Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

 Biblioteka Pedagogiczna

 w Ciechanowie

 

 

Subkultury

  

 

Hasła: Subkultura,  Hip-hop,  Więziennictwo,  Kibice,  Tatuaż,  Rap,  Punk

  

Wydawnictwa zwarte

1. Bąk T. W. : Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, 2008  M 316

2. Chłopek M. : Bikiniarze : pierwsza polska subkultura. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ,, Żak”, 2005  M 316

3.Climati C. : Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszystkich granic. Kielce : Wydawnictwo  ,, Jedność ” , cop. 2007  M 316

4. Jędrzejewski M. : Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. Warszawa: ,, Żak'', 1999 M 316

5. Jędrzejewski M. : Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i  samorealizacji dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ,, Żak”, 2001  M 316

6. Kołodziejek E. : Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007 M 811.162.1

7. Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka / redakcja Roman Bogusław Sieroń, Marzena Banaczyk, Paweł Witek, Rafał Podleśny. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015  M  316

8. Muggleton David : Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004    M 316

9. Podkultury młodzieżowe w  środowisku szkolnym  i  pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i  Henryka Machela. Toruń : Wydaw. Adama Marszałek, cop. 2000  M Patologie

10. Prejs B. : Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija. Katowice : Wydawnictwo KOS, 2005   M Patologie

11. Przybyliński S. : ,, Dziara” , ,, cynkówka”, ,, kolka” - zjawisko tatuażu więziennego. Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls”, 2007  M 316

12. Przybyliński S. : Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza, Impuls”, 2007   M 316

 

Artykuły z czasopism

1. Co to znaczy być Emo ?/ oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 1, dod. "Pomarańczowe  Forum", s. 20

2. Czerniawska Mirosława : Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych ( na przykładzie skinów, punków i  rastamanów ) // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65

3. Hoffmann Beata : ,,Gra w zielone’’ czyli o marihuanie w kulturze hip - hopowej // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze.- 2006, nr 10, nr 21-26

4. Hoffmann Beata : Rock jako zjawisko społeczno – kulturowe a przemiany pokoleniowe młodzieży // Problemu Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001 ,nr 5, s. 7-16

5. Hoffmann Beata : Straight edge // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 18-21

6. Hoffmann Beata : Widowisko piłkarskie – współczesny rytuał masowy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2005, nr 6, s. 12-16

7.  Horbowski Adam : Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 32-37

8. Janowska Janina, Zubrzycka- Maciąg Teresa : Subkultury w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze .- 1998, nr 10, s. 22-23

9. Jędrzejewski Marek : ,, Drugie życie” szkoły // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2000, nr 3, s. 19-24

10. Jędrzejewski Marek : Media a subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 27-32

11. Jędrzejewski Marek : Subkultura hip – hopu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 30-36

12. Jędrzejewski Marek : Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 22-31

13. Karolczak – Biernacka Barbara : Inni niż wszyscy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1988, nr 9, s. 419-425

14.  Kmiecik – Jusięga Karolina : Uczeń w subkulturze // Remedium.- 2011, nr 7/8, s. 20-22

15. Kowalczuk Marta : Motyle w sieci ( pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro – Ana ) // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44

16. Lewandowski Marcin : Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków  // Poradnik Językowy. -2005, nr 5, s. 68-81

17. Mandal Agnieszka : ,, Metalowa''  młodzież // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 36-39

18. Marchlewski Wojciech : Subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 9. Dod. ,, Przysposobienie  do  Życia w Rodzinie '' , s. 13-16

19. Mikołejko Anna : Grupa rówieśnicza i przestrzeń kontrkultury // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 5, s. 53-57

20. Mikołejko Anna : Przemian polskiego satanizmu młodzieżowego // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 2, s. 29-32

21. Nawalany Stanisław : Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat  dziewięćdziesiątych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25-31

22. Nawrot Jacek : Refleksje w pobliżu hip- hopu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2009, nr 10, s. 43-47

23. Nowak Anna : O co chodzi młodzieżowym subkulturom // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 19-24

24. Nowicka Agnieszka :  Chuligaństwo – agresja dla zabawy // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 60-64

25. Panek Anna, Panek Elżbieta: Transformacja subkultury młodzieżowej na przykładzie ruchu PUNK // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2016, nr 2, s. 20-27

26. Paszkiewicz Aneta : Zmieniająca się scena subkultur młodzieżowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 29-34

27. Patyk Elżbieta : Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip – hopowców i  techno – fanów) do wartości patriotyzmu i pracy // Edukacja i Dialog.- 2011, nr ½, s. 16-19

28. Piecuch Stanisław : Formy funkcjonowania podkultury więziennej w zakładach dla nieletnich //Kwartalnik Pedagogiczny .- 1981, nr 4, s. 138-150

29. Pochmara-Wysoczyńska Zofia : Tatuaż w podkulturze przestępczej // Szkoła Specjalna. - 1981, nr 1, s. 32-39

30. Rode Danuta : Podkultura uczniowska : formy i zakres // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 32-35

31. Rowiński Grzegorz : Funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych w Polsce // Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna  w Szkole. - 1995, nr 2, s. 67-73

32. Ryk Andrzej : Motywy uczestnictwa w subkulturze szalikowców // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 26-29

33. Schulz Krystyna : Nieformalne grupy rówieśnicze //  Edukacja i Dialog. -2001, nr 6, s. 54-56

34. Sikorski Wiesław : Subkulturowy epigonizm // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 4. Dod. ,, Przysposobienie do Życia w Rodzinie'', s. 2-5

35. Skuza Piotr : Różne style życia ,, na kibicowskim szlaku '' // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2007, nr 5, s. 34-42

36. Sowa – Behtane Ewa : Hierarchia wartości hip - hopowców, szalikowców i  techno fanów // Edukacja i Dialog.- 2012, nr ½, s. 44-47

37. Szczyrba Sebastian : Patriotyzm blokersów (?) // Nauczanie Początkowe.- 2007/2008, nr 1, s. 29-34

38. Tatarowicz Jan : Destrukcyjne grupy nieformalne  w szkołach. Cz 2., Dane oświatowe // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 37-43

39. Tatarowicz Jan : Grupy młodzieżowe niepożądane w szkole // Nowa Szkoła. - 1997, nr 7, s. 23 – 29

40. Tatarowicz Jan : W naszych szkołach tez są ,, dziwaczni ''  : podkultury młodzieżowe // Nowa Szkoła. - 1995, nr 7, s. 28-30

41. Tucholska Stanisława : Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 40-42

42. Varga Krzysztof : Ogolony umysł // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 4, s. 19-22

43. Wawrzczak – Gazda Ewa : Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur. – Problemy Opiekuńczo   Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 34-40

44. Wójtowicz Stanisław : ,,A ja wam mówię, że nie zachwyca!’’, czyli kultura popularna w nowoczesnym liceum // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 47-51

45. Wójtowicz Stanisław : Walka o rymy // Polonistyka. – 2005, nr 3, s. 44-47

46. Żukow Władimir : Czyj ty jesteś ,, homo Nom – O '' // Szkoła Specjalna . - 1989, nr 4, s. 253-260