Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Wydział Informacyjno -

Bibliograficzny

Kreatywność w nauczaniu

 

Hasło: Myślenie twórcze

Wydawnictwa zwarte

 1. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008  
 2. Baranowska-Jojko Ewa: Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. -Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016
 3. Biela, Agnieszka: Trening kreatywności : jak pobudzić twórcze myślenie. -Warszawa : Edgard, 2015  
 4. Bieluga Krystyna: Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009  
 5. Bonar Jolanta: Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
 6. Brausem Martina: Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
 7. Chybicka Aneta: Outside the box : jak myśleć i działać kreatywnie. -Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.- 2017
 8. Chybicka Aneta: Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 9. Ciosek Marianna.: Proces rozwiązywania zadania na różnych poziomach wiedzy i doświadczenia matematycznego, 2005  
 10. Czelakowska Danuta: Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 11. Czelakowska Danuta J.: Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005  
 12. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / Bronisława Dymara red. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
 13. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005  
 14. Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. Ewy Szatan i Doroty Bronk.- Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008  
 15. Gribble David: Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia.- Kraków : "Impuls", 2005  
 16. Jąder Mariola: Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008  
 17. Jąder Mariola: Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007    
 18. Józefowski Eugeniusz: Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce. -Warszaw : Difin, 2017  
 19. Kamińska Dorota: Jak bawić się i uczyć z pasją? : zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi. -Kraków : CEBP 24.12, 2017  
 20. Kapłon Małgorzata: Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006  
 21. Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność / pod red. Roberta Domania.- Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2006  
 22. Kędra Marzena: Razem z dzieckiem. -Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014  
 23. Kisiel Mirosław: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. -Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007
 24. Klimkiewicz Danuta: Trening twórczego myślenia. Cz. 2. -Kraków : "Skrzat", 2015
 25. Krzywoń Danuta: Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. -Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008
 26. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska.- Kraków : "Impuls", 2004
 27. Kubiczek Bożena: Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?.- Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2007
 28. Kuszak Kinga: Dziecko samodzielne w szkole : empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności.- Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, cop.2008
 29. Laskowska Joanna: Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  
 30. Mason John: Matematyczne myślenie. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
 31. Murzyn Andrzej: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
 32. Olczak Małgorzata: Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009  
 33. Płóciennik Elżbieta: Mądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania. -Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018  
 34. Płóciennik Elżbieta: Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016  
 35. Płóciennik Elżbieta: Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć dla młodzieży.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016  
 36. Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej.- Kraków : "Impuls", 2005  
 37. Robinson Ken: Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację. -Kraków : Wydawnictwo Element, 2015
 38. Sajdak Anna: Edukacja kreatywna.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008
 39. Schilling Dianne: Jak wykształcić inteligencję emocjonalną: 50 pomysłów ćwiczeń : poziom ponadpodstawowy.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009  
 40. Sternberg Robert J.: Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
 41. Szmidt, Krzysztof J.: Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017  
 42. Szmidt Krzysztof J.: Szkice do pedagogiki twórczości.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001
 43. Stawinoga Renata: Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 
 44. Strzelczak Elżbieta: Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas III.- Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2002 
 45. Świstak Aleksandra: Zabawy z ryżem : edukacyjne zabawy rozwijające kreatywność i integrację sensoryczną.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015
 46. Twórczość dzieci we wczesnej edukacji / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2005   
 47. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch.. -Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2004  
 48. Wojnowska Monika: Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  
 49. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: teoria i praktyka: praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008
 50. Zdolności, talent, twórczość. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

