Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

                            Leworęczność/ Lateralizacja

                                                              

 

Hasła : Dziecko - rozwój psychofizyczny

            Leworęczność

            Niepowodzenia szkolne

            Lateralizacja

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Bogdanowicz Marta : Leworęczność u dzieci. - Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1982   M  37.01/.08

2. Brejnak Wojciech : Kocham i wychowuję : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna Adam, 1993   M 37.01/.08

3. Healey Jane : Leworęczność : jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003   M 159.9

4. Krzywoń Danuta : Leworęczność – błąd natury czy dar Boga. - Katowice : Wyd. Librus, 2005    M 159.9

5. Spionek Halina : Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1970    M  159.9

6. Spionek Halina : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985    M  159.9

 

Artykuły z czasopism

 

1. Barczak Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210

2. Bogdanowicz Marta : Organizacja i program zajęć dla dzieci leworęcznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 1, s. 18-23

3. Bogdanowicz Marta : Trudności dziecka leworęcznego // Wychowanie w przedszkolu. - 1989, nr 9,  s. 515-522

4. Grabowska Anna : Diagnoza leworęczności w świetle współczesnych badań nad asymetrią mózgową // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 2, s. 121-137

5. Grabowska Anna : Wpływ wieku, ręczności oraz płci na asymetrię półkul mózgowych człowieka // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 1-2, s. 21-30

6. Jaworska Barbara : Dzieci leworęczne a przewroty // Życie Szkoły. - 1997, nr 10, s. 594-595

7. Leśniak Aneta : Przyczyny i objawy trudności w pisaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 244-248

8. Mausch Joanna, Mausch Karol : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów  wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270

9. Rechnio Beata : Praca z dzieckiem leworęcznym // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 4-6

10. Salamon Dagmara : Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s.19-24

11. Sochacka Krystyna : Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 34-36

12. Szczepkowska Edyta: Zaburzenia procesu lateralizacji // Życie Szkoły.- 2017, nr 5, s. 23-32

13. Tarkowska Irena : Psychopercepcyjne uwarunkowania kompetencji ortograficznej // Życie Szkoły. - 2002, s. 333-340

14. Wojak Wacław : Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22