Smaller Default Larger

6 listopada 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie gościliśmy P. Renatę Grabowską, pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku. To już nasze drugie spotkanie z P. Renatą, które poświęcone było biblioterapii. „Biblioterapia w przeciwdziałaniu agresji i złości u dzieci”  - taki temat miały warsztaty prowadzone przez naszego gościa. Uczestnicy spotkania otrzymali wiele materiałów do wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą a także mnóstwo cennych wskazówek. Omówione zostały przykładowe scenariusze zajęć poruszające temat radzenia sobie ze złością oraz literatura, pomocna do wykorzystania w pracy biblioterapeutycznej.