Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Wychowanie do wartości

(Bibliografia w wyborze)

 

 

Hasła: Wychowanie do wartości

 

 

Wydawnictwa zawarte

 1. Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004
 2. Chałas Krystyna, Kowalczyk Stanisław: Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. - Lublin ; Kielce : Wydaw. "Jedność", 2006
 3. Kiezik-Kordzińska Ewa: Chcę być wartościowym człowiekiem. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009  
 4. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta: Z dzieckiem w świat wartości. - Warszawa : Świat Książki, 2007  
 5. Marek Zbigniew: Pedagogika towarzyszenia : perspektywa tradycji ignacjańskiej. -Kraków : Akademia Ignatianum, 2017
 6. Nawroczyński Bogdan: O wychowaniu i wychowawcach : dwanaście studiów pedagogicznych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
 7. Schieder Brigitta: Bajki dodają odwagi : wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości. - Kielce : Wydaw. Jedność, cop. 2006
 8. Socjopatologia pogranicza a edukacja : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Anny Gajdzicy. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
 9. Sowa – Behtane Ewa: Młodzież ponowoczesna. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015
 10. Tillman Diane, Hsu Diana: Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
 11. Wolniewicz-Grzelak Barbara: Propozycje dla wychowawców klas. Z. 1, Trzy Koła. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 1998

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Banach Czesław: Wartości w systemie edukacji // Lider.- 2001, nr 3, s. 3-5
 2. Bielski Janusz: Kultura fizyczna w kategoriach wartości // Lider.- 2010, nr 2, s. 5-7
 3. Bojarska Lucyna: Bardzo, bardzo przepraszam… // Dyrektor Szkoły.- 2011, nr 7, s. 38-44
 4. Bronikowski Michał: Wychowanie moralne w szkole – kwestia zapomniana? // Nowa Szkoła.- 1999, nr 3, s. 14-18
 5. Bryzgalski Piotr: Kształt naszemu życiu nadają wartości // Edukacja i Dialog // 1999, nr 5, s. 3-6
 6. Bugdalski Bogdan: Kuratorzy na straży wartości // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 2, s. 84-85
 7. Chojnowska Mariola: System wartości moralnych // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 9-10, s. 26-30
 8. Czechowski Jan: Aksjologiczne aspekty wychowania // Nowa Szkoła.- 2010, nr 1, s. 33-38
 9. Czerniawska Mirosława: Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów, punków i rastamanów) // Edukacja.- 2000, nr 4,s. 55-65
 10. Denek Kazimierz: Kulturowo - aksjologiczne konteksty edukacji // Nowa Szkoła.- 2015, nr 8, s. 7-14
 11. Denek Kazimierz: Wartości i cele edukacji szkolnej // Edukacja.- 2000, nr 3, dod. s. 4-13
 12. Huras Bolesław: Wychowanie przez przeżywanie wartości i aktywność emocjonalną // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 1, s. 21-25
 13. Fiedorczuk Justyna: O wartościach w procesie edukacyjnym // Edukacja i Dialog.- 2010, nr ½, s. 78-81
 14. Jakubiec Sylwia: Prawda i dobro w wychowaniu // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 5, s. 33-36
 15. Jaśkiewicz Barbara: O wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym w edukacji szkolnej // Meritum. - 2016, nr 3, s. 7-11
 16. Klimowicz Anna: Szkoła miejscem promowania wartości // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 1, s. 72-75
 17. Kosiorek Małgorzata: Wartości moralne – podstawą autorytetu // Edukacja i Dialog.- 1999, nr 5, s. 6-10
 18. Kutiak Krystyna: Rodzinne wartości wychowawcze // Edukacja.- 1999, nr 4, s. 67-74
 19. Mastalski Janusz: Aksjologiczne ,,pułapki’’ współczesnej edukacji // Nowa Szkoła. – 2016, nr 1, s. 13-22
 20. Morawska Iwona, Latoch – Zielińska Małgorzata: Gimnazjaliści wobec wartości narodowych // Polonistyka.- 2011, nr 9, s. 18-23
 21. Nowicka Agnieszka: Wychowanie w prawdzie i miłości // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 3, s. 31-38
 22. Olbrycht Katarzyna: Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? // Edukacja i Dialog.- 2000, nr 2, s. 26-32
 23. Podgórski Ryszard: Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 1 // Edukacja i Dialog.- 2008, nr 4, s. 37-39
 24. Podgórski Ryszard: Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 2 // Edukacja i Dialoga.- 2008, nr 5, s. 44-49
 25. Róg Anna, Orzechowska Melania: Wychowanie do wartości // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 5, s. 11-18
 26. Sałaciński Lech: Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej // Edukacja.- 2011, nr 1, s. 25-35
 27. Sarzała Dariusz: Sztuka dokonywania wyboru // Edukacja i Dialog.- 2000, nr 3, s. 3-9
 28. Szczepkowska Katarzyna, Tołwińska – Królikowska Elżbieta: Spójność działań z wartościami // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 2, s. 76-79
 29. Szczepkowska Katarzyna, Tołwińska – Królikowska Elżbieta: Wartości a program wychowawczy // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 2, s. 80-83
 30. Węgrzyńska Anna: Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości // Życie Szkoły.- 2004, nr 5, s. 331-334
 31. Wiśniewski Czesław: Wartości a wychowanie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1999, nr 3, s. 6-10