Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Uchodźcy, cudzoziemcy

 

 

Hasła: Cudzoziemcy, uchodźcy

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce / red. nauk. Ewa Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011
 2. Cisło Waldemar Józef: Imigranci u bram : kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w.. -Kraków: Biały Kruk, 2017
 3. Dąbrowski Paweł: Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011
 4. Klaus Witold: Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach uchodźczyń: analiza kryminologiczna. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : INP PAN, 2016
 5. Kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne / redakcja Janusz Balicki, Wojciech Necel.- Warszawa : Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017
 6. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007
 7. Migracje i kryzys uchodźczy w Europie: rzeczywistość i wyzwania / redakcja naukowa Edward Janusz Jaremczuk.- Poznań : FNCE Wydawnictwo, 2017
 8. Murray Douglas: Przedziwna śmierć Europy : imigracja, tożsamość, islam. -Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2017
 9. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce: mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
 10. Oleksiewicz Izabela: Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne. - Bydgoszcz ; Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006
 11. Polska polityka migracyjna : w poszukiwaniu nowego modelu / Rafał Matyja, Anna Siewierska-Chmaj, Konrad Pędziwiatr. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015
 12. Problemy integracji imigrantów : koncepcje, badania, polityki / pod red. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej, Sławomira Łodzińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008
 13. Stawicki Roman: Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny. -Warszawa: Difin, cop. 2018

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Baranowska-Janusz Malina: Moc kultur w szkole. -Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 1, s. 44-46, 48-49
 2. Baumann Katarzyna: Psychologiczne aspekty pracy z uczniem- emigrantem     // Edukacja i Dialog.- 2012, nr ½, s. 38-41
 3. Baumann Katarzyna: Psychologiczne aspekty pracy z uczniem- emigrantem. Cz. 2 // Edukacja i Dialog.- 2013, nr ½, s. 68-71
 4. Bojarska Lucyna: Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 5, dod. ''Niezbędnik   Dyrektora'', s. 22-24
 5. Eichner Daniel, Młynarczyk-Sokołowska Anna: Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu wolontariat europejski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 25-30
 6. Górska Małgorzata: Dziecko odmienne kulturowo w szkole // Meritum.- 2011, nr 1, s. 21-29
 7. Grzymała-Moszczyńska Halina: Oni nie są z Marsa // Charaktery.- 2006, nr 12, s. 28-40
 8. Jałosińska Joanna: Co w prawie piszczy?: cudzoziemcy w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 12, s. 32, 34-38
 9. Jędrzejczyk Urszula: Problemy edukacyjne i wychowawcze w szkołach wielokulturowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 7, s. 21-23
 10. Kaleta Włodzimierz: Cudzoziemcy w polskich szkołach // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 1, s. 21-24
 11. Kolankiewicz Maria: Dzieci cudzoziemskie bez opieki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 10, s. 15-23
 12. Leśniewska Katarzyna: Przygotować szkołę na dzieci uchodźców // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 11, s. 17-20
 13. Łakoma Sylwia: Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2010, nr 4, s. 53-61
 14. Łyszczarz Michał: Przyjmowanie uczniów z zagranicy // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 4, s. 46-48
 15. Marek Agata: Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole // Nowa Szkoła.- 2009, nr 1, s. 11-14
 16. Matuszczyk Kamil: Migracje edukacyjne do Polski w kontekście zatrudniania cudzoziemców // Polityka Społeczna.- 2015, nr 9, s. 15-20
 17. Nowak Małgorzata: Uchodźcy w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 1, s. 12-14,16-17
 18. Rękawek Anna: Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców? // Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 4, s. 28, 37
 19. Sielatycki Mirosław: Uchodźcy (mali) u bram (szkół) // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 12, s. 16-19
 20. Stankiewicz Dariusz: Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich // Edukacja i Dialog.- 2015, nr 5/6, s. 51-54
 21. Troc-Rezaiguia Magdalena: Francja krajem tolerancji wobec cudzoziemców // Edukacja i Dialog. -2014, nr ¾, s. 25-28
 22. Żepielska Joanna: Dzieci uchodźców // Meritum.- 2011, nr 1, s. 30-32