Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece

Święto zostało zainicjowane w 1999r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Ten specjalny dzień jest okazją do tego,  aby zainteresować uczniów, nauczycieli. lokalne środowisko i władze dzialaniami bibliotek oraz podzielić się swymi pomysłami i problemami.

Zestawienie bibliograficzne

Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece

Sieć jest w języku polskim pojęciem wieloznacznym. Wśród jego interpretacji znajdują się m.in.: techniczna (informatyczna), organizacyjna i socjologiczna, które stanowią tło dla rozważań przedstawionych w tej książce. Termin sieć pojawia się dziś w kontekstach technicznym, socjologicznym, informacyjnym, kulturoznawczym, antropologicznym. Ciekawe jest przyjrzenie się, jak w społeczeństwie sieciowym, sieciach społecznych – rzeczywistych i wirtualnych lokują się dziś biblioteki i bibliotekarze. Z tej ciekawości powstała ta książka. Jej celem jest pokazanie choćby w części złożoności relacji, w jakich funkcjonują biblioteki i bibliotekarze na co dzień. Aby dobrze odnaleźć się w rzeczywistości nas otaczającej trzeba tę książkę przeczytać!

Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej
8 of 11