Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Cyprian Kamil Norwid5

 

 

 

Cyprian Kamil Norwid

 

 

Bibliografia podmiotu

 1. Norwid Cyprian Kamil: Białe kwiaty.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 2. Norwid Cyprian Kamil: Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze. -Warszawa : Czytelnik, 1960.
 3. Norwid Cyprian Kamil: "Gorzki to chleb jest polskość" : wybór myśli politycznych i społecznych. - Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984.
 4. Norwid Cyprian Kamil: Poezja i dobroć: wybór z utworów.- Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981.
 5. Norwid Cyprian Kamil: Poezje. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1986.
 6. Norwid Cyprian Kamil: Pióro. -Warszawa: "Iskry", 1990.
 7. Norwid Cyprian Kamil: Poezja i dobroć: wybór z utworów. -Szczecin: "Glob", 1983.
 8. Norwid Cyprian Kamil: Vade-mecum. -Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza : Pracownie Sztuk Plastycznych, 1984.
 9. Norwid Cyprian Kamil: Wam ja, z góry samemu siebie ruin, mówię: wybór poezji. - Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1989.

 

Bibliografia przedmiotu

 1. Bieńkowska Ewa: Dwie twarze losu : Nietzsche – Norwid. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 2. Cyprian Norwid w nowej szkole / pod red. Romana Doktóra ; Fundacja Norwidowska.- Lublin: Norbertinum, 2005.
 3. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości: analizy i interpretacje: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Makowskiego.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
 4. Gomulicki Juliusz Wiktor: Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości. -Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976
 5. Inglot Mieczysław: Cyprian Norwid. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 6. Inglot Mieczysław: Wyobraźnia poetycka Norwida. -Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988.
 7. Falkowski Stanisław: Gladiator prawdy: Norwid - poeta naszych czasów. -[Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018.
 8. Kasperski Edward: Świat wartości Norwida. -Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe,1981.
 9. Kowalska Aniela: Wiersze Cypriana Kamila Norwida. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 10. Nowe studia o Norwidzie / pod red. Juliusza Wiktora Gomulickiego, Jana Zygmunta Jakubowskiego.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1961.
 11. Piechal Marian: Mit Pigmaliona: rzecz o Norwidzie. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 12. Polańczyk Danuta: Poezje Cypriana Kamila Norwida. -Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002.
 13. Świegocki Kazimierz: Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej. -Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2006.
 14. Trznadel Jacek: Czytanie Norwida : próby. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 15. Witkowska Alina: Wielcy romantycy polscy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. -Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980.
 16. Wyka Kazimierz: Cyprian Norwid: studia, artykuły, recenzje. -Kraków : Wydaw. Literackie, 1989.
 17. Wyka Kazimierz: Norwid w Krakowie. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967

Artykuły z książek

 1. Buś Marek: Cyprian Kamil Norwid // W: Romantyzm. Cz. 2 / [red. Anna Skoczek ; Józef Bachórz et al.].- Bochnia [etc.] : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza; Kraków": Wydawnictwo SMS. –S. 57-102, 329-333.
 2. Kowalczykowa Alina: Cyprian Norwid // W: Kowalczykowa Alina: Romantyzm : nowe spojrzenie. - Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, 2008.-S. 269-275.
 3. Witkowska Alina: Cyprian Norwid // W: Witkowska Alina: Literatura romantyzmu. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. –S. 224-255.

Artykuły z czasopism

 1. Cedro Katarzyna: Fortepian Szopena Cypriana Norwida - to nie musi być trudne! // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 44-58.
 2. Cyran Maria: Don Kichot z Manczy jako kulturotwórczy mit literacki (na przykładzie tekstów Cypriana Kamila Norwida i ilustracji Józefa Wilkonia) // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 4, s. 35-53.
 3. Jachimczak Barbara Wanda: "Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku...", czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-28.
 4. Lachowska Edyta Magdalena: Cyprian Kamil Norwid : test wiedzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 46-47.
 5. Świegocki Kazimierz: Norwid - arystokrata czy jałmużnik? // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 16-20.
 6. Wawrzoła Elżbieta: Norwid współczesny // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 59-69.
 7. Wosińska Joanna: Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 11-16.