Smaller Default Larger

           Jednym z kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 jest wzmacnianie roli wychowawczej szkoły. Realizując te założenia, dnia 19.10.2017 r. odbyły się zajęcia czytelnicze w oddziałach przedszkolnych 0 a i 0 b w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie, przeprowadzone przez Annę Mieszkowską, pracownika Wydziału Udostępniania Zbiorów z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

          Spotkanie dotyczyło tematu tolerancji i akceptacji inności. Dzieci poznały słonia Elmera – słonia w kratkę, który mimo tego, że wyróżnia się ze stada, ma wielu przyjaciół i tworzy sytuacje sprzyjające integracji grupy. Prowadząca rozmawiała z dziećmi o tym, że jesteśmy równi bez względu na kolor skóry czy pochodzenia.

          Na zakończenie zajęć najmłodsi uczniowie wyklejali kolorowymi kartkami postać słonia Elmera. Dzieci wykazały się „dużą dojrzałością” i zrozumieniem tematu różności, akceptacji wśród ludzi. Bo bycie innym wcale nie oznacza, że jest się gorszym, lecz wyjątkowym. Słoń Elemer sprawił, że czas upłynął wszystkim miło  i twórczo. Z książką zawsze jest świetna zabawa!

                                                                                                                                                                          Ewa Włodarczyk & Anna Mieszkowska