Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Socjoterapia

 

Hasło: Socjoterapia

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata: Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2009.
 2. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005.
 3. Diagnoza w socjoterapii / redakcja naukowa Ewa Grudziewska.- Warszawa: Difin, 2017.
 4. Jagieła Jarosław: Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007.
 5. Kisiel Mirosław, Zrałek-Wolny Magdalena: Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu. -Warszawa: Difin, 2019.
 6. Paszkiewicz Aneta: Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. -Warszawa: Difin, 2016.
 7. Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005.
 8. Sieczczyńska Danuta: Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : (program, plan zajęć, przykłady zajęć). - Płock : Wydawnictwo Korepetytor, 2005.
 9. Socjoterapia dzieci i młodzieży: diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015.
 10. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.
 11. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa: Difin, 2015.
 12. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Cz. 2 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa: Difin, 2016.
 13. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Cz. 4 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej.- Warszawa: Difin, 2019.
 14. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.
 15. Szczepanik Renata, Jaros Agnieszka: Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. -Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 16. Wilk Maciej: Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Artykuły z czasopism

 1. Barankiewicz Joanna: Socjoterapia szansą na dobry start // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 7, s. 52-53.
 2. Dolata Dorota: Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej // Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 10-12.
 3. Głogowska – Makoś Elżbieta: Program pracy grupy socjoterapeutycznej // Lider.- 2007, nr 11, s. 30.
 4. Kalinowska Gabriela, Sawicka Katarzyna: Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć // Remedium. – 2005, nr 1, s. 22-23.
 5. Kędzierzawska Joanna: ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 3, s. 45-47.
 6. Kowalska Katarzyna: Potrafisz inaczej // Życie Szkoły.- 2010, nr 9, s. 45-47.
 7. Krasiczyńska Barbara: Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 9, s. 40-47.
 8. Lasok Maria, Sacha Danuta: Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 7, s. 34-36.
 9. Matyja Anna: Socjoterapia w świetlicach - ostatnie dziesięciolecie // Remedium.- 2010, nr 3, s. 10-11.
 10. Nowakowski Krzysztof: Propozycja programu socjoterapeutycznego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-52.
 11. Nowosiadły Agnieszka: Zabawa w socjoterapii // Remedium.- 2006, nr 5, s. 30-3.1
 12. Paszkiewicz Aneta: Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 6, s. 22-26.
 13. Paszkiewicz Aneta: Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 4, s. 18-23.
 14. Sawicka Katarzyna: Ekologiczny aspekt socjoterapii // Remedium.- 2005, nr 5, s. 20-21.
 15. Sawicka Katarzyna: Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium.- 2005, nr 11/12, s. 42-43.
 16. Sawicka Katarzyna: Podtrzymanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych // Remedium.- 2006, nr 2, s. 30-31.
 17. Sawicka Katarzyna: Praca z trudnymi zachowaniami // Remedium.- 2006, nr 7/8, s. 54-55.
 18. Stefaniak Krystyna: Bibliotek szkolna i jej oddziaływanie socjoterapeutyczne // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 11, s. 5-6.
 19. Szczędzina Agnieszka: Rozwinąć skrzydła, czyli o pasji wychowawczej // Remedium. – 2013, nr 6, s. 13-14.
 20. Szulirz Alina, Karasowska Aleksandra: ,,Czy Pan Bóg ma oczy’’? // Remedium.- 2008, nr 7/8, s. 57-59.
 21. Szulirz Alina: Miejsce spotkania // Remedium.- 2011, nr 10, s. 10-11.
 22. Szulirz Alina: Sędzia, prokurator i obrońca // Remedium.- 2011, nr 6, s. 30-31.
 23. Szulirz Alina: Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1 // Remedium.- 2011, nr 7/8, s. 46-47.
 24. Szulirz Alina: Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2 // Remedium.- 2011, nr 9, s. 10-11.
 25. Szulirz Alina: Trudna integracja. Cz. 1 // Remedium.- 2011, nr 2, s. 10-11.
 26. Szulirz Alina: Trudna integracja. Cz. 2 // Remedium.- 2011, nr 3, s. 10-11.
 27. Szulirz Alina : Wigilia, czyli czuwanie // Remedium.- 2009, nr 1, s. 8-9.
 28. Vogt - Kostecka Maja: Rola zwierząt w socjoterapii // Remedium.- 2017, nr 3, s. 8-10.
 29. Wojtasik Monika: Jestem kimś wyjątkowym // Remedium.- 2012, nr 10, s. 8-9.