Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Technologie informacyjno - komunikacyjne w edukacji

(Zestawienie bibliograficzne wyborze)

 

 

HASŁA: Internet – stosowanie- nauczanie

               Nauczanie- metody

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Borawska-Kalbarczyk Katarzyna: Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015
 2. Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015  
 3. Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
 4. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016
 5. Gajda Janusz: Media w edukacji. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 6. Grzejszczyk Elżbieta: Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2007
 7. Huk Tomasz: Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
 8. Lorens Roman: Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie w e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydaw. szkolne PWN, 2011
 9. Morbitzer, Janusz: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007  
 10. Penkowska, Grażyna: Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
 11. Pezda Aleksandra: Koniec epoki kredy. - Warszawa : Agora, 2011 
 12. Pitler Howard: Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
 13. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Warszawa : w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, 2014
 14. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008
 15. Topol, Paweł: Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013  
 16. Wybrane zagadnienia e-edukacji / praca pod red. Leszka Rudaka. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2009

 

Artykuły z czasopism

 1. Basaj Hanna: Blendspace - platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów // Meritum.- 2013, nr 4, s. 104-106
 2. Basaj Hanna: LearningApps – bezpłatna platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów // Meritum.- 2013, nr 4, s. 94-96
 3. Basaj Hanna: Narzędzia TIK do wspierania pracy i współpracy samorządów szkolnych // Meritum. -2012, nr 2, s. 63-64
 4. Borowiecka Agnieszka, Boryczka Bożena: Tworzenie zasobów edukacyjnych w Internecie // Meritum.- 2014, nr 1, s. 64-73
 5. Boryczka Bożena: Aplikacje Web 2.0 wspierające zarządzanie projektami szkolnymi i pracą grupową // Meritum.- 2013, nr 4, s. 107-113
 6. Boryczka Bożena: PoTIKaj… poczytaj, czyli jak za pomocą nowych technologii wspierać czytelnictwo // Meritum.- 2016, nr 2, s. 82-89
 7. Breguła Izabela: Wykorzystanie aplikacji multimedialnych na zajęciach edukacyjnych // Życie Szkoły. – 2018, nr 2, s. 2-7
 8. Czechowska Zyta, Majkowska Jolanta: Dlaczego TIK w szkole specjalnej? // Meritum.- 2016, nr 4, s. 26-42
 9. Czechowska Zyta, Majkowska Jolanta: Tabletowe wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Meritum.- 2016, nr 4, s. 68-83
 10. Gajek Elżbieta: Komputerowe wspomaganie uczenia się i nauczania języków obcych // Meritum. – 2010, nr 1, s. 53-59
 11. Gregorczyk Grażyna: Nauczyciel wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego Czyli jaki powinien być cyberbelfer // Meritum.- 2013, nr 4, s. 17-21
 12. Gregorczyk Grażyna: Uczniowie niesłyszący lub słabosłyszący także mogą uczyć się programowania! // Meritum.- 2016, nr 4, s. 49-51
 13. Grzegory Anna: Wykorzystanie TIK w pracy szkolnego logopedy // Meritum. -2016, nr 4, s. 43-48
 14. Janczak Dorota: BYOD w szkole - BY Odkrywać e-dukację // Meritum. - 2013, nr 4, s. 34-37
 15. Jaskuła Sylwia: Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współczesnych nauczycieli // Meritum.- 2014, nr 2, s. 30-35
 16. Kędracka – Feldman Ewa: Przyszłość TIK w edukacji // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 2, s. 48-51
 17. Moczydłowska Iwona: Cyfrowy piórnik nauczyciela historii // Meritum.- 2016, nr 3, s. 96-104
 18. Okuniewska Jolanta: Zarządzanie awatarową klasą // Meritum.- 2013, nr 4, s. 78-81
 19. Olędzka Katarzyna, Jochemczyk Wanda: Czego uczymy się, programując? Refleksje o nauczaniu programowania w szkole podstawowej // Meritum.- 2014, nr 3, s. 82-88
 20. Ostarek Ewa: Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy // Życie Szkoły. -2018, nr 4, s, 38-42
 21. Palka Ewa: Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQust // Język Polski w Gimnazjum.- 2016/2017, nr 1, s. 21-34
 22. Palka Ewa: Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem// Język Polski w Gimnazjum.-2015/2016, nr 1, s. 3762
 23. Palka Ewa: E lektury w kształceniu polonistycznym // Język Polski w Gimnazjum.- 2014/2015, nr 2, s. 24-35
 24. Palka Ewa: Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps. org. Cz.1 // Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 23-45
 25. Palka Ewa: Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu narzędzi Hot Potatoes // Język Polski w Gimnazjum.-2014/2015, nr 1, s. 58-70
 26. Palka Ewa: Program Audacity jako narzędzie dydaktyczne // Język Polski w Gimnazjum.- 2013/2014, nr 4, s. 69-84
 27. Palka Ewa: Program graficzny GIMP jako narzędzie dydaktyczne // Język Polski w Gimnazjum.- 2013/2014, nr 1, s.44-61
 28. Pokrzycka Lidia: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania // Nowa Szkoła.- 2017, nr, 5, s. 45-48
 29. Pryłowska – Nowak Elżbieta: Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych? // Meritum.- 38-43
 30. Rogers Laurence, Twidle John: Wyzwanie włączenia TIK w pracę innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych // Meritum.- 2013, nr 4, s. 56-64
 31. Skibiński Marian: Programy komputerowe jako pomoc w nauczaniu dziecka autystycznego – doświadczenia i propozycje // Meritum. -2016, nr 4, s. 52-55
 32. Tyl Marzena: Narzędzia TIK? Obecne! // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, s. 5-7
 33. Urbaniak Anna: TIK w pracy bibliotekarza // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 7, s, 78-80
 34. Zaborniak Marlena: TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych // Meritum.- 2017, nr 1, s. 112-117
 35. Zając Dorota: Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza? // Życie Szkoły.- 2017, nr 6, s. 6-9
 36. Zaród Marcin: Dyrektorze, pobujaj w chmurze // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 38-40
 37. Zaród Marcin: TIK nie gryzie // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 1, s. 54-58
 38. Zaród Marcin: Wykorzystanie TIK na lekcjach // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 3, s. 43-47
 39. Zioło – Pużak Karolina: Aplikacje edukacyjne // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 7, s. 44-47