Światowy Dzień FAS

Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS

Światowy Dzień FAS  

Święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości  -  na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również  na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie tego problemu w skali światowej. 

Zestawienie bibliograficzne na temat FAS znajduje się pod linkiem 

Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS

Wyzwaniem dla współczesnej edukacji jest pojawienie się nowych zaburzeń rozwojowych. W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci z FAS ? ich problemy są niezauważane, co wynika z niskiego poziomu wiedzy na ten temat. W tej sytuacji zdarza się, że nawet jeśli dziecko otrzyma pomoc, to bywa ona nieadekwatna do jego potrzeb, a konsekwencją jest brak efektów pomimo włożonej pracy. Celem publikacji jest pokazanie sytuacji dziecka z FAS w szkole, możliwości pomocy, a także udzielenie wsparcia nauczycielom, którzy w konfrontacji z nowymi wyzwaniami często pozostawieni są sami sobie.

Psychologia uzależnień - alkoholizm Dziecko z FAS w szkole i w domu
3 of 5