Smaller Default Larger

 

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

Prawa dziecka

 

Hasła: Prawa dziecka

 

Wydawnictwa zwarte

 1. 12 ważnych praw : polscy autorzy o prawach dzieci / zilustrowała Eluta Kidacka ; [redakcja Justyna Sell, Eleonora Mierzyńska -Iwanowska, Anna Belter].- Poznań : Publicat, 2017
 2. Andrzejczak-Świątek Małgorzata: Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016  
 3. Czaja Marzena: Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. -Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016  
 4. Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Czyż. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992  
 5. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2005  
 6. Hartkamp Peter: Zamiast edukacji przymusowej : apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji.- Gliwice : Wydawnictwo Element, 2017
 7. Hendrych Kornelia: Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego.- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016  
 8. Jaros Paweł: Rzecznik Praw Dziecka w Polsce : ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
 9.   Jarosz Ewa: Dzieci ofiary przemocy w rodzinie : raport Rzecznika Praw Dziecka : funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012  
 10. Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015 
 11. Korczak Janusz: Prawo dziecka do szacunku. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012  
 12. Kozak Małgorzata: Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013  
 13. Lach Izabela: Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania. -Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016  
 14. Maciak Artur: Nic o nas bez nas! : dzieci i ich prawa.- Poznań : Wydawnictwo IBIS, 2018
 15. Mam szczerą wolę : propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP i Rzecznika Praw Dziecka / [aut. Ewa Chełstowska et al.]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : Główna Kwatera ZHP, [2010]  
 16. Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość / red. nauk. Maria Jakowicka, Krystyna Stech. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 
 17. Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015 
 18. Prawa dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013 
 19. Prawa dziecka: perspektywa prywatnoprawna i społeczna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. -Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2019.
 20. Prawa dziecka: wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 
 21. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006  
 22. Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015
 23. Prawa dziecka: dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2013
 24. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014  
 25. 24. Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / redakcja naukowa Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016 
 26. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  
 27. Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa: aspekty psychologiczne / redakcja naukowa Danuta Rode.- Warszawa : Difin, 2016
 28. Prucnal Marta: Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013  
 29. Rok Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci - są ludzie = The Year of Janusz Korczak 2012 : there are no children, there are people / red. Barbara Smolińska-Theiss ; [tł. Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013  
 30. Sitarz Olga: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004  
 31. Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005  

  

