Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Brudniak Alina: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym: podręcznik dla studentów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 2. Dla mądrego nic trudnego: łamigłówki przyrodnicze / [autorzy zadań: Maryla Wielgo-Pskiet ; ilustracje Kamil Pruszyński] ; Mensa Polska.- Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2018
 3. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Basińska [et al.].- Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2013
 4. Ekologiczny projekt w kompetentnej szkole, czyli O szkolnych projektach ochrony lokalnej przyrody realizowanych w ramach kampanii "Szkoły dla przyrody" / pod red. Marka Kaczmarzyka.- Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2010
 5. Golanko Jolanta, Skirmuntt Grażyna, Poziomek Urszula: Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik metodyczny. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]
 6. Grygier Urszula, Jancarz-Łanczkowska Beata, Piotrowski Krzystzof T.: Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
 7. Nauczanie przyrody : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa.- Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2005
 8. Stasica Jadwiga: Przyroda : "160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I - III". - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
 9. Walter Gisela: Ogień. - Kielce : "Jedność", 2004
 10. Walter Gisela: Powietrze.- Kielce : "Jedność", 2004
 11. Walter Gisela: Ziemia.- Kielce : "Jedność", 2004

 

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Bukowińska Agnieszka: Odkrywamy tajemnice kwiatów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 20-22
 2. Cieśla Jarosław:   Z przyrodą za pan brat // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 124-125.
 3. Jakubowska Alina: Drzewa nie umierają: rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości niemogące powstać w żaden inny sposób // Życie Szkoły.- 2015, nr 9, s. 36-40.
 4. Jakubowska Alina: Dziecko w roli ambasadora tytularnego polskiej przyrody // Życie Szkoły.- 2017, nr 6, s. 38-43
 5. Jakubowska Alina: Na barwnym kiermaszu listopadowych rozmaitości // Życie Szkoły. -2017, nr 9, s. 33-38
 6. Jakubowska Alina: Na słońce i na deszcz // Życie Szkoły.- 2014, nr 7, s. 28-30
 7. Jakubowska Alina: Nasz wspaniały bocian biały: scenariusze zajęć dla klas I-III // Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 33-37
 8. Jakubowska Alina: Niby to samo, a efekt inny // Życie Szkoły.- 2014, nr 6, s. 32-34
 9. Jakubowska Alina: Odkrywamy tajemnice roślin // Życie Szkoły.- 2014, nr 4, s. 40-42
 10. Jakubowska Alina: Przyroda niejedno ma imię.. // Życie Szkoły.- 2017, nr 5, s. 38-40
 11. Jakubowska Alina: Przyrodnicze zabawy: u dzieci w młodszym wieku szkolnym // Życie Szkoły. - 2016, nr 3, s. 40-43
 12. Jakubowska Alina: Tajemnice soli // Życie Szkoły.- 2015, nr 4, s. 42-47.
 13. Jakubowska Alina: W dziecięcym instytucie meteorologii // Życie Szkoły.- 2014, nr 2, s. 32-34
 14. Jakubowska Alina: W jesiennym lesie // Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s.33-36
 15. Jakubowska Alina: W krainie płazów: proponowany temat Dnia Aktywności w kl. III// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 35-38
 16. Jeśko-Doręgowska Małgorzata: Wędrówka kropli wody w przyrodzie // Życie Szkoły.- 2014, nr 3, s. 30-32
 17. Klichowska Anna: Bioinspirowana edukacja dziecka // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 1, s. 81-93
 18. Korczewska Aleksandra, Kozubek Joanna: Przedszkolak i prognoza pogody: materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 11-14
 19. Korczewska Elżbieta, Kozubek Joanna: Przedszkolak poznaje rośliny i zwierzęta: materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 3, 10-12, 14
 20. Korczewska Aleksandra, Kozubek Joanna: Zmiany w życiu roślin i zwierząt: materiały do realizacji podstawy programowej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 10-12
 21. Kozłowska Beata: Odkrywamy świat przyrody: projekt ,,Koń" // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 83-89
 22. Marewska Halina: Opis jesiennego bukietu: scenariusz zajęć dla klasy III // Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 37-39
 23. Michniuk Anna: Co grozi Bałtykowi? // Życie Szkoły.- 2015, nr 4, s. 38-39
 24. Mól Bogusław: Badamy przyrodę: propozycja zajęć dla klasy III // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 26-27
 25. Paradowski Mateusz: Aplikacje przyrodnicze, które warto zabrać ze sobą do szkoły. - Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2. Dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", s. 15-17
 26. Pejkowska Agnieszka: Rok Rzeki Wisły. Scenariusz zajęć dla dzieci młodszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 3, s. 35-37
 27. Ruszkowska Małgorzata: Edukacja przyrodnicza: cele, zalety i garść pomysłów na ciekawe zajęcia // Życie Szkoły. -2017, nr 4, s. 10-12
 28. Stępniak Ewelina: My, ekoludki: scenariusz zajęć dzieci czteroletnich z zakresu edukacji przyrodniczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 11-15
 29. Suska Aleksandra, Stolarczyk Milena: Outdoor education jako innowacyjne podejście w edukacji przyrodniczo-ekologicznej // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 4, s. 22-29.
 30. Trojańska Katarzyna: STEAM-owe lekcje // Meritum. - 2018, nr 4, s. 8-14
 31. Winczewski Piotr:   Poznajemy życie motyli: zabawy ruchowe // Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s.34-36.