Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Andrzejewski Marek: Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2007
 2. Czajkowski Kazimierz: Wychowanie zespołowe w domach dziecka. -Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 3. Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych. -Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 4. Falk Judit: Relacja dorosły-dziecko w opiece zastępczej. -Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina : "Żak", 1999.
 5. Filipczuk Halina: Dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej. - Warszawa : "Nasza Księgarnia ", 1988.
 6. Helios Joanna, Jedlecka Wioletta: Przemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej. -Warszawa: Difin, 2020.
 7. Korczak Janusz: Jak kochać dziecko. -Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1993
 8. Kozak Stanisław: Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka. -Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986
 9. Łopatkowa Maria: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 10. Łopatkowa Maria: Samotność dziecka. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989
 11. Milewska Barbara: Losy wychowanków domu małego dziecka.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 12. Raczkowska Jadwiga: Wychowanie w domu dziecka. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 13. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2011.
 14. Zaburzenia zachowania u dzieci: teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.).- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

Artykuły z czasopism

 1. Arczewska Magdalena: Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 8-15.
 2. Bieńko Mariola: Proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Cz. 1 / Mariola Bieńko.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 15-22.
 3. Bieńko Mariola: Proces usamodzielniania wychowanków Domów Dziecka .Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006 nr 5 s. 21-30.
 4. Chudnicki Andrzej: Samoocena wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2005, nr 6, s. 40-43.
 5. Cierpioł Bożena: Czy dom dziecka może stać się ośrodkiem wsparcia rodziny // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 19-21.
 6. Cierpioł Bożena: Problemy Domu Dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006 nr 10 s. 38-39.
 7. Czyż Elżbieta: Bliżej rodziny - Domy Dziecka przed i po reformie // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 6-8.
 8. Kaczmarek Mirosław: Dekada przekształceń domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 11-22.
 9. Kiwer Katarzyna: Zespół interdyscyplinarny w Domu Dziecka //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 44 – 51.
 10. Klimek Lilianna: Obraz własnej osoby wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008 nr 4 s. 32-36.
 11. Kożuchowska Maria: Fazy pobytu w Domu Dziecka // Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 62-63.
 12. Meissner-Łozińska Justyna: Problemy egzystencjalne młodzieży wychowującej się w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 23-31.
 13. Mickiewicz-Stopa Kinga: Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - perspektywa umieszczania dziecka w rodzinie i jego kontaktu z rodzicami biologicznymi // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 44-53.
 14. Milewska Barbara: Rozwój psychoruchowy wychowanków Domu Dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006 nr 9 s. 33-38.
 15. Plewka Magdalena: W rodzinnym domu dziecka // Edukacja i Dialog. - 2006 nr 6 s. 68-72.
 16. Polkowski Tomasz: Przekształcenie domów dziecka, doświadczenia Towarzystawa ,, Nasz Dom'' // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 11-19.
 17. Popłońska-Szczepkowicz Edyta, Pietrowska Edyta: Moja rodzina // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 29-30.
 18. Sitarczyk Małgorzata: Klimat emo cjonalno - społeczny Domu Dziecka w percepcji wychowanków // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 17-25.
 19. Skudniewska Teresa: Droga ,, ku dorosłości" po latach // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 30-32.
 20. Sobczyńska Karolina: Czy domy dziecka znikną ? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 12 – 15.
 21. Stefaniak Wioleta: Tożsamość dziecka przebywającego w placówce // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 41-43.
 22. Walc Wiesława: O prawach wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 17-24.
 23. Widelska Ewa, Samulewicz-Stawicka Izabela: Usamodzielnianie wychowanków // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007 nr 3 s. 50-52.
 24. Wszołek Jan: Ocena domów dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 10-16.