Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Prawo autorskie

 

 

 

Hasło: Prawo autorskie

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Fijałkowski Tadeusz: Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badaniach i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczości i inne. - Stan prawny na dzień 20. 05. 1994 r. - Warszawa: "Trio", 1994
 2. Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Warszawa : C. H. Beck, 2008
 3. Orżewski Wojciech: Wydawca i prawo. - Warszawa : Inicjał Andrzej Palacz, 2009
 4. Prawo autorskie i prasowe. -Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, copyright 2018
 5. Prawo autorskie w szkole. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2010
 6. Prawo mediów / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008
 7. Prawo mediów / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka ; aut. Janusz Barta [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008
 8. Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w oświacie: praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów. -[Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016].

Artykuły z czasopism

 1. Adamska- Pietrzak Ewa, Wengler Lubomira: Dekalog prawa autorskiego dla nauczycieli // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 6, s. 60-61
 2. Biliński Lucjan: Autorskie prawa majątkowe a praktyka ich stosowania // Poradnik Bibliotekarza.- 2008, nr 4, s, 12-15
 3. Biliński Lucjan: Prawo autorskie a udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 1, s. 9-12
 4. Howorka Bolesław: Polskie prawo autorskie w szkole i bibliotece // Biblioteka w Szkole.- 2005, nr 3, s. 2-3
 5. Janczak Dorota: Prawa (nie tylko) autorskie // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, s. 6-8
 6. Janczak Dorota: Prawo autorskie a technologia informacyjna – krótki przewodnik dla nauczycieli // Meritum.- 2006, nr 1, s. 52-57
 7. Janczak Dorota: Prawo autorskie w praktyce szkolnej // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 8, s.58-61
 8. Janczak Dorota: Otwarte zasoby edukacyjne // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 7, s. 46-49
 9. Janczak Dorota: Publikujmy zgodnie z prawem // Biblioteka w Szkole.- 2009, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji' nr 3, s. 9-11
 10. Janczak Dorota: Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego // Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 11, dod. ‘’Biblioteka – Centrum Informacji’’, nr 4, s. 9-10
 11. Karolik Sebastian: Pokazy filmowe w bibliotece – fakty i mity wg Motion Picture Licensing Company // Poradnik Bibliotekarza.- 2013, nr 12, s. 18-20
 12. Kasza Teresa: Historia książki i praw autorskich. Projekt uroczystości bibliotecznej // Biblioteka w Szkole.- 2012, nr 2, s. 12-13
 13. Kosińska-Polańska, Katarzyna: Prawo autorskie w internecie // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s 48-51
 14. Krzemińska Kinga: Zasady cytowania // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 81-82
 15. Miozga Karolina, Stelmach Jolanta: Prawo autorskie nie musi być nudne // Biblioteka w Szkole.- 2012, nr 2, s. 14-15
 16. Pawlik Marcin: Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego // Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 11, s. 9-10
 17. Pomianowska Małgorzata, Stańczyk Małgorzata: Piractwa nie wolno bagatelizować // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 76-79
 18. Pudo Bartosz: Najważniejsze reguły prawa autorskiego // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 72-74
 19. Romaniuk Anna: Niepełnosprawni artyści jako podmiot praw autorskich // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 1, s. 63-67
 20. Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… legalne korzystanie z programów komputerowych // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 4, s. 8-11
 21. Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 3, s. 8-10
 22. Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… szczególne uprawnienia instytucji oświatowych // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s. 6-9
 23. Skrzyński Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli… zasady korzystania z wizerunku różnych osób // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 6, s. 5-8
 24. Stróżyński Klemens: Kradzież myśli, kradzież słów // Nowa Szkoła.- 2006, nr 5, s. 12-15
 25. Szczepańska Barbara: Dyskusja nad przyszłością WIPO // Poradnik Bibliotekarza.- 2005, nr 6, s. 12-13
 26. Woźniak Jadwiga: Prawo autorskie: konspekt zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole.- 2011, nr 1, s. 17-18