Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

                                                                Wykluczenie społeczne

 

   Hasła  :  Wykluczenie społeczne

                 Marginalizacja społeczna

                 Nierówności społeczne

 

      Wydawnictwa zwarte

 

1. Baum Heike : Z nim się nie  bawię! : o odrzuceniu i wykluczeniu z grupy. – Kielce : Jedność, 2005.    M 159.9

2. Damon Julien : Wykluczenie. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.   M  316

3. Dolata Roman : Szkoła – segregacje – nierówności. – Warszawa : Wydaw. UW, 2008.   M 37.01/.08

4. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. – Kraków : Wydaw. Wam ; Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”, 2011. M 316

5. Ekiert – Grabowska Dorota : Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. – Warszawa : WSiP, 1982.   M 371.212

6. Giddens Anthony : Socjologia.  – Warszawa  : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.    M 316

7. Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. Nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. – Toruń : Akapit, 2006.    M 316

 

    Artykuły z czasopism 

 

1. Budych Irena, Żyła Agnieszka : Dać szansę.. // Problemy Opiekuńczo     Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 54-55

2. Gaś  Zbigniew B. : Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 3-16.

3. Glina Dorota :  Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3, s.  51-55.

4. Idkowiak Karolina: Poczucie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Remedium.- 2017, nr 7-8, s. 20-22

5. Jak chronić przed marginalizacją? cz. I / oprac. Mira Prajsner // Remedium.  – 2006, nr 3, s. 13-15.

6. Jak chronić przed marginalizacją? cz. II / oprac. Mira Prajsner // Remedium. -  2006, nr 4, s. 13-15.

7. Kawula Stanisław : Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3, s. 4-8.

8. Kozłowski Paweł : Zatrudnieni – bezrobotni – wykluczeni // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 55-56.

9. Kubicki Paweł, Cichowicz Ewa : Rodzina wobec wykluczenia społecznego – analiza „Pamiętników bezrobotnych” // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4, s. 26-30.

10. Małecka Justyna : Ubóstwo w rodzinach sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 20-21.

11. Murawska Barbara : Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -   2007, nr 4, s. 10-20.

12. Raczkowska Jadwiga : Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego // Problemy Opiekuńczo wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 6-16.

13. Rękawek Anna : Wykluczeni // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 6, s. 59.

14. Sochacki Marcin J. : Mechanizmy i formy wykluczenia // Remedium. – 2006, nr 4, s. 1-3.

15. Sokołowicz, Natalia : Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacja : projekt badań // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 49-54.

16.  Szewetowska Katarzyna : Stygmatyzacja  społeczna // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 56-60.

17. Wolf Christian : Czy ubóstwo czyni głupszym? // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 132-138.