Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 Krzysztof Kamil Baczynski fot. Twitter Instytut Pamieci Narodowej

 

 

Krzysztof Kamil Baczyński

 

 

 

Bibliografia przedmiotu

 1. Lisowski Zbigniew: Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. - Warszawa: Wydaw. Naukowe "Semper", cop, 2008.
 2. Nowacka Irena: Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. -Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003.
 3. Święch Jerzy: Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. -Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 4. Żołnierz, poeta, czasu kurz: wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. Kraków: Wydaw. Literackie, 1967.

 

 

Artykuły z książek

 1. Balcerzan Edward: Poezja kontynuacji: Krzysztof Kamil Baczyński // W: Balcerzan Edward: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.-S. 168-184.
 2. Burkot Stanisław: Poezja w latach 1939-1945 // W: Burkot Stanisław: Literatura polska w latach 1939-1989. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. -S. 38-44.
 3. Burkot Stanisław: Krzysztof Kamil Baczyński // W: Burkot Stanisław: Spotkania z poezją współczesną.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogczne, 1977.- S. 13-33.
 4. Jarzębski Jerzy: Na progu nieskończoności. Baczyńskiego mistyka wyboru // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997.-S. 287-303.
 5. Krzysztof Kamil Baczyński // W: O poetach i pisarzach inaczej / Jolanta Borkowska [et al.].- Płock : "Korepetytor" M. Gałczyński, 2001. –S. 11-13.
 6. Stabro Stanisław: Krzysztof Kamil Baczyński // W: Literatura współczesna (1939-1956) / [red. Anna Skoczek; aut. Tadeusz Bujnicki et al.].- Bochnia [etc.]: "SMS", [2005]. –S. 163-180.
 7. Wyka Kazimierz: [O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego] // W: O literaturze polskiej: materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Zdzisław Makowiecki.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.- S. 93-97.
 8. Wyka Marta: Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // W: Autorzy naszych lektur: szkice o pisarach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.- S. 131-139.

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Gronek Barbara: Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 47-55.
 2. Jachimczak Barbara: "Niebo złote ci otworzę..." : montaż poetycko-muzyczny w pięćdziesięciolecie śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 9, s. 9-11.
 3. Jędrych Karolina: ...Zmieniła się skóra świata : Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Piosenka" i "Elegia o... [chłopcu polskim]” // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 3, s. 38-44.
 4. Legeżyńska Anna: Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 4-8
 5. Niklewicz Beata: Gdy krąg interpretacji się zaciska... Gimnazjalista wobec poezji K. K. Baczyńskiego // Język Polski w Gimnazjum.- 2009/2010, nr 3, s. 73-80.
 6. Paziak Paweł: RĘKA błogosławi i zabija - o konotacjach semantycznych ręki i dłoni w poezji K. K. Baczyńskiego // Poradnik Językowy. - 2002, nr 5, s. 38-45
 7. Ratyna Małgorzata: Poeci pokolenia Kolumbów. Poranek poetycki // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, s. 24-25
 8. Tomczak Teresa, Kular Marianna: Żołnierz, poeta, czasu kurz : montaż poetycko-muzyczny o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego // Biblioteka w Szkole.- 2001, nr 1, s. 11-12.