Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 

 

HASŁA : WYCHOWANIE OBYWATELSKIE

               PATRIOTYZM

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Bartnicka Kalina : Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973  M 37(091)

2. Bleja – Sosna Barbara : Kim jestem, kim mogę być ?: poradnik wychowawczo – dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klas VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń. - Toruń : ,, Bea – Bleja'' , [2000]  M 372.831/.835

3. Bogusz Jan : Kształtowanie postaw patriotyczno – obronnych młodzieży. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979   M 37.01/.08

4. Chałas Krystryna, Kowalczyk Stanisław : Wychowanie ku wartościom narodowo – patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. -Lublin: Kielce: Wydaw. ,,Jedność”, 2006 M 372.831/.835

5. Hamer Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : lektura niezbędna dla osób wkraczających w dorosłe życie. - Warszawa : ,, Veda”, 1999  M 372.831/.835

6. Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls , 2007  M 37.01/.08

7. Kształcenie obywatelskie : scenariusze lekcji / [ aut. Krystyna Brząkalik et al. ]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1995  M 372.831/.835

8. Majorek Czesław : Kontakty społeczne w wychowaniu obywatelskim. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980   M 372.831/.835

9. Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [et. al] ; pod red. Jerzego Sadowskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum : Wyd. WAM , 2009   M 372.831/.835

10. O patriotyzmie / red. Izabela Kwasiborska – Jarosz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978  M 17

11. Obowiązek i odpowiedzialność / red. prowadzący Charles N. Quigley [ et al. ]. - Warszawa : Wydawnictwa CODN – Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 1993   M 372.831/.835

12. Ossowski Stanisław : O ojczyźnie i narodzie. - Warszawa : PWN, 1984 M 316

13. Pigoń Stanisław : Do podstaw wychowania narodowego. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1920  M 37.01/.08

14. Pilikowski Jerzy : Czy z Polski możemy być dumni ? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007  M 372.831/.835

15. Sawicka Antonina : Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu. - Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1988   M 372.3

16. Sprawiedliwość / red. prowadzący Charles. N. Quigley [et al.] . - Warszawa : Wydawnictwa CODN – Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 1993  M 372.831/.835

17.Wesołowska, Eugenia Anna : Wychowanie patriotyczne w szkole. - Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1988  M 37.01/.08

18. Współczesny kształt patriotyzmu i internacjonalizmu / red. Jan Kantyka.- Warszawa: Książka i Wiedza, 1976  M 17

 

Artykuły z czasopism

 

1. Asyngier – Kozieł Anna : Edukacja regionalna, a edukacja narodowa i europejska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20

2. Bargielska Anna : Edukacja regionalna – w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości // Drama. - 2006, z. 50, s. 6-16

3. Boczukowa Beata : Kochać swoją małą ojczyznę // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 21-25

4. Boczukowa Beata : Poznajemy ojcowiznę // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 60-62

5. Brzezińska Elżbieta : Spacerkiem po mojej miejscowości : propozycja zajęć integrujących, różne dziedziny wiedzy // Biblioteka w Szkole. - 2001 ,nr 4, s. 12-13

6. Brzoza Janusz : O niektórych elementach patriotyczno – obronnego wychowania młodzieży // Przysposobienie Obronne. Obrona Cywilna w Szkole. - 1990, nr 3, s. 148-155

7. Chmielewski Jacek : Współczesna odmiana patriotyzmu // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 6-9

8. Cholewa Małgorzata, Feszczuk Mariola : Skąd pochodzimy ? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? // Nowa Szkoła, 2001, nr 8, s. 8-11

9. Chowaniec Urszula : O narodzie, patriotyzmie, czyli jak gawędzić na trudne tematy (propozycja metodyczna) // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 40-49

10. Chrzanowska Barbara, Wójcik Małgorzata : Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 36-41

11. Czajewska Halina : Wychowanie dla Polski (propozycja metodyczna dla klasy VI) // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 46-54

12. Dawidowicz Stanisław : Postawy patriotyczno – obronne młodzieży dla szkół ponadpodstawowych województwa białostockiego. Cz. 1 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 2, s. 74-79