Artykuły z czasopism

 1. Ambroziak Iwona, Piwczyk Ewa: Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał…: scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 2, s. 28-29
 2. Andrzejewski Marek: Konwencja o prawach dziecka: geneza i znaczenie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 3-7
 3. Andrzejewski Marek: Prawne podstawy systemu opieki nad rodziną i dzieckiem: wprowadzenie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 4, s. 3-7
 4. Aszkiełowicz Aleksandra: Intymność dziecka - pomiędzy prawem a obowiązkiem // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 19-30
 1. Bach - Olasik Teresa: Prawa dziecka- prawa ucznia // Nowa Szkoła.-  1994, nr 3, s. 156-162
 2. Bach-Olasik Teresa: W trosce o zagwarantowanie praw dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 3, s. 14-17
 3. Bartkowiak Edyta: Z dziejów praw dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 5, s. 275-277
 4. Berkowska Ewa: Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 46-50
 5. Chmielewska-Lelakowska Martyna: Prawa dziecka w rodzinie w kontekście myśli pedagogicznej Janusza Korczaka // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 45-56
 6. Demel Dorota: Co nam wolno…Scenariusze zajęć // Życie Szkoły.- 2009, nr 6, s. 53-55
 7. Dziewulak Dobromir: Europejska strategia w zakresie praw dziecka // Nowa Szkoła.- 1996, nr 4, s. 36-40
 8. Głomba Danuta, Moryc Elżbieta: ,,Dzieci głosu nie mają’’ // Dyrektor Szkoły.- 2002, nr 4, s. 30-31
 9. Głomba Danuta, Moryc Elżbieta: Prawa dziecka- refleksje nauczyciela gimnazjum // Nowa Szkoła.- 2001, nr 7, s. 36-38
 10. Graczyk Agnieszka: Prawa dzieci. Scenariusz zajęć //  Biblioteka  w Szkole.- 2014, nr 12, s. 15-16
 11. Grad Krystyna: Zadania szkoły w zakresie praw dziecka // Nowa Szkoła.- 2005, nr 9, s. 56-58
 12. Grocholewski Zenon: Prawa dziecka a dobro dziecka // Wychowawca.- 2009, nr 3, s. 5-9
 13. Jaworska –Sęk Elżbieta: Prawa dziecka: scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły.- 2003, nr 8, s. 495-496
 14. Jędrzejowska Agnieszka: Prawo dziecka do ochrony poczucia wartości // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 88-96
 15. Kaca Przemysław: Nie masz prawa mnie poniżać - @peluję ja: dziecko - odbiorca hejtu // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 97-106
 16. Kaczmarek Mirosław: Jak mówić o prawach dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 6, s. 19-21
 17. Kamińska Małgorzata: ,,Kocham,  nie biję?’’ – o zagrożeniu praw dziecka w rodzinie //  Nowa Szkoła.- 2012, nr 10, s. 3-13
 18. Kantowicz Ewa: Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 39-40
 19. Kantowicz Ewa: Ochrona dziecka w świetle konwencji praw dziecka // Nowa Szkoła.- 1991, nr 6, s. 335-339
 20. Kantowicz Ewa: Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka // Nowa Szkoła.- 1995, nr 7, s. 10-15
 21. Karczewska Urszula, Peplińska Iwona: Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają. Scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 1, s. 11
 22. Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 18-24
 23. Kopczyńska - Sikorska Jadwiga: Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu.- 1992, nr 6, s. 334-338
 24. Kopczyńska – Sikorska Jadwiga: Prawo dziecka do życia i rozwoju // Wychowanie w Przedszkolu.- 1990, nr 4/5, s. 248-251
 25. Ładyżyński Andrzej: Prawa dziecka powierzonego do adopcji // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 9-18
 26. Łopatka Adam: Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego // Niebieska Linia.- 2000, nr 5, s. 23-25
 27. Łozińska Hanna: Prawa ucznia i obowiązki doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym skierowanym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 66-77
 28. Magda Marzenna: Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Życie Szkoły.- 1997, nr 9, s. 531-535
 29. Mroczek Agnieszka Hanna: Trzydziesta rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka - między papierowymi przywilejami a autentyczną przestrzenią do wolności w edukacji // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 107-120
 30. Napiórkowska Zofia: Praw dziecka w szkole // Nowa Szkoła.- 1991, nr 5, s. 294-196
 31. O prawach dziecka całkiem poważnie / z Elżbietą Czyż - koordynatorem programu Prawa Dziecka Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka - rozmawia  Anna Staszewska.// Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 16-18
 32. Palej Elżbieta: Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? // Nowa Szkoła.- 2001, nr 7, s. 6-11
 33. Pelikan Joanna: Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? (scenariusz 2- godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej – klasa V) // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 6, s. 17-19
 34. Pelikan Joanna: Znam swoje prawa (konkurs szkolny na temat praw dziecka) // Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 4, s. 18-19
 35. Pilarczyk – Wojciechowska Izabela: Każde dziecko ma prawo do radosnego życia… //  Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 6, s. 26-28
 36. Ratajek Aneta:  Kolaż Korczakowski, czyli kilka refleksji nad dziecięcym prawami // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 121-130
 37. Ruszkiewicz Dorota: Prawo dziecka do tajemnicy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 1, s. 17-20
 38. Skrzyński Dariusz: Prawa dziecka i ucznia w szkole // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 3, s. 11-14
 39. Sobieszczyk Maria: Świadomość praw dziecka wśród dzieci i ich rodziców – edukacyjne wyzwanie nauczycieli wczesnej edukacji? // Nowa Szkoła.- 2015, nr 4, s. 15-22
 40. Tokarczyk Ewa: Prawa dziecka – ubezwłasnowolnienie czy przemoc? // Nowa Szkoła.- 1997, nr 10, s. 34-38
 41. Trafalska Agata: Prawa dziecka – pacjenta // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 78-87
 42. Verhellen Eugen: Prawa dziecka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr ¾, s. 59-75
 43.  Walc Wiesława: O prawach wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2016, nr 10, s. 17-24
 44. Walc Wiesława:  Prawa dziecka a szkoła // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s. 16-24
 45. Walc Wiesława: Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1999, nr 2, s. 887-102
 46. Wielgosz Małgorzata: Baśń o prawach dziecka. Przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 4, s. 24-26
 47. Wodzicka-Dondziłło Ewa: Pomiędzy motywacją a dyscypliną // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 57-65
 48. Wojtaszewska Lidia: Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 10, s. 22-23
 49. Zajdel Krzysztof: Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 7, s. 12-14  
 50. Żytko Małgorzata: Jakie prawa mają dzieci? // Nowa Szkoła.- 1992, nr 3, s. 162-163

Opracowała:

Agnieszka Kołodziejska