Smaller Default Larger

ROZPORZĄDZENIE MKIDN Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. W SPRAWIE SPOSOBU EWIDENCJI MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Od 5 grudnia 2008 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie o ewidencji materiałów bibliotecznych, które zastąpiło uchylone Rozporządzenie MKiDN z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

Źródło :  Dziennik Ustaw z 20 listopada 2008 Nr 205 poz. 1283.

 


 

 

"Arteterapia"

Czasopismo zawiera materiały merytoryczne na temat zastosowania różnych technik arteterapii w pracy z dziećmi i dorosłymi, zdrowymi i niepełnosprawnymi, scenariusze zajęć i reportaże z praktycznego wykorzystania sztuki w pracy z przedstawicielami rożnych grup społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Biblioteka w Szkole”


Czasopismo nauczycieli bibliotekarzy, miesięcznik  instrukcyjno-metodyczny dla nauczycieli, wydawany od 1991 r. Zawiera scenariusze zajęć, materiały repertuarowe, zestawienia bibliograficzne, materiały wizualne (plakaty okolicznościowe, portrety), przepisy prawne dotyczące oświaty. Czasopismo pomocne przy prowadzeniu biblioteki, realizacji zadań dydaktycznych, umożliwia wymianę doświadczeń związanych z pracą biblioteki.www.bibliotekawszkole.pl

 

 

 

 

 

"Biblioterapeuta"


Kwartalnik metodyczno-informacyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu od 1998 roku. Przeznaczony dla pedagogów, psychologów, nauczycieli. Popularyzuje metodę leczenia książką. Zawiera artykuły z biblioterapii, muzykoterapii, arteterapii dotyczące wykorzystania różnych technik pomocy dzieciom i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

"Poradnik Bibliotekarza”


Czasopismo problemowo-warsztatowe o charakterze popularnym dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, ogólnopolski miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 1949 r. Prezentuje zagadnienia związane z organizacją bibliotek, opracowaniem zbiorów, formami pracy z czytelnikiem. Publikuje scenariusze imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów, konspekty lekcji bibliotecznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne. www.poradnikbibliotekarza.pl

 

 

 

 

„Nowe Książki”

 

Najbardziej znane czasopismo poświęcone nowościom wydawniczym o charakterze popularyzatorskim. Miesięcznik prezentuje głównie recenzje książki literackiej polskiej i obcej oraz humanistycznej i popularnonaukowej. Każdy numer zawiera ok. 100 recenzji i not oraz wkładkę - Kurier Nowości i Zapowiedzi Wydawniczych. Stałym elementem Nowych Książek jest prezentacja sylwetki i dorobku wybitnego pisarza, rozmowa z bohaterem numeru.

 

 

 

 

 

„Bibliotekarz”

 

Miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warszawy.Czasopismo o charakterze fachowym i naukowym, poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa. Prezentuje nowe publikacje fachowe, wyjaśnienia dotyczące prawa bibliotecznego. Ukazuje się od 1929 r. Dostępny online w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

 

 

 

 

 

 

„Przegląd biblioteczny”

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, kwartalnik ukazujący się od 1927 r. Na jego łamach podejmowana  jest problematyka z zakresu organizacji  bibliotek i bibliotekarstwa, roli bibliotek w systemie informacji naukowej, kształcenia bibliotekarzy, współczesnych kierunków rozwoju bibliotekarstwa i działalności dokumentacyjno-informacyjnej, terminologii bibliotecznej, prawodawstwa bibliotecznego. Zawiera recenzje i przeglądy piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, informacje o bieżącej działalności SBP.

 

 

 

 

 

 

„Notes Wydawniczy”

 

Miesięcznik dla  bibliotekarzy, wydawców i księgarzy ukazujący się od 1992 roku.W każdym numerze można znaleźć "listę bestsellerów" Andrzeja Rostockiego, ilustrowaną okładkami najlepiej sprzedawanych w Polsce tytułów, rozmowy ludźmi związanymi z książką, dużo ciekawych recenzji, relacje z krajowych i międzynarodowych targów książki oraz listę nowości wydawniczych.

 

 

 

 

 

 

"Biblioteka szkolne centrum informacji”

Dwumiesięcznik dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół, porusza zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki szkolnej. Informuje o współczesnych tendencjach w zarządzaniu biblioteką, zwraca uwagę m.in. na księgowość w bibliotece, promocję szkoły w działaniach podejmowanych przez bibliotekę szkolną. Zawiera propozycje metodyczne ułatwiające pracę z czytelnikiem. Przybliża zagadnienia prawne dotyczące działalności biblioteki, zawiera informacje o nowościach na rynku wydawniczym.

 

 

 

 

 

 

„Biblioteka - Centrum Informacji”Miesięcznik  podejmujący zagadnienia związane z organizacją pracy, edukacją w centrum, kształceniem bibliotekarzy, wykorzystaniem Internetu, e-learningiem, zjawiskami związanymi z Internetem 2.0, nowymi mediami. Prezentuje wzorcowe centra, pokazuje rozwiązania przyjęte w szkołach, w których istnieje "kącik internetowy".

www.bibliotekawszkole.pl

 

 

 

”Warsztaty bibliotekarskie”

 

Kwartalnik,  czasopismo wydawane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim od 2001 roku, skierowane do nauczycieli i bibliotekarzy różnych typów bibliotek. Porusza problemy związane z pracą zawodową bibliotekarzy. Zamieszcza artykuły dotyczące realizacji ścieżki : Edukacja czytelnicza i medialna. Stałym elementem kwartalnika jest dołączona wkładka o tematyce ekologicznej. Od 2004 roku Warsztaty Bibliotekarskie ukazują się tylko w wersji online .http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

      Normy biblioteczne i bibliograficzne wybór:

 

Tytuł normy

Oznaczenie

Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych.

PN-N-01228:1994

Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna.

PN-EN ISO 2789:2004

Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.

PN-N-01178:1994

Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne.

PN-82/N-01152.00

Opis bibliograficzny. Książki.

PN-82/N-01152.01

Opis bibliograficzny. Książki (Zmiana A1)

PN-N-01152-1/A1:1997

Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.

PN-N-01152-2:1997

Opis bibliograficzny. Dokumenty normalizacyjne.

PN-87/N-01152.03

Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne.

PN-N-01152-5:2001

Opis bibliograficzny. Druki muzyczne.

PN-83/N-01152.06

Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.

PN-85/N-01152.07

Opis bibliograficzny. Stare druki.

PN-N-01152-8:1994

Opis bibliograficzny. Filmy.

PN-N-01152-12:1994

Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.

PN-N-01152-13:2000

Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

PN-85/N-01158

Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.

PN-N-01229:2002

Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne.

PN-N-01230:2001

Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe.

PN-N-01231:2001

Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN).

PN-ISO 2108:1997

Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN).

PN-ISO 3297:2001

 

Pełny wykaz norm znajduje się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

http://www.pkn.pl/