Danuta: Uczę (się) w szkole. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Bąbel Przemysław: Kształtująca ocena oceniania kształtującego // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 4, s. 61-64
 2. Choroszczyńska Marta: Nauczyciel ocenia… // Meritum. – 2015, nr 1, s. 8-12
 3. Choroszczyńska Marta: O modzie na ocenianie kształtujące… // Język Polski w Gimnazjum.- 2007/2008, nr 1, s. 78-87
 4. Choroszczyńska Marta: Znane czy nieznane, czyli o modzie na ocenianie kształtujące… // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 3, s. 80-84
 5. Czetwertyńska Grażyna: Co kształtuje ocenianie kształtujące? // Meritum.- 2015, nr 1, s. 2-7
 6. Gryń – Chlebicka Małgorzata: Ocenianie kształtujące – od refleksji do praktyki // Język Polski w Gimnazjum.- 2008/2009, nr 4, s. 88-98
 7. Humięcka Beata: Motywująca informacja zwrotna // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 7, s. 51-53
 8. Kamińska - Holc Katarzyna: Ocenianie kształtujące… świadomość // Polonistyka.- 2009, nr 8, s. 45-50
 9. Kossakowska Beata: Co wiem o ocenianiu, które sprzyja efektywności kształcenia? / Meritum. -2010, nr 3, s. 14-21
 10. Kossakowska Beata: Porozmawiajmy o ocenianiu kompetencji kluczowych // Meritum.- 2011, nr 3, s. 27-33
 11. Molska Małgorzata : Nowa jakość oceniania – ocenianie kształtujące // Języki Obce w szkole.- 2011, nr 4, s. 22-29
 12. Niebrzydowski Leon: W drodze do oceniania kształtującego // Meritum. 2015, nr 1, s. 69-74
 13. Pater Magdalena: Strategie i techniki OK. // Meritum.- 2015, nr 1, s. 19-24
 14. Rzepecka –Roszak Elżbieta: Czy stosowanie OK. jest okay? // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 4, s. 100-104
 15. Sterna Danuta: Czy ocenianie kształtujące się opłaca? // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 3, s. 33-44
 16. Sterna Danuta: Ocenianie inne niż wszystkie // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 2, s. 13-20
 17. Sterna Danuta: Ocenianie kształtujące // Dyrektor Szkoły.- 2004, nr 6, s. 22-23
 18. Sterna Danuta: Ocenianie kształtujace // Dyrektor szkoły.- 2017, nr 5, s. 56-57
 19. Sterna Danuta: Urzeczeni OK // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 4, s. 55-60
 20. Strzemieczny Jacek: Dlaczego ocenianie kształtujące?// Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 5, s. 15-18
 21. Szufnarowska Monika: Ocenianie kształtujące i sumujące (próba porównania) // Wszystko dla Szkoły.- 2010, nr 4, s. 11-12
 22. Tołwińska –Królikowska Elżbieta: Ocenianie kształtujące w metodzie projektu // Meritum.- 2015, nr 1, s. 45-52
 23. Turek Agnieszka: Ocena kształtująca w edukacji wczesnoszkolnej // Języki Obce w Szkole.- 2011, nr 4, s. 30-33
 24. Turewicz Wojciech: Ocenianie kształtujące lekarstwem na problemy edukacji // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 7, s. 40-42
 25. Wlazło Stefan: Ocenianie kształtujące pomaga zmieniać szkołę // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 2, s. 45-47
 26. Wójcik Magda: Ocenianie kształtujące // Remedium.- 2010, nr 2, s. 20
 27. Żmijewska – Kwiręg Sylwia: Rozumiem –chcę- działam: strategie i dobre praktyki kształcenia kompetencji społecznych w szkole // Meritum.- 2014, nr 2, s. 48-56