Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

 w  Ciechanowie

 

 

 

 

Samobójstwa; samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

HASŁO : SAMOBÓJSTWO

 

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.Carr Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004    M 159.9

2. Czabański Adam: Samobójstwa altruistyczne: formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska. - Kraków: Zakład Wydawniczy ,, Nomos”, 2009  M 316

3. Fox Claudine, Hawton Keith: Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - szkoła bezradna?.- Warszaw: Fraszka Edukacyjna, 2009  M 316

4. Fox Claudine, Hawton Keith: Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009   M 159.9

5. Gmitrowicz Agnieszka, Makara-Studzińska Agnieszka, Młodożeniec Anita: Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 M 316

6. Hołyst Brunon: Samobójstwo – przypadek czy konieczność. - Warszawa : PWN, 1983  M 17

7. Hołyst Brunon: Suicydologia. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze ,, LexisNexis”, 2002  M 17

8. O' Connor Roy: Zrozumieć samobójcę. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002 M 159.9

9. Samobójstwo : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta, Marka Staniaszka, Marzeny Binczyckiej – Anholcer. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2002  M 17

10. Stukan Jarosław: Diagnoza ryzyka samobójstwa. - [Kraków] : Prometeusz, 2008    M 61

11. Zwoliński Andrzej: Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2013   M 316

 

 

Artykuły z książek

 

1.      Hołyst Brunon: Samobójstwo jako problem kryminologiczny // W: Hołyst Brunon: Kryminologia.- Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2004.- S. 787-814   M 34

2.      Hołyst Brunon: Zapobieganie samobójstwom // W: Hołyst Brunon: Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. –S. 392-409  M 34

3.      Kawula Stanisław: Samobójstwo // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. –S. 590-596  CZ 37(03)

4.      Pospiszyl Irena: Dewiacja samotnicza – samobójstwo // W: Pospiszyl Irena: Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. –S 94-106    M  Patologie

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Baranowska Aneta Sylwia: Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 5, s. 24-30

2.  Błaszczyk Luiza Monika: Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych //  Nowa Szkoła. -2005, nr 2, s. 33-36

3.  Błaszczyk Luiza Monika: Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej ! // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45

4.  Błaszczyk Luiza Monika: Wezwanie do działania  - projekt akcji prewencji samobójstw USA  // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 37-39

5. Bronisz Dorota: Młodzi ludzie nie chcą żyć // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7

6. Bronisz Dorota: Samobójstwo to grzech śmiertelny // Dyrektor szkoły. - 2004, nr 10, s. 11-13

7. Chmielewski Grzegorz: Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 43-47

8. Chwist Anna: Autodestrukcja wśród młodzieży // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 8, s. 9-12

9. Hołyst Brunon: Próby i zamachy samobójcze // Oświata i Wychowanie. -1986, nr 40, s. 30-35

10. Jakubowicz Edward : Dlaczego dzieci odbierają sobie życie ? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr1, s. 142-149

11. Kalita Lech: Polowanie na czarownice : refleksje w rok po tragedii w gdańskim gimnazjum // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 15-16

12. Kawula Stanisław: Samobójstwa. Co może zrobić pedagog // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13

13. Kula – Lic Justyna: Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 19-22

14. Majewska Alicja: Nastolatek woła: Pomóżcie mi // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 8-10

15. Majewska Alicja: Śmierć na własne życzenie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 10

16. Niesiobędzka  Małgorzata: Niezauważona żałoba – samobójstwo w percepcji nauczycieli i uczniów szkól podstawowych // Kwartalnik Pedagogiczny. -2006, nr 1,s. 115-128

17. Nowak – Kluczyński Konrad : Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa ? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 44-51

18. Osiński Rafał: Zagrożenie samobójstwem  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 61-63

19. Otręba Aleksandra: Wołanie o pomoc // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 40-42

20. Pawłowska Róża:  Próby samobójcze wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1992, nr 7, s. 301-303

21. Romański Roberto: Media wobec samobójstw // Remedium.- 2017, nr 4, s. 26-27

22. Ryszewska – Pokraśniewicz  Beata, Czyżewski Michał: Droga do Itaki //  Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 10-11

23.  Tatarowicz Jan: Zagubieni w życiu i osamotnieni // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 24-29

 

23. Wieczorek Monika: Zachowania samobójcze młodzieży ( w świetle wyników badań) // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 39-51