Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Terroryzm 

HASŁO: Terroryzm

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Aleksandrowicz Tomasz: Terroryzm międzynarodowy. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 2. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacja / redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka.- Warszawa: Difin, 2017.
 3. Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz.- Warszawa: Difin, 2011.
 4. Borkowski Robert: Terroryzm ponowoczesny: studium z antropologii polityki. -Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 5. Chwast Agnieszka Anna, Jałoszyński Kuba: Strach: narzędzie przemocy w rękach terrorystów. -Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017.
 6. Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa polityczna i prawna. - Warszawa: Difin, 2013.  
 7. Grotowicz Viktor: Terroryzm w Europie Zachodniej: w imię narodu i lepszej sprawy. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 8. Guła Przemysław, Jałoszyński Kuba, Tarnawski Paweł: Medyczne skutki terroryzmu. -Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.
 9. Hall Benjamin: ISIS: Państwo Islamskie. -Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2015.
 10. Hołyst Brunon: Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego. -Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 11. Hołyst Brunon: Determinanty społeczne i kulturowe. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018.
 12. Hołyst Brunon: Terroryzm. T 1.- Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009.
 13. Hołyst Brunon: Terroryzm. T 2.- Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009.
 14. Horgan John: Psychologia terroryzmu.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 15. Jałoszyński Kuba i in.: Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce: organizacja, zadania, uzbrojenie i wyposażenie.- Warszawa: Bellona: Melanż, 2019.
 16. Lasota Małgorzata, Grenda Bogdan: Arena samobójców: wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego.- Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2017.
 17. Litwinienko Aleksander, Felsztinski Jurij: Wysadzić Rosję. -Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2007.
 18. Międzynarodowe oblicza terroryzmu: ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Tomasza Domańskiego.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 19. Olender Daria: Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego: wybrane problemy. -Warszawa: Difin, 2017.
 20. Paglen Trevor, Thompson A.C.: Tajne loty CIA: kulisy wojny z terroryzmem. - Warszawa: Muza, 2007.  
 21. Pisano Isabel: Ja, terrorysta!: rozmowy ze współczesnym katem. - Warszawa: Wydawnictwo "Wołoszański", cop. 2005.
 22. Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem /redakcja naukowa Piotr Herbowski, Dominika Słapczyńska, Dariusz Jagiełło.- Warszawa: Difin, 2017.
 23. Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Jarosław Stelmach.- Warszawa: Difin, 2016.
 24. Rękawek Kacper: Człowiek z małą bombą: o terroryzmie i terrorystach. -Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2017.
 25. Rohoziński Jerzy: Narodziny globalnego dżihadu. -Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, cop.2017.
 26. Sterling Claire: Sieć terroru: prawda o międzynarodowym terroryzmie. - Warszawa: "Głos", 1990.
 27. Szlachter Damian: Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej: nowy impuls. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.  
 28. Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Bogdan Panek, Roman Stawicki. - Warszawa: Difin, 2018.
 29. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. - Ruda Śląska ; Tychy: "Maternus Media", cop. 2004  
 30. Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Aneta Nowakowska-Krystman, Waldemar Zubrzycki, Piotr Daniluk, Ewa Mazur-Cieślik. -Warszawa: Difin, 2015
 31. Terroryzm wczoraj i dziś: księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas /redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka.- Warszawa: Difin, 2015.
 32. Townshend Charles: Terroryzm.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 33. Wejkszner Artur: Globalna sieć Al-Kaidy: nowe państwo islamskie?.- Warszawa: Difin, 2017.
 34. Wojciechowski Sebastian: Zrozumieć współczesny terroryzm: wybrane aspekty fenomenu. -Warszawa: Difin, 2017.
 35. Zimny Maciej: Terroryzm samobójczy: fakty, geneza, analiza.- Warszawa: Difin, 2017.
 36. Żuber Marian: Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej.- Warszawa: Difin, 2015.

Artykuły z książek

 1. Bajerowski Tomasz, Kowalczyk Anna: Prognozowanie (typowanie) lokalizacji zdarzeń z wykorzystaniem zasad ekonomii menadżerskiej // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa: Difin, 2011. –S. 161-166  
 2. Borkowski Jan: Terroryzm // W: Borkowski Jan: Socjologia i psychologia społeczna: zarys wykładu. -Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003.-S. 308-316.
 3. Czubiński Antoni: Woja z terroryzmem w świecie // W: Czubiński Antoni: Historia powszechna XX wieku.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2003. –S. 751-754
 4. Czy terroryzm jest "bezsensownym aktem przemocy, którego dopuszczają się obłąkani fanatycy"? // W: Zimbardo P.: Psychologia: kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko. - S. 109-113
 5. Hołyst Brunon: Akty terrorystyczne // W: Hołyst Brunon: Kryminalistyka.- Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. –S. 89-103
 6. Hołyst Brunon: Czynniki determinujące terroryzm // W: Hołyst Brunon: Zagrożenia ładu społecznego. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. –S. 340-345
 7. Hołyst Brunon: Terroryzm we współczesnym świecie // W: Hołyst Brunon: Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. –S. 271-291
 8. Piasecka Paulina: Zwalczanie terroryzmu wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej // W: :Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa: Difin, 2011. –S. 361-371
 9. Szczuciński Grzegorz: Finansowanie terroryzmu i jego zwalczanie w Polsce – wybrane aspekty // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa: Difin, 2011. –S. 273-291.
 10. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa // W: Nowak Eugeniusz: Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. -Warszawa: Difin, 2011. –S. 137-146.  

Artykuły z czasopism

 1. Bilewicz Michał: Gotowi na Abu Ghraib // Charaktery.- 2007, nr 4, s. 36-38
 2. Garstka Tomasz: Jak rozmawiać z uczniami o zagrożeniach // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 52-54, 56
 3. Golec Agnieszka: Nieustępliwa elastyczność // Charaktery.- 2005, nr 2, s. 38-39
 4. Kozłowski Paweł: Terroryzm czasu globalizacji // Nowa Szkoła.- 2001, nr 10, s. 42-43
 5. Nowak Katarzyna: Siła oddziaływania przekazu wizualnego. Cz. 2 // Remedium.- 2019, nr 1, s. 2-4
 6. Szymborski Krzysztof: Terrorysta po Harvardzie // Charaktery.- 2009, nr 5, s. 54-56
 7. Wosińska Wilhelmina; terror z komputerów // Charaktery.- 2005, nr 7, s. 25-26
 8. Wosińska Wilhelmina: Zabiję i pójdę do nieba // Charaktery.- 2005, nr 5, s 44-46
 9. Zawadzka Małgorzata: Terroryzm: scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 5, s. 10