Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

             Biblioteka Pedagogiczna

                 w  Ciechanowie     

 

 

 

                                              Sześciolatek  uczniem

 

Hasła : Dojrzałość szkolna

            Dziecko - rozwój psychofizyczny

            Niepowodzenia szkolne

 

Wydawnictwa zwarte

1. Budikova Jaroslava,  Krusinova Patricie,  Kuncova Pavla : Czy twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą ?. – Gliwice : Wydaw. Helion, 2006  M 371.212

2. Dojrzałość szkolna a jakość startu edukacyjnego / red. Alicja Kargulowa. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980.   M 371.212

3. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Janiny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2009   M  372.4

4. Góralczyk Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagiogicznej, 2008.  M 37.01/.08

5. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci,  które rozpoczną naukę w szkole. – Warszawa : Wydaw. Edukacja Polska, 2009.   M  372.4

6. Koźniewska Elżbieta, Matuszewski Andrzej,  Zwierzyńska Elżbieta : Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli. – Warszawa : Ośrodek  Rozwoju edukacji, 2010.    M  372.3

7. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio-  siemio- dziewięcio-  i dziesięciolatków / red. Nauk. Jadwiga Kędzierska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu  Jagiellońskiego, 2005.   M  371.212

8. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / red. Aldona Kopik. – Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2007  M  372.3

9. Tryzno Ewa : Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających  naukę : (wersja po badaniach pilotażowych). – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2006.   M  372.4

10. Watoła Anna : Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006.  M  372.3

11. Wilgocka - Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2003   M 371.212

12. Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej :  wybrane problemy i rozwiązania. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2009.   M  372.3

 

 

Artykuły z książek

1. Redlisiak Grażyna : Kiedy dziecko jest gotowe zostać uczniem i jak je do tego przygotować? // W : Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz i in.  – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – S. 17-37. M 371.212

2. Taraszkiewicz Małgorzata : Sześciolatek w szkole // W : Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz i in.  – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – S. 9-16.    M 371.212

 

 

Artykuły z czasopism

1. Bąka Jarosław : Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia  // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 10, s. 24-27.

2. Brańska Ewa : Obowiązek edukacyjny sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 387-391.

3. Brańska Ewa : Przedszkolak uczniem : problem progu szkolnego // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 11, s. 53-54.

4. Brejnak   Wojciech : Sześciolatki a nauka szkolna // Życie szkoły. – 2009, nr 9, s. 48-52

5. Czownicka Ewa : Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka //Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, s. 44-46.

6. Dąbek Krystyna : Sześciolatek w szkole // Życie Szkoły. – 2011,  nr 7,  s. 5-10.

7. Gabryelak Ewa : Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6- letnich z małych przedszkoli // Nauczanie Początkowe. -2011/2012,  nr 1,  s. 88-93.

8. Janiszak Emilia, Grzywacz Regina : Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 527-532.

9. Jastrzębska Lidia : Edukacja AD 2011 – spór o sześciolatki // Nowa Szkoła. – 2012, nr 1, s. 3-6.

10.Jurewicz Monika : Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 14-18.

11.Kamińska Krystyna : Sześciolatek na rozdrożu : lata 2009-2010  w polskim ustawodawstwie oświatowym // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 4-10.

12.Kamińska Krystyna, Marek Elżbieta : Sześciolatek w szkole czy w przedszkolu? // Życie Szkoły. -2002, nr 9, s. 569-571.

13.Kopik Aldona : Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. -2007, nr 9, 5-12.

14.Koźniewska Elżbieta : Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11-15.

15.Koźniewska Elżbieta : Gotowość szkolna sześciolatka (rozm. przepr. Elżbieta Marek) // Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 52-55.

16.Krawczonek Magdalena : Sześciolatki – przygotowanie do szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 3, s. 25-28, 37-38.

17.Lelonek Marian : Obniżanie wieku szkolnego uczniów // Nowa Szkoła . – 2008, nr 4, s. 4-9

18.Liberska Hanna, Matuszewska Mirosława : Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 97-105.

19.Malinowski Andrzej : Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. – 2006, nr 7, s. 12-14.

20.Moczarska Marta,  Rojek Dorota : Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego : (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) // Lider. – 2011, nr 11/12, s. 21-25.

21.Moczulska Weronika : Sześciolatek – do szkoły! // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 8-12.

22.Moszczyńska Urszula : Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 3, s. 49-52.

23.Niechoj Urszula, Jeleńska Halina : W obronie sześciolatków : list otwarty // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 175-176.

24.Nagrodzka  Alicja : Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 12-15.

25.Nowicka Aleksandra : Sześciolatek idzie do szkoły? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne // Wychowanie w  Przedszkolu. – 2002, nr 1, s. 41-43.

26.Peter  Tadeusz : Dziecko sześcioletnie w szkole… // Nowa Szkoła. – 2011, nr 7, s. 61-62.

27.Ratajek Zdzisław : Dziecko 6-letnie w szkole // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 1, s. 82-89.

28.Semik Karol : Sześciolatek w szkole podstawowej – obniżenie wieku rozpoczynania spełnienia obowiązku szkolnego w Polsce // Meritum. – 2009, nr 1, s. 2-3.

29.Soroka Anetta : Sześciolatek w szkole? : przygotujmy mu pewny start // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 428-431.

30.Szkolak Anna : Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 67-70.

31.Tonia Małgorzata : Sześciolatki w szkołach : bilans zysków i strat // Dyrektor Szkoły. -2010, nr 6, s. 25-26.

32.Waloszek Danuta : Sześciolatki w szkole – szanse czy zagrożenia? // Życie Szkoły. – 2002, nr 6, s. 326-332.

33.Wilgocka –Okoń Barbara : Sześciolatki na start // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 131-135.

34.Woźniak Wacława : Sześciolatki poza reformą  // Edukacja i Dialog. -2000, nr 1, s. 5-9.

35.Zbróg Zuzanna : Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 4-9.

36.Ziemba Krzysztof : Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć w związku z wczesnoszkolną edukacją  „sześciolatków” //Lider. -2010, nr 3, s. 25-26.