Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno Bibliograficzny

      Biblioteka Pedagogiczna

           W Ciechanowie

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Hasło : Diagnoza pedagogiczna

 

Wydawnictwa zwarte: 

 

 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły . – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2004  M 37.01/.08
 • Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006   M 376
 • Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005    M 37.01/.08
 • Guziuk-Tkacz, Marta: Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice.  – Warszawa: „Żak”, 2011  M  37.01/.08
 • Jarosz Ewa, Wysocka Ewa : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania. – Warszawa : „Żak”, 2006   M  159.9
 • Niemierko Bolesław : Diagnoza edukacyjna : podręcznik akademicki. – Warszawa : PWN, 2009    M 371.26/.27
 • Skałbania, Barbara : Diagnostyka pedagogiczna: wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: „Impuls”,2005   M  37.01/.08
 • Skałbania, Barbara : Poradnictwo pedagogiczne: przegląd wybranych zagadnień. – Kraków: „Impuls”, 2009   M 37.01/.08
 • Wysocka Ewa : Diagnoza pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania . – Kraków :  „Impuls”, 2013  M 37.01/.08

 

 

Artykuły z czasopism: 

 

 • Bielecki, Robert: Pedagog szkolny: kierunek, oczekiwania, perspektywy // Problemy Opiek.  Wychowawcze. – 2012, nr 6, s. 21-28
 • Boruch, Edyta: Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli // Problemy Opiek.  Wychowawcze.  2010, nr 8, s. 20-25
 • Budziak, Ewa: Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiek.  Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 48-54
 • Dziewięcka, Beata: Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 9, s. 32-36
 • Giza, Teresa: Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych // Naucz. Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 • Góralczyk, Ewa: Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog? // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 18-29
 • Graczyk, Agnieszka: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych uregulowań prawnych: zestawienie bibliograficzne w wyborze // Porad. Bibliotekarza. – 2012, nr 11, s. 36-38
 • Jaroszewski, Marcin: Wsparcie psychologiczne: znaczenie i funkcja // Problemy Opiek.  Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 42-45
 • Jastrzębska, Lidia: Duża i potrzebna zmiana (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5, s. 3-6
 • Krajewska, Beata: Kto może być pedagogiem szkolnym? // Problemy Opiek.  Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17-19
 • Krajewska, Beata: Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej // Nowa Szkoła. – 2011, nr 4, s. 14-21
 • Kulesza, Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym – model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 1, s. 15-31
 • Kulesza, Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2. Dzieci trzy- i czteroletnie // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 102-112
 • Kulesza, Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 3. Dzieci pięcio- i sześcioletnie // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 3, s. 197-208
 • Kulesza, Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 4. Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 4, s. 271-282
 • Kulesza, Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 5. Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 5, s. 337-348
 • Kulesza, Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 6. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 1, s. 8-22
 • Mackiewicz-Adamska, Lidia: Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej // Problemy  Opiek.  Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 6-10
 • Melka-Roszczyk, Marta: Uczniowie z orzeczeniami i opiniami // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 120-125
 • Niemczak, Irena: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) // Nowa Szkoła. –  2011, nr 2, s. 51-57
 • Paszkiewicz, Aneta: Diagnozowanie środowiska rodzinnego // Problemy Opiek.  Wychowawcze. – 2012, nr 6, s. 28-34
 • Paszkiewicz, Aneta: Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły // Problemy  Opiek.  Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 33-38
 • Paszkiewicz, Aneta: Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej // Problemy Opiek. Wychowawcze. – 2012, nr 9, s. 18-22
 • Skubis-Rafalska, Agnieszka: Absurdy rzeczywistości szkolnej (o pomocy psychologiczno-pedagogicznej inaczej…) // Nowa Szkoła. – 2012, nr 3, s. 26-31
 • Tomaszek, Bożena: Jak realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i przedszkolach? – blaski i cienie Rozporządzenia MEN z 17.11.2010 // Remedium. – 2012, nr 3, s. 22-23
 • Zozula, Jolanta: Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 5, s. 377-386
 • Żurawik, Agata: Pedagog szkolny: przyjaciel czy „straszak”? // Problemy Opiek.  Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 52-54