Smaller Default Larger

20 lutego 2018 roku Mirosława Ostrowska, pracownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP w Ciechanowie, odwiedziła grupę OA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z pracą wykonywaną w bibliotece i regułami dotyczącymi poszanowania książek. Maluchy wysłuchały opowiadania "Basia i biblioteka", a na zakończenie zajęć wykonały swoje pierwsze zakładki do książek.