13. Dawidowicz Stanisław : Postawy patriotyczno – obronne młodzieży dla szkół ponadpodstawowych województwa białostockiego. Cz. 2 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 3, s. 149-153

14. Dziurzyńska Teresa : Unia Europejska - wspólnota ojczyzn // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 16-19

15. Geisler Anna : Kto nauczy cnót obywatelskich ? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 62-65

16. Hasiec Władysław : Izba pamięci narodowej szkołą kształtowania patriotycznych postaw młodzieży // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1990, nr 2, s. 90-93

17. Imielska Beata : Moje , bo polskie // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 34-37

18. Jeziorowski Edward : Poznawcze aspekty świadomości patriotycznej młodzieży w świetle badań // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 1, s. 5-8

19. Juśko Edmund : Co dziś znaczy patriotyzm ? // Edukacja i Dialog.- 1999, nr 5, s. 53-55

20. Juśko Edmund : O historii, patriotyzmie i nadziei // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s . 63-65

21. Kaczor Teresa : Pamięć pokoleń. Zapis inicjatywy tablic katyńskich // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 2, s. 19-23

22. Kaliński Mirosław : Miejsce i rola Muzeum Wojska Polskiego w procesie wychowania młodego pokolenia : rola Muzeum WP w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 5, s. 279-285

23. Kątny Marek : Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodych // Nauczanie Początkowe.- 2007/2008, nr 1, s. 7-15

24. Majewska Anna : Patriotyzm – skrzydła i korzenie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 46-49

25. Makowska Jolanta : Kto Ty jesteś ? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37

26. Malczewska Jolanta : W sercu Europy – projekt cyklu zajęć dla licealistów // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 37-42

27. Malinowski Mariusz : Kto pyta nie błądzi... czyli co z tym patriotyzmem w XXI wieku ! // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 6-7

28. Malinowski Mariusz : Lekcje patriotyzmu – na nowo odczytane... // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 7, s. 14-15

29. Menz Mariusz : Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska ? : o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie kilka słów // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45

30.Morawska Iwona : Literatura w edukacji patriotycznej // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 9, s. 58-65

31. Mućka Joanna, Rudzka Anna : Poznajemy swój region i jego tradycje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 47-49

32. Naumowicz Małgorzata : Tradycje kulturowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 18-23

33. Obrębski Jan : Rola kuratorium Oświaty w wychowaniu patriotyczno – obronnym na przykładzie Łodzi // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1997, nr 1, s. 7-12

34. Parlak Mirosława : ,, Moja mała ojczyzna” : fragment scenariusza zajęć dla klasy III / Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 98-100

35. Pawlak Ewa : Odkrywamy swoją ,, małą ojczyznę'' // Polonistyka. - 2002 ,nr 4, s. 232-236

36. Plit Florian : ,, Święta miłości kochanej ojczyzny” // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-4

37. Ratajczak Wiesław : Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // Polonistyka.- 2003, nr 1, s. 12-15

38. Ratyńska Hanna : Ojczyzna mała i duża // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 280-281

39. Rytel Bożena : Jak wychowywać ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 62-64

40. Rzędowska Anna : Moja rodzina – mój region – moja Europa (program autorski dla klas licealnych) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 2-5

41. Stadmuller – Wyborska Elżbieta : Młodzież o patriotyzmie // Wiadomości Historyczne. - 1993, nr 1, s. 38-40

42. Stańczak Irena : Wychowanie patriotyczne, a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 35-41

43. Stawiak – Ososińska Małgorzata : Istota i znaczenie wychowania patriotycznego w zintegrowanej Europie // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 72-78

44. Stróżyński Klemens : Wychowanie patriotyczne w praktyce // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 4-5

45. Sułkowska Iwona : Była to znakomita lekcja patriotyzmu //Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 60-61

46. Sytnik – Czetwertyński Janusz : Nauczyciel – patriota i wychowawca // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, s. 1, s. 101-103

47. Wójcik - Łagan Hanna : Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja – przewartościowania XXI w. // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 2-9