Smaller Default Larger

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

Dokument obejmujący również kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dostępny jest na stronie MEN

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/skmbt_c36417070709510.pdf