Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju

Święto zostało zainicjowane w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Ten specjalny dzień jest okazją do tego,  aby zainteresować uczniów, nauczycieli. lokalne środowisko i władze dzialaniami bibliotek oraz podzielić się swymi pomysłami i problemami.

Zestawienie bibliograficzne

Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju

Zbiór prac z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania polskich i zagranicznych bibliotek szkolnych. Książka przybliża nowe tendencje w rozwoju bibliotek, sposoby ich przekształcania w centra informacji wykorzystujące nowoczesny sprzęt, profesjonalny warsztat informacyjny i stosujące nowoczesne metody pracy. Porusza też problemy współpracy bibliotek szkolnych ze środowiskiem bibliotekarskim i lokalnym oraz ich oferty dla czytelników pełno- i niepełnosprawnych.

Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece
7 of 11