Smaller Default Larger

Dział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

Wpływ Internetu na dzieci i młodzież

                                                                          za lata 2001-2007

 

Hasła : Internet

           Uzależnienie od komputera

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Aftab Parny : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.   M 004

2. Huber Florian, Christoph Neuschoffer : Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem?. Warszawa : Wyd. Lekarskie PZWL, 2003   M 37.01/.08

3. Lenardon John : Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. Gliwice : Wyd. Helion, 2002   M 004

4. Oblicz współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. Poznań : Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. a. Mickiewicza, 2006   M 61

5. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej - Bulik. Łódź : Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2006   M 37.01/.08

 

Artykuły

 

1. Błachnio A. : Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? // Życie Szkoły. - 2006, nr 2 s. 50-52

2. Bobryk Jerzy : Internet w każdej szkole // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3 s. 83-100

2. Braun -Gałkowska M. : Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3 s. 14-20

3. Brosch A. : Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej // Edukacja. - 2006, nr 2 s. 94-102

4. Frankowska G. : Zabawa w zabijanie // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4 s. 41- 42

5. Fudali s. : Alarm! (gry komputerowe -narkotyk antyintelektualny) // Matematyka. - 2004, nr 6, s. 352-354

6. Gała A. : Komputerowi chłopcy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6 s. 39- 44

7. Kaliszewska K. : Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu // Edukacja. - 2005, nr 4 s. 111-119

8. Kielar -Turska M. : Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3 s. 131-137

9. Kosek -Nita B. : Uzależnienie od gier komputerowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 1 s. 11-17

10. Kubiak B. : Gry komputerowe – przyjaciel czy wróg? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3 s. 58-60

11. Kubiak B. : Wpływ gier komputerowych na dziecko // Życie Szkoły. - 2006, nr 2 s. 53-55

12. Laszkowska J. : Niebezpieczne gry z myszką // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4 s. 37- 40

13. Laszkowska J. : Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 7 s. 26-34

14. Łęska J. : Pod opieką “komputerowej niani” // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4 s. 33-37

15. Łęska J., Łęski Z. : Co Internet może dać uczniom? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4 s. 21-26

16. Michaliszyn M. : Gry komputerowe i agresja u dzieci : dylematy wychowania // Życie Szkoły. - 2005, nr 10 s. 48- 49

17. Moczydłowska J. : Uzależnienie od komputera i Internetu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 4 wkładka. Przygotowanie do życia s. 10-12

18. Ożarski P. : Od zachwytu do uzależnienia // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4 s. 30-32

19. Stępień A. : Komputer – przyjaciel czy wróg? // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2 s. 36-38

20. Szymańska M. : Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 6 s. 22-24

21. Taboł S. : Cyberuzależnienia // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1 s. 26-30

22. Taboł S. : Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 58-60

23. Taboł S. : Niebezpieczny Internet // Życie Szkoły. - 2004, nr 8 s. 15-17

24. Wach A. : Gry komputerowe – niewinna zabawa czy zagrożenie? // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1 s. 30-34

25. Wojtasik Ł. : Dziecko w sieci // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 3 s. 32-36

 

Wydawnictwa elektroniczne

 

1. Wirtualne uzależnienia [DVD] / reż. Paweł Nawrocki. Kraków : Wyd. WAM – Studio Inigo, 2007.