Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

Tadeusz Różewicz

 

 

 

Bibliografia podmiotu

 1. Różewicz Tadeusz: Białe małżeństwo : i inne utwory sceniczne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.
 2. Różewicz Tadeusz: Na powierzchni poematu i w środku: nowy wybór wierszy. - Warszawa: "Czytelnik", 1989
 3. Różewicz Tadeusz: Poezja. T. 1. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988
 4. Różewicz Tadeusz: Poezja. T. 2. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988
 5. Różewicz Tadeusz: Poezje zebrane.- Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
 6. Różewicz Tadeusz: Sztuki teatralne. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1972.
 7. Różewicz |Tadeusz: Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1986.
 8. Różewicz Tadeusz: Teatr. T. 2.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 9. Różewicz Tadeusz: Wycieczka do muzeum. - Warszawa: Czytelnik, 1972.

 

 

 

Bibliografia przedmiotu

 1. Burkot Stanisław: Tadeusz Różewicz. -Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 2. Szczukowski Dariusz: Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego. -Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008.
 3. Wyka Kazimierz: Różewicz parokrotnie. -Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

 

 

Artykuły z książek

 1. Balcerzan Edward: Różewicz jako ,,Różewicz” // W: Balcerzan Edward: Śmiech pokoleń - płacz pokoleń. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997.-S. 65-74.
 2. Januszkiewicz Michał: W stronę transcendencji. O poezji Tadeusza Różewicza z lat 1991-1999 // W: Literatura polska 1990-2000. T. 1 /  pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych.- Kraków: "Zielona Sowa", cop. 2002.-S. 137-149.
 3. Jarosiński Zbigniew: Poezja młodych. Tadeusz Różewicz // W: Jarosiński Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. -Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996.-S. 23-25.
 4. Kurska Anna: O „Kartotece rozrzuconej” i jej miejscu w twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza // W: Literatura polska 1990-2000. T. 1 / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych.- Kraków: "Zielona Sowa", cop. 2002.-S.150-176.
 5. Majerski Paweł: Ślady Różewicza (na przykładzie tomów "zawsze fragment.recycling" i "Matka odchodzi" //W: Polska literatura współczesna: interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera.- Goleszów: "Publisher-Innowacje", 2007.- S. 79-94.

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Biała Alina: O "dialogu" rodzajów literackich w twórczości Tadeusza Różewicza // Język Polski w Liceum. - 2000/2001, nr 4, s. 89-98.
 2. Czaplicki Patryk: "Kartoteka" Różewicza/Zadary a teatr wyłączonego środka // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 21-25.
 3. Czyżak Agnieszka: Stary poeta odchodzi // - 2005, nr 5, s. 4-7.
 4. Dębowska-Kępczyk Joanna: Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s. 25-28.
 5. Domańska Hanna: Co znajdziesz, patrząc w przeszłość?: (propozycja metodyczna dla klasy VI) // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 69-80.
 6. Francuz Aleksandra: "Nasze słowa stają się bezdomne". Różewicza operacje na języku poezji // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s. 35-42.
 7. Garncarz Ewelina: Życie i śmierć w czasach zagłady. Wiersze Tadeusza Różewicza - scenariusz lekcji o patronie roku 2021 // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 5, s. 14-15.
 8. Grodecka Ewa: Wbrew sobie i modom. O twórczości Tadeusza Różewicza // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s. 99-103.
 9. Hartmann Bernhard: Ciało, słowo, trauma : dramaturgia Tadeusza Różewicza jako projekt teatralny // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 8-10.
 10. Jachimczak Barbara Wanda: Byli szczęśliwi dawniejsi poeci... scenariusz słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 24-25.
 11. Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 18-24.
 12. Kępiński Piotr: Koniec i początek: o wierszu Tadeusza Różewicza "Taki to mistrz" // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 30-32.
 13. Klukowski Bogdan: Pisarstwo tragizmu i ironii // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 19-22.
 14. Michałowski Piotr: Ciemny odcień bieli // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 25-29.
 15. Nowel Ewa: Szkolne kłopoty z intencją i nowa kartoteka Różewicza // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 1, s. 37-50.
 16. Pińczuk Bogumiła: Odszedł poeta... Scenariusz programu // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 26-29.
 17. Sienkiewicz Barbara: Trzy "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 6-13.
 18. Suwiński Bartosz: Snobizm rozpaczy czy próba ocalenia wartości // Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 47-52.
 19. Szostak Violetta: Uwaga: czytanie boli // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 39-45.
 20. Wysłouch Seweryna: Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 6-11.
 21. Wyspiańska-Soszyńska Olga: Oblicza wojny w wierszach Różewicza // Polonistyka.- 2005, nr 5, s. 53-55.
 22. Wyspiańska-Soszyńska Olga: Wielostronna diagnoza // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 51-52.
 23. Żukowski Tomasz: Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 33-38.