Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Psychologia starzenia się i starości

Święto obchodzone corocznie, ustanowione 14 grudnia 1990r.  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zagadnienia starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawości, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa.

Zestawienie bibliograficzne

Psychologia starzenia się i starości

Znakomity podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii starości:
 - całościowo ujmuje tematykę wieku starszego przewidzianą programem studiów na kierunku psychologia,
 - przybliża problemy psychologiczne osób starszych związane z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego,
 - ukazuje potencjalność człowieka w podeszłym wieku - jego ciągłą zdolność do zmagania się z problemami życia codziennego,

Podręcznik dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny oraz dla profesjonalistów i wolontariuszy wspierających osoby starsze.

Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych Starzy ludzie w Polsce
9 of 11