Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- 

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w 

Ciechanowie

 

Uczeń dyslektyczny i dysgraficzny w szkole  

 

HASŁO: DYSLEKSJA I DYSGRAFIA

 

Wydawnictwa zwarte

1. Baumer Bernice H.: Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007  M 372.4

2. Bogdanowicz Katarzyna Maria: Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011  M 372.4

3. Bogdanowicz Marta: Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - Gdańsk : "Harmonia", 2002 M 372.4

4. Bogdanowicz Marta: Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu : dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. - Gdańsk : Harmonia, 2011  M 372.4

5. Bogdanowicz Marta, Adryjanek Anna, Rożyńska Małgorzata: Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014  M 372.4

6. Bogdanowicz Marta, Adryjanek Anna: Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów. - Gdynia : "Operon", 2004  M 372.4

7. Butkiewicz Anna, Bogdanowicz Katarzyna: Dyslexia in the English classroom : techniki nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją. - Gdańsk : "Harmonia", 2004  M 372.881.1

8. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995  M 376

9. Dawid Dorota: Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. - Kraków : "Impuls", 2004  M 372.881.116.21

10. Davis Ronald D., Braun Eldon M.: Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 2001  M 372.4

11. Davis Ronald D., Braun Eldon M.: Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006 M 372.4

12. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003  M 372.4

13. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009   M 372.4

14. Dyrda Jolanta: Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004  M 372.4

15. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 M 372.4

16. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006    M 372.4

17. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk : "Harmonia", 2004    M 372.881.1

18. Gąsowska Teresa, Pietrzak-Stępkowska Zofia: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994      M   372.4

19. Górniewicz Ewa: Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998  M 372.4

20. Jak przezwyciężać trudności w nauce? : przewodnik dla nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2008 M 372.4

21. Jastrząb Jadwiga: Usprawnienia funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, 1990 M 372.4

22. Jurek Anna: Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008  M 372.4

23. Kamińska Dominika, Ślęzak-Stachulak Alicja: Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011  M 372.4

24. Klim – Klimaszewska Anna: Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015   M 372.4

25. Korendo Marta: Terapia dzieci zagrożonych dysleksją : stymulacja lewej półkuli mózgu. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009  M 372.4

26. Krasowicz-Kupis Grażyna: Psychologia dysleksji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 M 372.4

27. Lipowska Małgorzata: Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza pamięci. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011 M 159.9

28. Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna Marta: Dysleksja u osób dorosłych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013  M 372.4

29. Makarewicz Renata: Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006   M 372.4

30. Małasiewicz Alicja: Wprawki w czytaniu sylabowym : dla uczniów z dysleksją i nie tylko. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009  M 372.4

31. Mickiewicz Janina: Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002  M 372.4

32. Odowska-Szlachcic Bożena, Mierzejewska Beata: Wzrok i słuch : zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013  M 372.4

33. Pomirska Zofia: Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania. - Warszawa : Difin, 2011  M 372.4

34. Raymond Sally: Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców. - Kielce : "Jedność", 2004  M 372.4

35. Reid  Gavin: Dysleksja. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005  M 372.4

36. Reid Gavin, Green Shannon: 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015  M 372.4

37. Rentflejsz-Kuczyk Amelia: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Wydawnictwo Juka, 1999     M 372.4

38. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008  M 37.018.1

39. Sazon-Brykajło Janina Jolanta: Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009  M 372.4

40. Suwalska Elżbieta: Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : CH-H. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015   M 372.4

41. Suwalska Elżbieta: Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : Ó-U. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015  M 372.4

42. Suwalska Elżbieta: Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : RZ-Ż. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015  M 372.4

43. Suwalska Elżbieta: Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : zmiękczenia. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015 M 372.4

44. Szymankiewicz Elżbieta: Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009  M 372.4

45. Tońska-Szyfelbein Anna: Chodzą słuchy czyli Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009   M 372.4

46. Toroń Barbara: Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  M 316

47. Waszkiewicz Elżbieta: Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych / Jadwiga Jastrząb. Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2002   M 376

48. Wiatrowska Leokadia: Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013  M 372.4

49. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011  M 372.4

50. Wypych Agnieszka: Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008  M 372.4

51. Zakrzewska Barbara: Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010    M 372.4

52. Zakrzewska Barbara: Kombinatoryka zdaniowa : pomyśl - działaj - sprawdź. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011   M 372.4

 

