Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

Ciechanowie

      

 Św. Jan Paweł II (1920-2005)

    

 

1398249741

 

 

 

 

Hasło : Jan Paweł II

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Bilicki Tomasz: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie Jego encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 2. Dekalog dla Polaków : [czas na odrobienie lekcji Jana Pawła II, której nie chcieliśmy słuchać] / [red. i korekta Tomasz Balon-Mroczka, Agata Chadzińska, Anna Kendziak].- Kraków: Dom Wydawniczy "Rafael", 2006.  
 3. Drążek Czesław: Jan Paweł II : wskazania na trzecie tysiąclecie. -Kraków : Wydaw. WAM, 2002
 4. Dziwisz Stanisław: Świadectwo.- Warszawa : Przemysław Hauser ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007.  
 5. Jan Paweł II w Afryce, 2 V-12 V 1980, 12-19 II 1982 : przemówienia i homilie / przekł. [z wł.] Jan Jarco, Andrzej Polkowski ; oprac. A Polkowski.- Warszawa : "Pax", 1985.
 6. Jan Paweł II w Austrii 10 IX 1983 - 13 IX 1983 i Szwajcarii 12 VI 1984 - 17 VI 1984, 15 VI 1982 : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan.- Warszawa : "Pax", 1988  
 7. Jan Paweł II w Brazylii, 30 VI - 11 VII 1980 : przemówienia, homilie, modlitwy / przekł. Marta Szafrańska-Brandt, "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie) ; oprac. Antoni Podsiad. - Warszawa : "Pax", 1985.
 8. Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim / wybór i oprac. Andrzej Polkowski; wstęp Wacław Hryniewicz.- Warszawa: "Pax", 1984.
 9. Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : homilie i przemówienia. -Warszawa : "Pax", 1986.
 10. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan. - Warszawa : "Pax", 1986.   
 11. Jan Paweł II: Nauczanie społeczne : 16-23 czerwca 1983. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986 
 12. Jan Paweł II: Nauczanie społeczne 1982. T. 1-2.- Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986. 
 13. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei: Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. - Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994 
 14. Jan Paweł II: Wstańcie, chodźmy!. -Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004 
 15. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006  
 16. Kindziuk Milena: Matka papieża : poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej / Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013
 17. Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red. Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka. - Warszawa : Państ. Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 18. Lasota Marek: Donos na Wojtyłę: Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. -Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006.  
 19. Lecomte Bernard: Pasterz.- Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 2006.  
 1. Latasiewicz Marek: ŚladamiJana Pawła II: 104 pielgrzymki: 1978-2005. - Kraków : Albatros ABI, 2005.  
 2. Litania narodu polskiego : ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych / w oprac. Gabriela Turowskiego; rozważania Jan Paweł II. - Kraków : "Biały Kruk", 2004.  
 3. Marinelli Enrico: Papież i jego generał: nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego "anioła stróża".- Kraków: Dom Wydawniczy "Rafael", cop. 2007.  
 4. Młodzieńcze lata Karola Wojtyły: wspomnienia / red. Juliusz Kydryński. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1990.  
 5. Mówię o was i za was : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / [oprac. red. Sławomira Gibka, Grażyna Gołąb, Mirosław Matosek]. - Warszawa: "Pelikan", 1988.  
 6. O antropologii Jana Pawła II / pod red. Mariana Grabowskiego.- Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004  
 7. Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek. - Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1987.
 8. Pamięć i tożsamość na lekcjach polskiego : interpretacje, materiały metodyczne / [red. Ida Radziejowska]. - Warszawa: Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2008. 
 1. Pham John-Peter: Następcy świętego Piotra: kulisy śmierci i wyborów papieży.- Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2005.  
 2. Po raz trzeci na ziemi ojczystej: III pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, 8-14 czerwca 1987, II Kongres Eucharystyczny: przemówienia, homilie, reportaże, refleksje / oprac. Tadeusz Karolak. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1988.  
 3. Pokolenie JP II : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.  
 4. Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska.- Warszawa : Pax, 1984  
 5. Przybylska Agata: Samotność możliwa w człowieku : mistyczny aspekt Poezji i dramatów Karola Wojtyły. -Kraków : "Arcana", 2002.
 6. Rynio Alina: Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004
 7. Sidor Kazimierz: Wzgórze Watykanusa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985.
 8. Szukałem Was: scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. merytoryczne Teresa Król].- Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2005.  
 9. Tischner Józef: Idąc przez puste Błonia. -Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005.
 10. Trwajcie : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 8-14 czerwca 1987 : przemówienia i homilie / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska.- Warszawa : "Pax", 1988.  
 11. Zięba Maciej: Papieże i kapitalizm : od Rerum novarum po Centesimus annus. -Kraków : Znak, 1998.
 12. Zuchniewicz Paweł: Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007.    

 

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Figiel Martyna: Św. Jan Paweł II - człowiek książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 25-29.
 2. Jachimczak Barbara Wanda: Echo niebios. Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27.
 3. Jachimczak Barbara Wanda: Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa. Scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27.
 4. Jachimczak Barbara Wanda: Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju...Scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 27-29.
 5. Jachimczak Barbara Wanda: Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22.
 6. Jachimczak Barbara Wanda: Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 29-30.
 7. Jachimczak Barbara Wanda: Taki jestem... Anegdoty o Papieżu // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3 , s. 31-33.
 8. Jachimczak Barbara Wanda: To co we mnie niezniszczalne trwa!-Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2005 nr 4 s. 26-27.
 9. Jachimczak Barbara Wanda: W ojczyźnie serce me zostało.... Scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22-24.
 10. Jan Paweł II. Polak – Papież –Święty // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 5, s. 22
 11. Jędrzejak Justyna: Jak Lolek stał się świętym : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 9, s. 28-32.
 12. Jurek Lidia: A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski // Biblioteka w Szkole. - 2006 nr 9 s. 26-28.
 13. Kowgier Magdalena: Santo subito! Od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-24.
 14. Maciejewska Alicja: Dzięki ci, Panie za Jana Pawła II. Scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 22-24.
 15. Makowska Jolanta: Pokolenie JP II // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 5, s.24-26.
 16. Misior Radosław: Personalistyczna pedagogika wychowania Jana Pawła II // Nowa Szkoła. - 2015, nr 1, s. 30-39.
 17. Pińczuk Bogumiła: Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 23-25.
 18. Stawowska Agnieszka: Nie lękajcie się ! Scenariusz o Janie Pawle II // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24-27.
 19. Trojan Elżbieta: Św. Jan Paweł II (1920-2005). Zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 40-44.

 

Dokumenty elektroniczne

  

 1. Jan Paweł II [dvd] / reż. John Kent Harrison. – Warszawa : Dziennik Polska -Europa- Świat, [post 2006].   F 1032
 2. Jan Paweł II: Słowo Papieża. Pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, najmniej znana.- Warszawa : Polskie Radio S.A, 2000.   DD 716