Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Jąkanie 

 

Hasło: Jąkanie

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Balejko Antoni: Porozmawiajmy o jąkaniu się: odpowiedzi na listy.- Białystok: Wydaw. Logopedyczne, 1999.  
 2. Byrne Renée: Pomówmy o zacinaniu. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.    
 3. Chęciek Mieczysław: Jąkanie: diagnoza - terapia - program. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.    
 4. Chęciek Mieczysław i in.: Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia: TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.    
 5. Chęciek Mieczysław i in.: Jąkanie: skuteczne techniki płynnego mówienia: TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014.  
 6. Dell Carl W.: Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym: podręcznik dla logopedów. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.  
 7. Góral-Półrola Jolanta: Jąkanie: analiza procesu komunikacji słownej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.  
 8. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbieta M.Minczakiewicz. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.  
 9. Kałużyński Jerzy: Jąkanie a trema. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.  
 10. Kamińska Dorota: Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego: program logopedyczny. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 11. Kelman Elaine: Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym : podejście interakcyjne rodzic-dziecko: Palin PCI. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013.  
 12. Kelman Elaine, Whyte Alison: Zrozumieć jąkanie: poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów.- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018.
 13. Kozłowska Iweta: Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania. -Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
 14. Lichota Edyta Joanna: Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2008.  
 15. Lubina Monika: Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.  
 16. Szerszeńska Anna: Jąkanie to nie wyrok: poradnik dla rodziców dzieci jąkających się . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.  
 17. Tarkowski Zbigniew: Jąkanie. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
 18. Tarkowski Zbigniew: Jąkanie wczesnodziecięce. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
 19. Zaburzenia płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska. -Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.
 20. Życie z zacięciem: integralny przewodnik po jąkaniu / redakcja Lucyna Jankowska-Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec.- Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2017.

Artykuły z książek

 1. Lechta Viktor: Jąkanie // W: Gunia Grażyna: Wprowadzenie do logopedii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. –S. 151-170.  
 2. Sobocińska Róża: Dobór metody w terapii osób jąkających się // W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray . - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012.- S. 214-227.
 3. Styczek Irena: Jąkanie // W : Styczek Irena: Logopedia. -Warszawa: Państw. Wydaw. Naukowe, 1980.- S. 314-338.
 4. Szamburski Krzysztof: Mechanizm Valsalvy - utrwalanie się jąkania i przeciwdziałanie temu // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.- S. 76-80.  
 5. Tarkowski Zbigniew: Jąkanie. Giełkot // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003.- S. 176-190.
 6. Tarkowski Zbigniew: Terapia jąkających się // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003. –S. 430-438.  
 7. Weiss Barbara: Jąkanie // W: Zaburzenia mowy u dzieci / pod red. Jadwigi Szumskiej ; Polska Akademia Nauk, Zespół Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.-S. 69-73.
 8. Węsierska Katarzyna: Wczesna interwencja w przypadku objawów jąkania u małych dzieci // W: Interwencja logopedyczna: zagadnienia ogólne i praktyczne / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. – S. 217-228.

Artykuły z czasopism

 1. Błachnio Agata: Dziecko jąkające się w klasie // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, .s 136-141.
 2. Chęciek Mieczysław: Cała prawda o jąkaniu // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140.
 3. Grzywniak Celestyna: Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 539-542.
 4. Kostecka Wanda: Gdy dziecko się jąka... // Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 3, s. 104-108.
 5. Kulczycka-Wiśniewska Anna: Czy jąkanie to choroba? // Remedium. - 2014, nr 9, s. 10-11.
 6. Morawiecka Ewa: Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21-28.
 7. Najdenowa Wiktoria: Nieszczęsny los jąkały// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59-63.
 8. Okrasińska Agnieszka: Męka mówienia // Psychologia w Szkole.- 2013, nr 4,s . 90-94.
 9. Oszwa Urszula: Jąkanie // Remedium.- 2003, nr 5, s. 10-11.
 10. Solecka-Głodek Justyna: Dziecko jąkające się w szkole // Remedium. - 2004, nr 10, s. 10-11.
 11. Tomczyk Joanna: Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 9-14.