Artykuły z książek

1. Chwastniewska Danuta: Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u ucznia z dysleksją //W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004.-S. 364-372  M 159.9

2. Jaklewicz. Hanna: Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. –S. 186-192 M 61

3. Leszczawska Maria: Neuropsychologiczna terapia dysleksji rozwojowej. Stymulowanie półkul mózgowych // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. –S. 373-386   M 159.9

4. Pusz Sławomira: Pomoc uczniom z dysleksją w przezwyciężaniu trudności szkolnych // W: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. –S. 181-189 M 35/36

5. Wysocka Ewa: Diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu się – model psychopedagogiczny // W: Jarosz Ewa, Wysocka Ewa: Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006.-S. 225-280    M 159.9

 

Artykuły z czasopism

1. Ambrożuk Katarzyna: Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. Angielski. Francuski. Niemiecki. Łacina. - 2010, nr 3, s. 97-101  

2. Bentkowski Piotr: Poczucie kontroli u osób z dysleksją // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 29-32

3. Bieleń Barbara: Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji // Wychowanie w Przedszkolu.- 2004, nr 9, s. 20-25

4. Bocheńska Magdalena: Ryzyko dysleksji // Życie Szkoły.- 2005, nr 9, s. 41-47

5. Bogdanowicz Katarzyna: Dyslektycy pod szczególną opieką // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 1, s. 77-85

6. Bogdanowicz Katarzyna: Dysleksja a nauczanie języków obcych // Psychologia w Szkole.- 2005, nr 2, s. 81-93

7. Bogdanowicz Katarzyna: Dysleksja a nauczanie języków obcych : Cz. II. Jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s.111-122.

8. Brągiel Ewa: Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. -2004, nr 1, s. 19-25

9. Brzezińska Anna: Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania // Edukacja.- 2004, nr 4, s. 39-55

10. Bulińska Kinga: Dysleksja i ruch // Życie Szkoły.- 2006, nr 4, s. 38-40

11. Chmurzyński Bogusław: Mnemotechniki w terapii dysortografii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 34-39

12. Cieszyńska Jagoda: Dysleksja jako problem linearnych przekształceń // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 18-22

13. Cieślińska Justyna:Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych - metody wsparcia // Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 26-29

14. Dąbrowska Anna: Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce // Szkoła Specjalna.- 2002, nr 4, s. 229-235

15. Dąbrowska Małgorzata: O dysleksji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 1, s. 35-40

16. Demczuk Barbara: Metody treningowe dla dyslektyków // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 1, s. 65-68

17. Dickson Renata: Ryzyko dysleksji // Edukacja i Dialog.- 2003, nr 7, s. 42-46

18. Dobrołowicz Justyna: Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2001/2002, nr 1, s. 7-13.

19. Drozdowska Małgorzata: Multimedialne potyczki z dysleksją// Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 12-14

20. Frączak Irena: Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2003, nr 7, s. 46-47

21. Frączak Irena: Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 1, s.68-70

22. Gadomska Elżbieta: Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego //  Meritum.- 2006, nr 1, s. 28-30

23. Gibas Edyta: Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Życie Szkoły.- 2002, nr 7, s. 430-433

24. Glinka Anna Magdalena: Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji // Życie Szkoły.- 2007, nr 3, s. 38-42

25. Ilska Paulina: Zrozumieć, czego uczniowie nie rozumieją – o dysleksji rozwojowej // Remedium.- 2016, nr 7/8, s. 32-33

26. Iskierka – Kasperek Ewa: problemy uczniów z dysleksją // Psychologia w Szkole.-2010, nr 2, s. 101-108 

27. Jałowiecka Aneta: O dysleksji… optymistycznie // Nauczanie Początkowe.- 2008/2009, nr 2, s. 29-36

28. Jałowiecka Aneta: Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58

29. Jałowiecka Aneta: W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych.// Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr 3, s. 46-57

30. Jałowiecka Aneta: Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60

31. Jankowska Mariola: Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23

32. Jaworowska Ewa: Uczniowie z dysgrafią // Życie Szkoły.- 2001, nr 4, s. 244-248

33. Jędryszek – Geisler Aleksandra: Uczeń z dysgrafią // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 39-41

34. Kańtoch Barbara: Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 1, s. 35-36

35. Korendo Marta: Dysleksja-problem cywilizacyjny  // Polonistyka.-2009, nr 8, s. 51-53

36. Korendo Marta: Dysleksja zostaje na całe życie  // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 4-7 

37. Kowalińska Barbara: Dysleksja u dzieci // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 4, s. 35-37

38. Kozienko-Szczerbak Marta: Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI 2008/2009, nr 3, s. 33-42

39. Krasowicz- Kupis Grażyna: Zaburzenia rozwoju językowego a dysleksja // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94