Artykuły z czasopism

 1. Baj Agata: Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? // Życie Szkoły.- 2010, nr 2, s. 27-31
 2. Bukowińska Agnieszka: Kierunek kreatywność: rozwijamy twórcze postawy u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 18-20
 3. Cygan Barbara: Kreatywność w pracy nauczyciela // Życie Szkoły.- 2011, nr 11, s. 14-17
 4. Czelakowska Danuta: O kreatywności uczniów // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 530-534
 5. Fazlagić Jan: Wspieranie kreatywności uczniów: wyzwanie dla polskiego systemu oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 24-27
 6. Jankowska Maria: Jak wychować twórcze dziecko // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 7, s. 5-14
 7. Jaroszewski Marcin: Kreatywność z wyboru // Remedium.- 2016, nr 7/8, s. 54-56
 8. Jaroszewski Marcin: Metafory w pracy warsztatowej z grupą // Remedium. - 2018, nr 5, s. 18-20
 9. Jewdokimow Marcin: Kreatywność w szkole // Remedium.- 2013, nr 12, s. 1-3
 10. Just Monika: Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 43-48
 11. Just Monika: Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba: o niedocenionych technikach rozwijania kreatywności dzieci // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25
 12. Kapica Gabriela: Enigmistyczny trening twórczości // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 5-9
 13. Kalbarczyk Anna: Bawię się sztuką : kreatywnie, czyli twórczo. [Temat: Wariacje z literą. Zabawa z kompozycją na obu stronach kartki.] // Życie Szkoły. - 2018, nr 10, s. 12-16
 14. Kapica Gabriela: Zabawa zwiastunem kreatywności // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 195-201.
 15. Karwowski Maciej: Jesteśmy mniej twórczy ? // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 3, s. 70-71
 16. Karwowski Maciej: Kreatywny czy niegrzeczny? // Psychologia w Szkole.- 2010, nr 1, s. 70-77
 17. Karwowski Maciej: Oblicza uczniowskiej kreatywności // Psychologia w Szkole.- 2009, nr 4, s. 5-15
 18. Karwowski Maciej: Pogoda na twórczość w szkole // Psychologia w Szkole.- 2009, nr 3, s. 98-103
 19. Kałuba-Korczak Anna: Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwencjonalne myślenie i działanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s.59-61
 20. Kondrat Dorota : Myślenie twórcze // Remedium.- 2006, nr 5, s. 8-9
 21. Kondrat Dorota : Myślenie twórcze. Cz. 2 // Remedium.- 2006, nr 7/8, s. 14-15
 22. Kondrat Dorota: Trening twórczości-warsztaty. Cz. 1 // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 52-53
 23. Kondrat Dorota : Warsztaty twórcze. Cz. 2. // Remedium. – 2007, nr 4, s. 8-9
 24. Kondrat Dorota : Warsztaty twórczości. Cz. 3. // Remedium. – 2007, nr 7, s. 10-11
 25. Kondrat Dorota : Warsztaty twórczości - ćwiczenia językowe. Cz. 4 // Remedium.- 2007, nr 12, s. 10-11
 26. Ledzińska Maria: Twórca w świecie techniki // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 28-36
 27. Łopata Andrzej: O sztuce wyzwalania kreatywności i jej pomiarze // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 75-89
 28. Łuba Małgorzata: Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 28-32
 29. Michalak Renata: Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17
 30. Misiorna Elżbieta:  Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10
 31. Nowak Małgorzata: Moc myślenia wizualnego // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 24-27
 32. Ostarek Ewa: Mapy marzeń // Życie Szkoły. - 2018, nr 10, s. 22-24
 33. Piotrowski Krzysztof T.: To kreatywność, nie wygłupy // Psychologia w Szkole.- 2009, nr 3, s. 91-97
 34. Raźniak Aleksandra: Myślenie dziecka // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-19.
 35. Sidoruk-Sołoducha Renata: Myślenie wizualne z TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych // W Cyfrowej Szkole. - 2019, nr 2, s. 22-27
 36. Sikora Kalina: Kreatywność bibliotekarza w pracy z czytelnikiem o specjalnych potrzebach // Poradnik Bibliotekarza.- 2018, nr 3, s. 12-14
 37. Sommerfeldt Aleksandra: Odyseja umysłu // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 32-39
 38. Szmidt Krzysztof J.: Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, czyli jak celowo, systematycznie i profesjonalnie nauczać twórczości // Meritum. - 2013, nr 3, s. 57-61
 39. Tadeusz Ewa: Kreatywny nauczyciel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 48-49
 40. Zawadzki Michał: Przede wszystkim trzeba wiedzieć, dlaczego // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 29-33

Opracowała:

Agnieszka Kołodziejska