Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

 w Ciechanowie

Patroni 2017 roku

Joseph Conrad – Korzeniowski

Bibliografia podmiotu

1.      Conrad Joseph: Heart of darkness. - London : Penguin Books, 1994   M 82-3 ang.

2.      Conrad Joseph: Jądro ciemności.-  Kraków : Wydawnictwo Greg, 2011  M 82-3

3.      Conrad Joseph: Lord Jim: a tale. - London : Penguin Books, 1994  M 82-3 ang.

4.      Conrad Joseph: Lord Jim. - Leicester : Charnwood, 1981 M 82-3 ang.

5.      Conrad Joseph: Lord Jim. - Kraków : Greg, 2009  M 82-3

6.      Conrad Joseph: Nostromo ; przeł. [z ang.] Jan Józef Szczepański. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981  M 82-3

7.      Conrad Joseph: Oczekiwanie ; przeł. Jerzy Bohdan Rychliński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960  M 82-3

8.      Conrad Joseph, Hueffer Ford Madox: Przygoda ; przeł. Agnieszka Glinczanka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960   M 82-3

9.      Conrad Joseph: Smuga cienia : wyznanie ; przeł. [z ang.] Jan Józef Szczepański. - Katowice : "Książnica", 1989  M 82-3

10.  Conrad Joseph, Hueffer Ford Madox: Spadkobiercy . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959   M 82-3

11.  Conrad Joseph: Szaleństwo Almayera ; przeł. z ang. Aniela Zagórska. - Szczecin : "Glob", 1986   M 82-3

12.  Conrad Joseph: Tajfun i inne opowiadania ; przeł. z ang. Halina Carroll-Najder i Aniela Zagórska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977  M 82-3

Bibliografia przedmiotu

1.      Aspekty systemowe tekstu conradowskiego / pod red. Andrzeja Zgorzelskiego. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980   M 82(091)

2.      Dąbrowska Maria: Szkice o Conradzie. - Warszawa : Czytelnik, 1974  M 82-4

3.      Jądro ciemności Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008  M 82(091)

4.      Joseph Conrad Jądro ciemności / oprac. Alina Borowicz, Iwona Fedan. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009  M 82(091)

5.      Koc Barbara: Joseph Conrad. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989   M 82(091)

6.      Koc Barbara: Conrad : Opowieść biograficzna.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977   M 929

7.      Kocówna Barbara: Lord Jim Josepha Conrada. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969   M 82(091)

8.      Kocówna Barbara: Polskość Conrada.- Kraków : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967  M 82(091)

9.      Komar Michał: Piekło Conrada. - Warszawa : "Czytelnik", 1978    M 82(091)

10.  Nad tekstami Conrada / red. Andrzej Zgorzelski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1976  M 82-4

11.  Skutnik Tadeusz: Morze i myśl. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982   M 82(091)

12.  Szczepański Jan  Józef: Przed nieznanym trybunałem; Autograf. - Warszawa : "Czytelnik", 1982   M 82 -3

13.  W imię Conrada : Joseph Conrad w poezji polskiej / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1977  M 82-82

14.  Watt Ian: Conrad w wieku dziewiętnastym  ; tł. [z ang.] Maria Boduszyńska-Borowikowa. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984   M 82(091)

15.  Zabierowski Stefan: Autor-rodak : pisarze polscy wobec Conrada. - Katowice : "Śląsk", 1988  M 82(091)

16.  Zabierowski Stefan: Conrad w perspektywie odbioru : szkice. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979  M 82-4

 Artykuły z czasopism

1.      Bazylewicz Elżbieta: Motyw ,,dobrego dzikusa’’ w ,,Jądrze ciemności’’ Josepha Conrada // Język Polski w Liceum.- 2004/2005, nr 3, s. 50-54

2.      Chomiuk Aleksandra: Podróż do kresu pewnego doświadczenia // Polonistyka.- 2003, nr 1, s. 21-26

3.      Kwiatkowska- Ratajczak Maria, Ratajczak Michał: Lord Jim – powieść polska czy europejska ? // Polonistyka.- 2003, nr 6, s. 348-353

4.      Lilpop Jacek: Śladami Conrada na Dalekim Wschodzie // Mówią Wieki.- 2006, nr 9, s. 52-56

5.      Nowel Ewa: ,,Jądro ciemności’’ Josepha Conrada w kontekście zadań szkoły ponadgimnazjalnej // Język Polski w Liceum.- 2004/2005, nr 1, s. 7-20

6.      Nowel Ewa: Z teorii i praktyki polonistycznej // Język Polski w Liceum.-  2004/2005, nr 1, s. 7-20

7.      Malinowski Maciej: Joseph Conrad to nie…  Józef Korzeniowski! // Język Polski.- 2006, nr 1, s. 55-58

  8. Pelka Witold: Idź za marzeniem. Scenariusz spektaklu o Józefie Conradzie Korzeniowskim // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s.         30-33

9.      Przybyła Wiesław: Jądro ciemności Józefa Conrada // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 7-20

10.      Ratajczak Wiesław: ,,Ten pan, który po angielsku pisuje’’. Raz jeszcze o emigracji Conrada // Polonistyka.- 1998, nr 6, s. 345-351

Tadeusz Kościuszko

Bibliografia przedmiotu

1.      Grabski Andrzej Feliks: W kręgu kultu Naczelnika : rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie (1894-1897). - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981 M  94(438)

2.      Kopczewski Jan Stanisław: Kościuszko, Pułaski. - Warszawa : Interpress, 1976  M 94(438)

3.      Kopczewski Jan Stanisław: Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1974    M   94(438)

4.      Kowecki Jerzy: Tadeusz Kościuszko. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960  M 929

5.      Koźmiński Karol: Kościuszko. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958  M 929

6.      Malski Wiktor: Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1977    M 94(438)

7.      Śliziński Jerzy: Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1981  M 82(091)