40. Lipińska Katarzyna: Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106. - Bibliogr.

41. Łapińska Elżbieta, Opalińska Mirosława: Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Nauczanie Początkowe.- 2003/2004, nr 3, s. 58-67 

42. Łyżwa Anna: Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w klasie szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 55-57

43. Maciarz Aleksandra, Dutka Ewa: Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I- III // Szkoła Specjalna. - 2000 nr 5 s. 227-234

44. Matysek Ewa: Dysfunkcje u dzieci - jak je rozpoznawać i jak im zaradzić ? // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 96-101. – Bibliogr

45. Mroczek Dorota, Podsiadło Ewa: Dysleksja w praktyce szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 50-54

46. Odowska- Szlachcic Bożena: Znaczenie diagnozy // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 44-49

47. Paszkiewicz Aneta: Sposoby pracy z uczniami z dysleksją // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56

48. Pawlak Agnieszka: Mamy epidemie dyslektyczną? // Nowa Szkoła.- 2007, nr 10, s. 8-16

49. Pietras Izabela: Fakty o dysleksji // Psychologia w Szkole.- 2014, nr 1, s. 92-98

50. Pomirska Zofia: Czy niepowodzenia w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową ? // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s.7-19

51. Pomirska Zofia: Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 7-18.

52. Poświatowska Monika: Praca z uczniem dyslektycznym  // Matematyka. - 2004, nr 2, s. 30-31

53. Raczyńska Ewa: Dysleksja jest wszędzie // Poradnik Bibliotekarza.- 2003, nr 6, s. 7-10

54. Rajewicz Danuta: Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 55-60

55. Ratajek Aneta: Dobry uczeń z dysleksją // Nauczanie Początkowe.- 2014/2015, nr 2, s. 47-56

56. Ratajek Aneta: Uczeń z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

57. Rączka Katarzyna: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu //  Nowa Szkoła.- 2006, nr 6, s. 8-12 

58. Sęcińska Joanna: Dzieci ryzyka dysleksji – problemy diagnozy i terapii // Życie Szkoły.- 2005, nr 2, s. 44-56

59. Skałbania Barbara: Hipoteza deficytu móżdżkowego w etiologii dysleksji rozwojowej - implikacje diagnostyczno-terapeutyczne // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 2, s. 97-104

60. Szachniuk – Albowicz Paulina: Dysleksja okiem pedagoga // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 10, s. 42-44

61. Szufnarowska Monika: Głos językoznawcy w sprawie dysleksji // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 61-64.

62. Szymaniak Alina: Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji // Życie Szkoły. - 2003 nr 6 s. 374-375

63. Szymankiewicz Elżbieta: Dysleksja. Lepiej zapobiegać niż leczyć // Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 6, s. 32-35

64. Szymoniak Beata: Kiedy nie diagnozujemy dysleksji… ( z doświadczeń pedagoga) // Nowa Szkoła.- 2004, nr 6, s. 17

65. Wiercioch Urszula: Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 29-33

66. Witkoś Maria: Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 1, s. 18-23

67. Wojciechowski Mieczysław: Dziecko z dysfunkcją // Remedium. - 2002, nr 9, s. 8-9

68. Wyględowska Emilia: Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10. Bibliogr. s. 10

69. Wypych Agnieszka: Strategie czytania w dysleksji // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100

70. Zakrzewska Barbara: O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego //  Życie Szkoły.- 2001, nr 1, s. 13-19 

71. Zych Anna: Dziecko z dysleksją w szkole //  Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 56-59

Dokumenty elektroniczne

1. Dyslektyk 2 [Dokument elektroniczny] - Warszawa : BPP Marcin Borkowski, cop. 1997 DE 980

2. Od sylaby do zdania ! : trening czytania. [Dokument elektroniczny] - Wrocław : PWN.PL, 2009 DE 945

3. Pokonać dysortografię : trening ortograficzny. [Dokument elektroniczny] - Wrocław : PWN.PL, 2009  DE 946

4. Sposób na dysleksję [Dokument elektroniczny] - Warszawa : b++ BPP Marcin Borkowski, cop. 2004 DE 981