Smaller Default Larger

Proponowane tematy lekcji bibliotecznych na rok szkolny 2019/2020

1. Czasopisma jako źródła informacji.

Lekcja biblioteczna dla uczniów szkół podstawowych klas 0-III, czas trwania 2 godz. lekcyjne. Zajęcia, podczas których zostanie omówiona budowa oraz podział wydawnictw ciągłych. Uczniowie wzbogacą słownictwo o pojęcia związane z prasą
 
2. Encyklopedia to taka księga, po którą każdy, kto myśli sięga – uczymy się korzystać z wydawnictw informacyjnych.

Lekcja biblioteczna dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI. Czas trwania 2 godz. lekcyjne. Zajęcia przybliżające i utrwalające umiejętności korzystania z wydawnictw informacyjnych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Zajęcia mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

3. Biblioteka jakiej nie znamy – warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.

Lekcja skierowana do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania 1 godz. lekcyjne. Uczniowie poznają warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej. Utrwalają również zasady wyszukiwania informacji w bibliotecznych katalogach komputerowych.

4. Wykorzystanie komputera przy sporządzaniu bibliograficznych zestawień tematycznych.

Lekcja dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania 2 godz. lekcyjne. Uczniowie poznają aktualne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej. Usystematyzują swoją wiedzę na temat tworzenia opisów bibliograficznych różnych źródeł informacji.  

 

Tematykę i termin realizacji zajęć prosimy uzgadniać telefonicznie   

 23/ 672 33 77 lub bezpośrednio w wypożyczalni.

Osoba odpowiedzialna Jolanta Nagiel - nauczyciel bibliotekarz - 

Wydział Udostępniania Zbiorów

 

Proponowane zajęcia mogą zostać zrealizowane w Bibliotece Pedagogicznej  

lub w bibliotece zgłaszającej się szkoły.