Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Tolerancja

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Górniewicz Józef: Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia // Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001
 2. Konarzewska Anna: Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. -Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019
 3. Mądre bajki z całego świata: książeczka edukacyjna. Edycja 3.- Warszawa : Kulczyk Foundation, [2017]
 4. Nilsson Per: Inny niż wszyscy : opowiadanie o chłopcu, który chce wiedzieć, czy jest normalny. -Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2017
 5. Rudek Iwona: Od niechęci do akceptacji: o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

 

 

Artykuły z książek

 1. Siegień – Matyjewicz Alicja: Tolerancja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch].- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007.- S. 696-699.

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Bazaniak Joanna:  Wychowanie do tolerancji // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-19
 2. Czernicka Justyna: Brzydula: spektakl poświęcony kwestii przemocy i tolerancji : na motywach "Iwony, Księżniczki Burgunda" Witolda Gombrowicza // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 30-33.
 3. Ippoldt Lidia: Tolerancyjnie przez życie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o postawie tolerancji // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 10. Dod. "Biblioterapia w szkole", s. 26-27
 4. Godlewska Aleksandra: Inny nie znaczy gorszy // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 43-45
 5. Hamer Hanna: Korzyści z tolerancji // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 95-97
 6. Harasimik Agnieszka: Komputer na lekcjach... o tolerancji // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 84-92.
 7. Hulewska Aleksandra: Trudna lekcja tolerancji // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 65-72
 8. Kiełczewska Anna: Dzień Dziwaka 7 stycznia - scenariusz lekcji bibliotecznej // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2019, nr 23, s. 15-16
 9. Kiełczewska Anna: Dzień Tolerancji 16 listopada – scenariusz // Nowoczesna Biblioteka 3.0. - 2019, nr 22, s. 8-9
 10. Kołodziejczyk Joanna: Moje spotkanie z niepełnosprawnym // Życie Szkoły // 2006, nr 10, s. 36-38
 11. Krajewska Agata: Inny nie znaczy gorszy - tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 10
 12. Młynarczuk Anna, Mariusz M. Sokołowski: Ze sobą, a nie obok siebie: (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 11-14.
 13. Molenda-Bieniecka Jolanta: Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, dod. ,,Biblioterapia w szkole'' s. 15-16
 14. Raczkowska Jadwiga: Uczenie tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 25-30.
 15. Rakowska Bożena: Z tolerancją na ty // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-33
 16. Sabiłło Anna: Na nowym lądzie : zajęcia z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 10. Dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 22-23
 17. Słowikowska Teresa: Ważne słowo : tolerancja (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s.37-40
 18. Sobczyńska Ewa: Wizyta Komara: przedstawienie pacynkowe o tolerancji // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 3, s. 47-49
 19. Staręga Adrianna: Młoda nietolerancja // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 21-22
 20. Szczepankiewicz-Battek Joanna: Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28
 21. Szewetowska Katarzyna: Tolerancja jako treść w procesach socjalizacji i wychowanie // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 39-47
 22. Szewetowska Katarzyna: Tolerancja- zjawisko społeczne czy postawa? // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 5, s. 50-53
 23. Szymczak – Ryczel Joanna: Inny nie znaczy gorszy // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 10, s. 20-21.
 24. Tadeusz Marzena: Inni to także my : program na rzecz tolerancji // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, s. 20-23
 25. Tobiacelli Anna:   Wychowanie ku tolerancji // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 19-20.
 26. Tobolska Urszula: Tolerancja: jestem taki sam jak ty, czy może inny? // Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 1, 36-39
 27. Tobolska Urszula: Tolerancja : jestem taki sam jak ty, czy może inny?, cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 2, s. 35-37
 28. Troc-Rezaiguia Magalena: Francja krajem tolerancji wobec cudzoziemców? // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3/4, s. 25-28
 29. Trojan Elżbieta: Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze: zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7/8, s. 48-51
 30. Warmuz-Warmuzińska Ewa: Filmowa lekcja tolerancji // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 76-77
 31. Wlazły Danuta: Tolerancja (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 20
 32. Żółtowski Dariusz: Różnice międzykulturowe. Tolerancja w ponowoczesnej szkole // Język Polski w Gimnazjum. - 2018/2019, nr 4, s. 44-56

 

 

Dokumenty audiowizualne

 1. Tolerancja [DVD]. -Nadarzyn : Lissner Studio, [2010]