8.      Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji / oprac. Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [1968]  M 94(438)

9.      Zahorski  Andrzej: Naczelnik w sukmanie. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990      M 94(438)

10.  Żuraw Józef: Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusz Kościuszki : (tradycje i współczesność). - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979  M 929

Artykuły z czasopism

1.      Iwaniec Renata: Tadeusz Kościuszko – dzieje życia i czynów. Lekcja biblioteczna w kl. VI-VII // Biblioteka  w Szkole.- 1994, nr 2, s. 40

2.      Jachimczak Barbara: Do zbudzonego przemawiam narodu: montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy powstania kościuszkowskiego // Biblioteka w Szkole.- 1994, nr 1, s. 5-7

3.      Kubis Barbara: Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii Xxi wieku // Wiadomości Historyczne.- 2008, nr 2, s. 27-37

4.      Rottau – Bracka Agnieszka: Kościuszko : scenariusz apelu // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 23-25

  5.    Stawowska Agnieszka: Tadeusz Kościuszko. Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 32-34

Józef Piłsudski

Bibliografia przedmiotu

1.      Piłsudski Józef: Rok 1920 ; [posł. opatrzył Andrzej Garlicki]. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1989  M 94(438)

Bibliografia przedmiotu

1.      Arski Stefan: My pierwsza brygada. - Warszawa : Czytelnik, 1962  M 94(438)

2.      Buszko Józef: Józef Piłsudski w Krakowie : 1896-1935. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990  M 929

3.      Friszke Andrzej: O kształt niepodległej. - Warszawa : Biblioteka "Więzi" : "Znak", 1989  M 94(438)

4.      Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski : 1867-1935. - Warszawa : "Czytelnik", 1989  M 94(438)

5.      Garlicki Andrzej: Przewrót majowy. - Warszawa : "Czytelnik", 1978   M 94(438)

6.      Garlicki Andrzej: U źródeł obozu belwederskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979   M 94(438)

7.      Józef Piłsudski : myśli, mowy i rozkazy / wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Urbankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Kwadryga, 1989   M 94(438)

8.      Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. A. Czubiński [et al.]. - Warszawa : Państ. Wydawnictwo Naukowe, 1988  M 94(438)

9.      Józef Piłsudski o sobie : z pism, rozkazów i przemówień komendanta / zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz. - Warszawa ; Lwów : "Omnipress", 1989  M 94(438)

10.  Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski ; [aut.] Wincenty Witos [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1985   M 94(438)

11.  Lepecki Mieczysław: Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego ; [oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987  M 82-3

12.  Michalski Zenon Janusz: Siwy strzelca strój : rzecz o Józefie Piłsudskim. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988   M 94(438)

13.  Molenda Jan: Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908-1918. - Warszawa : Książka i Wiedza. 1980   M 94(438)

14.  Nałęcz Daria: Józef Piłsudski - legendy i fakty. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986  M 94(438)

15.  Piłsudska Aleksandra: Wspomnienia.- Warszawa : "Novum", 1989  M 94(438)

16.  Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników : sądy i świadectwa współczesnych : wybór z pamiętników i publicystyki / wstęp i wybór tekstów Marian Leczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987  M 94(438)

17.  Pruszyński Mieczysław: Tajemnica Piłsudskiego.- Warszawa : "BGW", 1997  M 94(438)

18.  Składkowski Felicjan Sławoj: Strzępy meldunków. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988  M 94(438)

19.  Wójcik Włodzimierz: Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej. - Warszawa : "Śląsk", 1987  M 82(091)

Artykuły z czasopism

1. Figiel Martyna: Marszałek Piłsudski - czytelnik, pisarz, wydawca // Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 11, s. 10-14

2.. Figiel Martyna: Pamięci Józefa Piłsudskiego i emigracji  w Europie i za Oceanem // Poradnik Bibliotekarza.-  2017, nr 9, s. 17-20

3. Jachimczak Barbara Wanda: ,,Ja wiem, com dla Polski uczynił’’ – Józef Piłsudski // Biblioteka w Szkole.- 1992, nr 7/8, s. 5-7

4.Kowalczykówna Jolanta: Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125  - lecie urodzin (5 Xii 1867 – 12 V 1935) // Biblioteka w Szkole.- 1992, nr 10, s. 10-11

5.    Matuszak Zygmunt: Marszałek Piłsudski jako wódz // Mówią Wieki.- 2008, nr 08/08, s. 46-50

6.     Okulewicz Piotr: Józef Piłsudski – między popularnością a kultem // Wiadomości Historyczne.- 2006, nr 5, s. 18-28

7.   Portret Marszałka / oprac. Zbigniew Maciejewski.// Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 1, s. 13-20

8.   Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego / Kajetan Hądzelek, Maria Rotkiewicz, Jerzy Chełmecki, Waldemar Dorcz, Dobiesław Dudek // Lider.- 2009, nr 12, s. 5-6

9. Składanowski Henryk: ,,Od uwielbienia do negacji’’ – Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL //  Wiadomości Historyczne.- 2006, nr 5, s. 30-38

 10.  Trojan Elżbieta: Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935_. Zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza.- 2017, nr 9, s. 37-          40

Dokumenty elektroniczne

 

1.      Józef Piłsudski [DVD] / real. Ryszard Ordyński ; muz. Jan Maklakiewicz. - Warszawa : Falanga, 1935 ; Warszawa : Filmoteka Narodowa, edycja 2008   F 857